Home About Browse Search
Svenska


Eleryd, Annika, 2020. Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Icke-sociala rädslor har visat sig vara ett problem inom den svenska populationen av långhårig
collie. Idag finns en avelsvärdering för collie där resultat från beteendebeskrivningen
Mentalbeskrivning Hund (MH) används som avelsverktyg. Tidigare studier har visat att egenskaper
som beskrivs på MH har en genetisk korrelation till beteenden som collies visar i vardagen. I denna
studie användes data från MH samt en internetbaserad enkätundersökning med syftet att undersöka
om det fanns några underliggande faktorer som kan beskriva vissa specifika rädslor hos collie, samt
om MH-resultat kunde användas för att via selektion minska dessa i populationen. Studien visade
att två underliggande egenskaper, som benämndes Underlagsrädslor (h2
=0,41, SE=0,06) och
Ljudrädslor (h2
=0,32, SE=0,05), hade genetiska korrelationer med egenskaperna nyfikenhet/orädsla
(h2
=0,24, SE=0,04) samt skottberördhet (h2
=0,11, SE=0,03) som beskrivs på MH. Egenskapen
nyfikenhet/orädsla visade sig vara negativt korrelerad till skottberördhet (-0,756), Ljudrädslor (-
0,752) och Underlagsrädslor (-0,509). Resultaten indikerar att ett avelsframsteg för att minska
specifika rädslor och kvarvarande rädsloreaktioner hos collie, däribland rädsla för höga, plötsliga
ljud eller att beträda trappor, hala golv och andra underlag, är möjligt att nå om egenskapen
nyfikenhet/orädsla prioriteras vid selektionen av avelsdjur.

,

Non-social fears have proven to be an issue in the Swedish population of the Rough Collie breed.
Presently, a genetic evaluation for the breed exists, based on the results from a dog mentality
assessment (DMA). Earlier studies have shown that traits described by the DMA have genetic
correlations to everyday behavioral traits in Rough Collie. In this study, data from the DMA and an
online questionnaire were used to investigate the existence of underlying factors that can describe
certain specific fear-related traits in Collie. The aim was also to investigate if DMA-results could be
used to improve these traits through selection. The study showed that two underlaying behavioral
traits named Surface-related fears (h2
=0,41, SE=0,06) and Sound-related fears (h2
=0,32, SE=0,05)
were genetically correlated to the DMA-traits Curiousness/fearlessness (h2
=0,24, SE=0,04) and
Gunshot avoidance (h2
=0,11, SE=0,03). The trait Curiousness/fearlessness was negatively
correlated to Gunshot avoidance (-0,756), Sound-related fears (-0,752) and Surface-related fears (-
0,509). The results indicate that a breeding goal to reduce specific fears and remaining fear reactions
in Collie, such as the fear of loud, sudden noises or the fear of walking in stairs and on slippery
floors, is possible to reach if the trait Curiousness/fearlessness is prioritized when animals are
selected for breeding.

Main title:Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies
Authors:Eleryd, Annika
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Strandberg, Erling
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK006 Companion and Sports Animals - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:hund, collie, mentalitet, beteendeegenskaper, rädsla, arvbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 10:06
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page