Home About Browse Search
Svenska


Tinggren, Sofie, 2020. The impact of managed honeybees and commercial reared bumblebees on pathogens in wild bees. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Bees are important beneficial insects due to their ability to pollinate our crops and vegetables, as well as being critically important for maintaining wild floral biodiversity. Bees are important from both an economic perspective and an environmental perspective, which highlights the importance of having healthy and sustainable bee populations. The world’s bees share many of the same, or similar, pathogens, which can be transmitted between bees of the same or different species. One concern is that pathogens in imported or managed bees may spill over to native bees, with potentially devastating effects. The aim of this project was to assess if the pathogen distribution in wild bees has any relationship to the distribution of pathogens in managed bees.
The pathogens investigated are: Nosema spp., Crithidia spp., Apicystis spp., acute bee paralysis virus (ABPV), slow bee paralysis virus (SBPV) and deformed wing virus (DWV). The study was divided into three separate projects.

Super-B project: The goal of this study was to determine if there is a change in the pathogen distribution in wild bees at the same location over three years.

Lövsta project: The goal of this study was to determine the pathogen distribution in wild bees in relation to the bee density and distance to honeybee hives.

MSB project: The goal of this study was to compare pathogen distribution and abundance in wild bumblebees in relation to the presence or absence of imported bumblebee colonies.

These three projects show that there is a relationship between the distribution of pathogens in managed bees and wild bees. During three consecutive years (2015 to 2017), there was an increase in overall pathogen pressure in both honeybees and wild bees, coinciding with an
increase of the density of bees in the sampled area. These trends were however different for different pathogens. The distance to honeybee colonies affected the presence and levels of pathogens in wild bees, again in a pathogen-specific manner. Similarly, the effect of imported
Bombus terrestris on the pathogen distribution in wild bumblebees, including wild Bombus terrestris, was different for different pathogens. Nosema, Crithidia and ABPV were present at higher levels in the strawberry farm without imported Bombus terrestris, SBPV was higher at the farm with imported Bombus terrestris, while Apicystis and DWV were roughly the same. More investigation is needed on the effect of these pathogens on different bee species and their function pathogen transmission.

,

Bin är både viktiga och gynnsamma insekter tack vare deras förmåga att pollinera våra grödor. De är också essentiella för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Bin är viktiga både ur ett ekonomiskt perspektiv, ett miljöperspektiv och från biets eget perspektiv att de är friska och har en hållbar framtid. Världens bin delar många patogener som kan överföras mellan bin av samma eller olika art. En ökad oro är att införda kommersiella humlor eller odlade honungsbin kan föra över patogener till vilda bin med potentiellt förödande konsekvenser. Syftet med detta projekt var att bedöma om förekomst och mängd patogener i vilda bin har någon relation till fördelningen av patogener i kommersiella bin. De undersökta patogenerna är: Nosema spp., Crithidia spp., Apicystis spp., Acute bee paralysis virus (ABPV), slow bee paralysis virus (SBPV) och deformed wing virus (DWV). Studien delades in i tre separata projekt.

Super-B-projekt: Syftet med denna studie var att se om det sker en förändring i patogenfloran hos vilda bin på samma plats under tre år.

Lövsta-projektet: Syftet med denna studie var att se om patogenfloran förändras hos vilda bin i förhållandet till binas förekomst och avståndet till honungsbin och dess kupor.

MSB-projekt: Syftet med denna studie var att jämföra patogenfloran hos vilda bin i förhållande
till förekomsten eller frånvaron av importerade humlekolonier (Bombus terrestris).

Dessa tre projekt visar att det finns ett förhållande mellan fördelningen av patogener i odlade bin och i naturligt vilda bin. Under tre år i rad (2015 till 2017) har det skett en ökning av patogentryck i allmänhet, både för honungsbin och vilda bin, samtidigt som det har skett en ökning av antalet bin i området. Trenden är dock olika för olika patogener. Avståndet till honungsbisamhällen påverkar förekomsten och nivåerna av patogener i vilda bin, återigen med olika mönster för olika patogener. Likadant hade närvarande av odlade importerade Bombus terrestris olika effekt på olika patogenens förekomst i vilda humlor, inklusive vilda Bombus terrestris. Nosema, Crithidia och ABPV fanns i högre utsträckning på den jordgubbsodling som inte använda sig av importerade humlor, SBPV fanns i mycket högre grad i den odling som använde sig av importerade humlor, medan Apicystis och DWV fanns i lika grad hos både odlingar. Mer forskning behövs gällande effekten av dessa patogener på olika biarter och deras risk för smittspridning.

Main title:The impact of managed honeybees and commercial reared bumblebees on pathogens in wild bees
Authors:Tinggren, Sofie
Supervisor:Rodrigues De Miranda, Joachim and Locke Grandér, Barbara
Examiner:Granberg, Fredrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:honey bee, bumblebee, diseases, commercial bees, bee intensity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Pests of animals
Animal diseases
Language:English
Deposited On:17 Nov 2020 09:21
Metadata Last Modified:18 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics