Home About Browse Search
Svenska


Stolzenberg, Sandra, 2020. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning.

Huvudorsaken till perinatal dödlighet hos marsvin är dystoki. En annan vanlig orsak till perinatal dödlighet är dräktighetstoxikos. Detta drabbar främst överviktiga honor, och beror på en negativ energibalans. Prognosen är dålig. Vid dystoki eller dräktighetestoxikos är kejsarsnitt indicerat. Prognosen för honan vid kejsarsnitt är avvaktande till dålig.

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomsten av dystoki och frekvensen av kejsarsnitt på marsvin i Sverige. Dessutom undersöktes marsvinsuppfödarnas förebyggande arbete för att minska antalet marsvin som får problem vid förlossningen samt veterinärers och marsvinsuppfödares attityd till kejsarsnitt.

Två enkäter skickades ut inom detta arbete. Den ena enkäten var riktad till veterinärer och bestod av 13 frågor. Den andra var riktad till marsvinsuppfödare och bestod av 19 frågor.

Resultatet visar att många marsvinsuppfödare arbetar förebyggande i sin marsvinsavel för att undvika problem vid förlossningen. Merparten av de erfarna uppfödarna har trots detta upplevt förlossningsproblem någon gång under sin tid som uppfödare. Mindre än hälften av dessa har sökt veterinärvård när dessa problem uppstått. Det är också få av veterinärerna som träffat ett marsvin med dystoki. Många veterinärer upplever att de saknar kunskap för att utföra kejsarsnitt på marsvin.

,

Dystocia and other problems during pregnancy is relatively common in guinea pigs. The sow should be at moderate age and weight before breeding. Many guinea pigs that live as pets are overweight. This can cause problems during pregnancy and delivery.

The most common cause of perinatal mortality in guinea pigs is dystocia. Another frequent cause is toxemia, which is most common in overweight sows. The prognosis is poor. Cesarean section is induced to treat both toxemia and dystocia, but the prognosis for the sow is guarded to poor.

The purpose of this study was to investigate the frequency of dystocia and cesarean section in guinea pigs in Sweden. The breeders work to prevent the guinea pigs from having problems when giving birth. The veterinarians and the guinea pig breeders’ attitude to caesarean section was also studied.

Two surveys have been distributed within this project. One consisted of 13 questions. The other one was addressed to guinea pig breeders and consisted of 19 questions.

The outcome of the surveys showed that many breeders work proactive to prevent their guinea pigs from having trouble giving birth. Despite that, most of the breeders has experienced dystocia or other problems related to pregnancy or giving birth in their guinea pigs at some point. Less than half of them has visited a veterinarian about it. There are also a few of the veterinarians who have met a guinea pig with dystocia. Several veterinarians think that they do not have enough experience to perform a cesarean section in guinea pigs.

Main title:Dystoki och kejsarsnitt på marsvin
Subtitle:enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare
Authors:Stolzenberg, Sandra
Supervisor:Bergqvist, Ann-Sofi and Alm, Helene
Examiner:Axner, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:dystoki, kejsarsnitt, marsvin, toxikos, dräktighetstoxikos, dräktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 12:33
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics