Home About Browse Search
Svenska


Kantis, Linnea, 2020. Mat från naturen eller laboratorium : färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
661kB

Abstract

Livsmedelstillsatser har använts i mat under lång tid och är vanliga i den mat vi konsumerar än idag. Det finns ett gediget regelverk kring livsmedelstillsatser och en livsmedelstillsats får inte användas utan att bli godkänd och klassad som säker av Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Trots detta finns det en stor skepticism mot användandet av livsmedelstillsatser bland allmänheten, i synnerhet mot färgämnen. Denna litteraturstudie syftar till att visa på varför livsmedelstillsatser används, samt vilka skillnader det finns mellan olika livsmedelstillsatser. Skillnaderna är beskrivna i avseendet ursprung, funktion, odlingsmetod, framställning och effektivitet. Fokus i studien är livsmedelstillsatser av typen färgämnen med naturlig härkomst. I arbetet lyfts de vanligaste färgämnena som återfinns i trädgårdsgrödor och som kan odlas i svenskt klimat fram. En kort beskrivning görs av de syntetiskt producerade motsvarigheter som finns till de naturliga färgämnena. Genom studien har framkommit att livsmedelstillsatser är nödvändiga för att kunna upprätthålla en säker och hållbar produktion av mat och för att ge attraktiva livsmedel. Studien visar att det finns skillnader i framställning, effektivitet, stabilitet och acceptans mellan naturligt och syntetiskt producerade livsmedelstillsatser. Syntetiskt producerade livsmedelstillsatser är generellt sett billigare och stabilare att framställa, medan naturligt producerade livsmedelstillsatser är mer accepterade hos konsumenterna.

,

Food additives have been used in food for a long time and are common in the food we consume today. There is a detailed regulatory framework for food additives, and food additives are not allowed to use unless they are approved and classified as safe by Efsa, the European Food Safety Authority. Despite this, there is a great deal of skepticism about the use of food additives among the general public, especially for dyes. This literature study aims to show why food additives are used and what differences there are between different food additives. The differences are described in terms of origin, function, cultivation methods, production and efficiency. The focus of the study is food additives of the type dyes of natural origin. The study highlights the most common dyes found in horticultural crops and which can be grown in Swedish climate. A brief description is made of the synthetically produced equivalents available to the natural dyes. The study has shown that food additives are necessary to maintain a secure and sustainable food production and to supply attractive food. The study has also concluded that there are differences in production, efficiency, stability and acceptance between naturally and synthetically produced food additives. Synthetically produced food additives are generally cheaper and more stable to produce, while naturally produced food additives are more accepted by consumers.

Main title:Mat från naturen eller laboratorium
Subtitle:färgämnen från naturligt odlade trädgårdsprodukter och deras syntetiskt framställda motsvarigheter
Authors:Kantis, Linnea
Supervisor:Olsson, Marie
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:färgämnen, livsmedelstillsats, e-nummer, odling, trädgårdsgrödor, karotenoid, klorofyll, antocyan, betanin, azofärg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food additives
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2020 06:07
Metadata Last Modified:04 Sep 2020 06:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics