Home About Browse Search
Svenska


Dahl Wallin, Karl and Karlsson, Andréa, 2020. Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
634kB

Abstract

Lantbruksföretagen blir allt färre men större och därmed ökar behovet av att hitta rätt personal och att behålla den för att kunna utveckla företaget till nästa steg. Att attrahera och behålla kunnig och talangfull personal är en viktig del om företaget ska vara konkurrenskraftigt. Det går inte nog att understryka vikten av att lyckas rekrytera kompetent personal i företagens jakt på framgång. Detta medför helt andra krav och behov av företagsledare och deras ledarskap i företaget. Det krävs också kunskap om att leda företaget framåt i rätt riktning. En viktig del av ett företags utveckling kan vara tillgång till extern rådgivning.

Detta arbete syftar till att få en inblick i och förståelse för lantbrukarnas arbetsgivarroll och vad för behov av rådgivning de har genom en kvalitativ intervjustudie. I den här kvalitativa undersökningen har totalt åtta arbetsgivare fått svara på frågor om personal, rådgivning och ledarskap genom telefonintervjuer. Svaren har analyserats med hjälp av en abduktiv tematisk analys.

Det går inte utifrån resultatet av denna studie att fastslå några tydliga resultat, men den visar att arbetsgivare gärna använder sig av rådgivning men inte i frågor gällande personal och ledarskap. Dock visar studien hur de idag arbetar med personal, rådgivning och ledarskap. Resultatet visar att alla arbetsgivare har olika behov av rådgivning gällande personal och ledarskap och variationen beror främst på hur stor erfarenhet de har av arbetsgivarrollen.

,

The agricultural businesses are becoming fewer, but instead become larger. This leads to an increased need of good recruitment and finding the right staff, as well as maintaining the same, in order to take the business to the next level. To attract and preserve skilled and talented staff is highly important if the business is to be competitive. One cannot underestimate the need for strong and profitable recruitment in agricultural business’ in order to reach complete success. This also leads to increased demands on the agriculturalists and their leadership. For such, leadership to take the business further ahead is of great importance, in which the access to external advisory is essential.

This thesis provides insight to which role agriculture employers hold and which need of counselling in terms of recruitment they have, all based on qualitative phone interviews. Eight agriculture employers have participated, answering questions about staff, external advisory and leadership. The answers have been analyzed with an abductive thematic analysis.

The results in this study does not provide any clear conclusions on leadership and recruitment, however, it shows that agricultural employers are interested in using external counselling in other areas. Instead, the study shows how the employers work with staff, counselling and leadership. Conclusion, the study has shown that all employers have different needs of counselling regarding staff and leadership and the main reason for such being the various level of experience from being an employer.

Main title:Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie
Authors:Dahl Wallin, Karl and Karlsson, Andréa
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:produktionslantbruk, personal, arbetsgivare, ledarskap, lantbruksrådgivning, staff, employees, employer, leadership, agriculture counselling, production agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16180
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16180
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2020 08:16
Metadata Last Modified:15 Oct 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics