Home About Browse Search
Svenska


Berg, Erik, 2020. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Att förstå var djur befinner sig och hur de förflyttar sig över året är en viktig del i arbetet för att nå en effektiv förvaltning. Extra viktigt är det när arten i fråga berör en stor mängd människor, både ekonomiskt och kulturellt. I den här studien har jag undersökt den spatiala och temporala aspekter hos en gränsöverskridande älgpopulation (Alces alces) mellan Sverige och Norge. Syftet var att kvantitativt beskriva individuella variationer i hemområdesstorlek och nyttjandet av förflyttningsstrategierna migration, spridning, sedentism och nomadism. Metoden som användes var Net Squared Displacement där data anpassades mot icke-linjära modeller som motsvarade respektive strategi. Bästa passning bestämdes utifrån AIC-värden. Modelparametrar extraherades och låg som grund till beräkningen av migrationens tidpunkt, varaktighet och distans. Utifrån dessa data kunde hemområdesberäkningar utföras för migrerande liksom residenta älgars säsongsområden. Metoden för detta var Kernel Density, med en LSCVutjämningsparameter och ett 95% Utilization Distribution. Resultatet visar att en klar majoritet av älgarna uppvisar migrationsmönster under åtminstone ett år, såväl tjurar som kor. Individernas kön visade sig ha en signifikant effekt på hemområdesstorlek och migrationsdistans. Tjurar hade större hemområden och migrerade längre sträckor. Individernas kön som variabel var däremot inte en signifikant förklaring till skillnaden i tidpunkt och varaktighet för migrationen, även om en viss skillnad kunde observeras. Majoriteten av migrerande individer migrerade nordlig eller nordvästlig riktning för sommarområden, och sydlig eller sydöstlig till vinterområden. Att inkludera den här typen av kunskap i förvaltningssystem över de administrativa gränserna kan sannolikt vara en väsentlig del i lösningen på en effektivare och konfliktreducerande förvaltning där oenighet kan minskas, och gemensamma mål uppnås.

,

Possessing knowledge of animal’s space use patterns are many times fundamental for the effectiveness in management and conservation efforts. In this study, a crossborder population of 34 radio-collared moose (Alces alces) between Sweden and Norway were analyzed. The aim was to quantify and describe the individual spatialtemporal variation and the utilization of previously known largescale movement strategies migration, dispersal, sedentary and nomadic behavior and variation in home range sizes. The methods used was Net Squared Displacement fitted to the strategy models by Nonlinear Least Squares in the statistical program R, and the best model was chosen based on AIC-values. The model parameters were extracted and included in the calculations for the migratory characteristics. Based on these estimates, migrant’s seasonal utilization areas could be separated, and seasonal home ranges estimated. The method chosen for these estimates were Kernel with a LSCV smoothing factor and a 95% utilization distribution. The result shows that a clear majority of the moose, in booth males and females exhibits migratory behavior. The sex of the individuals was identified to have a significant effect on both the migration distance and home-range size, where males utilized larger areas and traveled longer distances than females. However, this parameter was not significant to the difference on the duration and timing of migration, which contradicts previous studies on the subject. Although, a slight difference in duration between the sexes could be observed and is discussed in the later part of this rapport. The study also shows that the majority of migratory moose migrated North and North-West for summer areas, and South and South-East for winter areas, which agrees with previous moose-migratory studies in Sweden. By implementing these kinds of data and knowledge of moose large-scale movement, new and more effective strategies of management could be established. Composing these kinds of knowledge-based collaborations over the administrative borders could likely contribute to reduced conflicts and mutual goals to be reached.

Main title:Karaktäristika hos säsongsmigration
Subtitle:en studie av en svensk-norsk älgpopulation
Authors:Berg, Erik
Supervisor:Sand, Håkan and Wikenros, Camilla
Examiner:Månsson, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Ecology
Keywords:migration, förflyttning, net squared displacement, älg, spatial ekologi, förflyttningsstrategier, modeller, könsskillnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15757
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15757
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2020 08:22
Metadata Last Modified:09 Jul 2020 01:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics