Home About Browse Search
Svenska


Halvarsson, Kristin, 2020. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
894kB

Abstract

Under sommaren 2018 utsattes Sverige för extremt väder i form av höga temperaturer och låga nederbördsmängder. Sämre tillväxt på beten och vallar, mindre spannmålsskördar och låga vattennivåer som orsakade foder- och vattenbrist blev direkta följer av den extremt varma och torra sommaren. Situationen som uppstod av torkan medförde att lantbrukare utsattes för en mycket påfrestande situation. I denna studie får läsaren ta del av några mjölkbönders berättelser från sommarens extremväder. Syftet med denna studie har varit att titta närmare på mjölkproducenters upplevelser, erfarenheter samt åtgärder som vidtogs för att klara sommarens torka och dess konsekvenser. Under vinter och vår 2019 intervjuades 12 mjölkbönder i Uppland.
Det finns flera aspekter av torkan 2018 dokumenterade, främst de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Däremot har forskning kring lantbrukares upplevelser under och efter torkan 2018 i Sverige varit knapphändig. Under sommaren fylldes media av rapporteringar från torkan och redan under hösten minskade uppdateringarna. Men för de drabbade lantbrukarna innebar sommaren konsekvenser som de får leva med under mycket lång tid framöver. I och med klimatförändringarna förväntas dessutom Sverige utsättas för fler extrema vädersituationer vilket gör detta ämne angeläget att studera.
Genom lantbrukarnas berättelser visar jag på skillnader i upplevelsen av torkan, att lantbrukarna påverkats olika mycket och att det finns faktorer som har påverkat deras upplevelser. Det råder oro för lantbrukets framtid och hur de på kort- och lång sikt skall klara av situationen med foder, vatten, investeringar och likviditet. Lantbrukare som tidigt tog tag i problemen, hade resurser att tillgå och som tidigare utsatts för försommartorka uppfattas varit bättre förberedda för sommarens torka och därmed blivit mindre drabbade. Oro och stress upplevdes av samtliga under sommaren på grund av torkans ihållighet, ovissheten över när regnet skulle komma och att det var slitsamt att få ihop tillräckligt med foder. Med fokus på åtgärder, beskrivs hur lantbrukarna försökte lösa situationen med vatten- och foderbrist. Det mest framträdande för lantbrukarna, har varit de nära sociala relationerna, bestående av familj, vänner och andra lantbrukskollegor, som underlättat och gett arbetsglädje under sommaren. Vidare beskriver jag några av de positiva aspekter som lantbrukarna lyfter från torkan.

,

The summer of 2018 was characterized by high temperature and comparatively low amounts of precipitation for many weeks. The drought that occurred resulted in a very stressful situation for the farmers. In this study, the reader gets to see some of the milk farmer’s stories from the drought. The purpose of this study has been to describe the emotional experience associated with drought from the perspective of milk producers. During the autumn of 2019, 12 milk farmers were interviewed in Uppland. The starting point has been to take part of their experiences, measures and prospects.
There are several aspects of the drought of 2018 documented, main-ly the economic and environmental aspects. However, research on farmers’ experiences and emotional health, during and after the drought in 2018 in Sweden has been scant. During the summer, the media was filled with reposts from the drought, but already in the fall, the updates were reduced. But for the affected farmers the summer meant consequences that they have to live with for a long time. As climate change is expected, Sweden is exposed to more extreme weather situations; which makes this subject important to study.
The empirical material shows that the emotional of all interviewed farmers has been affected by the drought, but to a varying degree. Farmers, who were perceived to have been better prepared for the drought, were less affected. There is a strong concern about the fu-ture of agriculture and how they should cope with the situation with feed, water and the financial consequences in the short and long term. All farmers experienced the drought as demanding, because of it´s persistence and the uncertainty over when the rain would come.
The study shows that the health of some farmers is still strained, half a year after the drought. There has not been time for recovery and now the door is open for a new growing season. From a positive angle, farmers have started that the close social relations, consisting of family, friends and other agricultural colleagues have facilitated and given job satisfaction during summer.

Main title:I skuggan av sommarens torka finns känslorna
Subtitle:en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018
Authors:Halvarsson, Kristin
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:torkan 2018, mjölkproducenter, coping-strategier, sociala relationer, känslomässig upplevelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2020 08:50
Metadata Last Modified:25 Feb 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics