Home About Browse Search
Svenska


Lögdahl, Isabelle, 2020. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
340kB

Abstract

The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. The most common housing-system in Sweden is an individual box with daily turnout to facilitate for the horse holder. This can lead to a situation where the horse is not able to perform its natural behaviours. This situation may lead to the horses developing stereotypic behaviours to cope with the frustration. The aim of this study was to learn which background factors that have an impact on the developing of stereotypic behaviours among horses and what the horse holders can do to prevent the occurrence and reduce the frequency at already developed stereotypic behaviours using two different research issues: What background factors contribute to the development of locomotor stereotypes in horses? How can the horse holder adjust the accommodation and care regarding background factors to reduce the frequency of already developed stereotypic behaviours?
Studies have shown that background factors such as breed, feeding routines, social environment, access to daily turnout and method of weaning a foal has an impact on whether horses develop stereotypical behaviours. Thoroughbred horses and horses that are perceived as more easily stressed in the temper are at greater risk of developing behavioural disorders. Horses fed more than three times a day with a roughage of at least 6.8 kg per day are less likely to develop stereotypes. Straw as bedding means longer chewing time and contributes to less frustration around the natural behaviour of foraging. Weaving has been shown to have a strong connection to the horse's need for social contact. The horses in the studies did not weave as much when they had access to social contact with other horses. Enrichment in the form of a mirror or a picture of a horse's head in the box has been shown to function as a substitute for social contact and can reduce the frequency of weaving in horses who have already developed the stereotype. Horses kept in a group or with a longer turnout weave less frequently than horses placed on a box with less access of daily turnout.
The conclusion of the study is that contributing background factors that increase the risk of developing behavioral disorders are breed, method of weaning, feeding with too little amount of roughage, lack of social contact with other species relatives and inability to move freely during turnout. The horse holder can reduce the frequency of stereotypical behaviours and prevent them from developing by taking these factors into account in the daily management. The frequency of weaving can be reduced by enrichment in the horse's box.

,

Hästen har varit i människans tjänst i cirka 6000 år och har setts som en stor tillgång inom krigsföring och jordbruk. Idag används hästen framförallt till nöje och tävlingsridning. Människan håller hästar inhysta i stall eller i olika former av grupphästhållning. Det vanligaste är att ha hästarna på stall för att underlätta för människan. Detta leder lätt till att hästen inte får utlopp för sina naturliga behov i form av social kontakt, födosök, tuggtid och fri rörelse. Hästar som inte får utlopp för sina naturliga behov riskerar att utveckla stereotypiska beteenden. Stereotypiska beteenden förekommer endast hos hästar i fångenskap och antas vara ett resultat av människans sätt att hålla hästar. Ett stereotypiskt beteende kännetecknas av upprepning av rörelser som saknar mening och funktion som hästen utför för att mildra frustrationen kring det otillfredsställda behovet. Vävning, boxvandring, krubbitning, luftsnappning och träätning är exempel på några stereotypiska beteenden. Vävning klassas tillsammans med boxvandring som lokomotoriska beteendestörningar.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka olika inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästens beteende. Detta för att kunna förebygga utvecklandet av
beteendestörningar genom att anpassa miljön, vilket i sin tur leder till ökad hästvälfärd. Detta genom att besvara frågeställningarna: Vilka bakgrundsfaktorer bidrar till utvecklande av huvudsakligen lokomotoriska stereotypier hos häst? Hur kan hästhållaren anpassa inhysning och skötsel med hänsyn till bakgrundsfaktorer för att minska frekvensen vid redan utvecklad stereotypi?
Studier har visat att bakgrundsfaktorer som ras, utfodringsrutiner, social omgivning och metod vid avvänjning har betydelse för huruvida hästarna utvecklar stereotypiska beteenden eller inte. Hästar av fullblodstyp och hästar som upplevs som mer lättstressade i temperamentet löper större risk att utveckla beteendestörningar. Hästar som utfodras fler än tre gånger per dag med en tillräckligt stor grovfodergiva löper mindre risk att utveckla stereotypier än hästar som utfodras med lägre andel grovfoder och högre andel kraftfoder vid färre tillfällen. Halm som strömedel ger längre tuggtid och bidrar till mindre frustration kring tuggbehovet hos hästarna. Vävning har visat sig ha en stark koppling till hästens behov av social kontakt. Detta eftersom hästarna väver i mindre grad när de har tillgång till social kontakt vid utevistelsen eller med boxgrannen i stallet genom exempelvis öppningsmöjligheter i boxens utformning.
Avvänjningen mellan sto och föl har också visat sig ha betydelse för utvecklandet av stereotypi. Föl som hölls enskilda efter avvänjningen visade högre frekvens av beteendestörningar än föl som hölls tillsammans i grupp. En annan studie som genomfördes för att undersöka inhysningssystemets påverkan på den unga hästen visade att 12 av 18 hästar som uppstallades enskilt utvecklade någon form av stereotypi medan ingen av hästarna som hölls i grupp visade någon typ av stereotypi.
Berikning i form av spegel eller bild på hästhuvud i boxen har visat sig fungera som ett substitut för social kontakt och kan minska frekvensen av vävning hos hästar som redan utvecklat stereotypin. Hästar som hålls i grupp eller med längre utevistelse väver mindre frekvent än hästar uppstallade på box med mindre tillgång till utevistelse. Studier har även visat att hästar som hålls i grupp har lättare för inlärning än hästar som hålls enskilt. Forskning har ännu inte visat att stereotypier har någon negativ påverkan på tävlingsprestationen.
Studiens slutsats är att bidragande bakgrundsfaktorer som ökar risken för utvecklande av beteendestörningar är fodertyp och -mängd, brist på social kontakt med andra artfränder, begränsad rörelse samt ärftlighet och rastyp. Hästhållaren kan förebygga och minska frekvensen genom att utfodra hästen med en foderstat baserad på grovfoder, ge hästen tillgång till social kontakt med andra artfränder speciellt vid avvänjning och daglig utevistelse alternativt grupphästhållning där hästen ges möjlighet att röra sig fritt. Frekvensen av vävning kan minskas genom berikning i hästens box.

Main title:Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier
Authors:Lögdahl, Isabelle
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K107
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:behaviour, stereotypies, weaving, housing, equine, management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 10:46
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics