Home About Browse Search
Svenska


Gustafson, Hilda, 2020. Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden : en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Malmö stads hundrastgårdar har alla potential att bli gröna, vackra och stimulerande för hundar att vistas i. Men även vara inbjudande för hundägare att besöka. Som det ser ut idag är det många hundägare som undviker att besöka hundrastgårdarna för att miljön inte är inbjudande. Flera hundägare upplever generellt att Malmös hundrastgårdar är kala, smutsiga och oprioriterade.
Genom analys, intervjuer och litteraturstudier undersöker detta arbete möjligheter att få hundrastgårdarna i Malmö stad att bli mer gröna och bidragande till fler ekosystemtjänster. Våra städer blir alltmer förtätade och konkurrensen om yta blir allt hårdare. När vi idag vet hur stor positiv inverkan grönska har på både människor och djur behöver vi prioritera grönområden i storstäderna. Stora som små. Speciellt i en tid då psykisk ohälsa är något många kämpar med.
Malmö är den stad över 10 000 invånare i Sverige som har minst andel grönska per invånare. Samtidigt finns det 55 st hundrastgårdar i Malmö som i majoritet består av hårdgjord yta. I Malmös Översiktsplan från 2018 står mål uppskrivna om att Malmö som stad måste tänka mer yteffektivt med multifunktionella lösningar. Att använda hundrastgårdarna som ytor för att får in fler ekosystemtjänster i staden, samtidigt som platserna hade kunnat bli mer attraktiva för hundar och hundägare att besöka, hade varit att arbeta med yteffektiv markanvändning på ett multifunktionellt sätt. Med rätt härdigt växtmaterial i samband med förståelse för hundrastgården som plats och dess ståndort hade en hållbar miljö kunnat skapas som bidrar till flera nyttor för stadens invånare på en och samma gång

,

The dog parks in Malmö, Sweden have the potential of being green, beautiful and stimulating for dogs. But also to be inviting for dog owners to visit. As it seems today, many dog owners avoid visiting the dog parks because of an uninviting environment. Several dog owners generally feel that the dog parks in Malmö are bare, dirty, and un-prioritized spaces.

Through analysis, interviews and literature studies this essay explores opportunities to make the dog parks in Malmö greener and more contributing to ecosystem services. Our cities are becoming increasingly densified and the competition for space is getting more profound. Green areas in a local environment have many positive impacts on both humans and animals. With this knowledge in mind we need to prioritize green areas in the big cities. Especially in a time when mental illness is something many people struggle with.

Malmö is the city with the least amount of green areas per inhabitants when compared to every other city in Sweden with more than 10 000 inhabitants. There are 55 dog parks in Malmö. Most of them consist of hardened surfaces. In Malmös overview of goals for 2018 it is stated that Malmö as a city must become more surface efficient with multifunctional solutions. Using dog parks as places for more ecosystem services in the city, and at the same time get them to be more attractive for dogs and dog owners to visit, would be a multifunctional solution. Hardy plant material in combination with an understanding of the dog parks as a site could contribute to many different benefits for the inhabitants of Malmö.

Main title:Hundrastgården som outnyttjad yta för grönska och ekosystemtjänster i staden
Subtitle:en undersökande studie kring Malmö stads hundrastgårdar och deras potential
Authors:Gustafson, Hilda
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Palmér, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, hund, urban miljö, hårdgjorda ytor, härdigt växtmaterial, pocket park, hälsa, klimatförändringar, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2020 08:38
Metadata Last Modified:05 May 2020 10:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics