Home About Browse Search
Svenska


Persson, Elin, 2020. Biological control of fungal diseases in a forest nursery : impact on the fungal community, species abundance and some fungal pathogens. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

There is a large production of regeneration material in Sweden, where modernization and new technologies have made it possible to produce a large number of high-quality seedlings. To provide the whole forestry sector with seedlings for regeneration, forest nurseries must as well make sure that the management generate healthy seedlings. Fungal diseases have for a long time been a constant problem for nurseries, but kept under control using chemical fungicides. As chemicals are gradually reduced in the Swedish forestry sector, new methods of disease management must be found and tested. The environment in forest nurseries are suitable for many pathogens, and controlling and changing the climate to disfavor them seems like an impossible task, not economically feasible.

However, pathogens like Botrytis sp., Phoma. sp. and Sydowia sp. must be controlled in some way, where one alternative to chemical fungicides are biological control agents. In this study, the four biological control products Binab, Serenade, Prestop and Mikroferm are tested in a forest nursery with pine seedlings. A negative control, which included seedlings sprayed with water, was included in the study. DNA from needles as well as the growth substrate, was extracted and by using sequencing of the ITS2 region it was possible to identify the presence of fungi on seedlings. Phoma sp. was the most commonly identified fungal species among all samples (12 % of all sequences) and Botrytis cinerea and Sydowia polyspora were among the five most common species in needle samples. The fungal community composition differed a lot between needle and peat samples. However, when the fungal community composition of the samples belonging to each treatment were compared, there were no significant differences shown. The fungal community composition changed during time, and significant differences of the fungal community composition was shown when data from four different timepoints were compared.

In conclusion: the biological control products did not have a significant effect on the fungal community structure, or certain pathogens studied. Stronger were the effects of time, where certain fungal species increase and decrease during time. In general, the management in connection to this trial generated healthy seedlings.

,

Produktionen av föryngringsmaterial till skogsbruket är stor i Sverige och modernisering med ny teknologi har gjort det möjligt att producera stora mängder plantor av hög kvalitet. För att fortsättningsvis kunna försörja hela skogssektorn med plantor för föryngring, måste plantskolorna dessutom se till att deras skötsel och produktion genererar friska plantor. Svampsjukdomar har länge varit ett ständigt problem för plantskolor, men det hela har hållits under kontroll med kemiska bekämpningsmedel. Eftersom kemikalier gradvis fasas ut i den svenska skogsbrukssektorn, måste nya metoder för sjukdomshantering hittas och testas. Ur skötselsynpunkt, är det inte ekonomiskt möjligt att bekämpa svampsjukdomar endast genom att göra miljön i plantskolan ogynnsam för dem.

Skadegörare som exempelvis Botrytis sp., Phoma. sp. och Sydowia sp. måste ändå kontrolleras på något sätt och ett alternativ till kemikalier är biologiska bekämpningsmedel. I denna studie testas de fyra biologiska bekämpningsmedlen Binab, Serenade, Prestop och Mikroferm i en plantskola på tallplantor. Ytterligare var en negativ kontroll med i studien, vilken bestod av plantor som endast blev behandlade med vatten. DNA från barr och tillväxtunderlaget, torv, extraherades och genom sekvensering av ITS2 regionen var det möjligt att identifiera svampar närvarande på plantorna. Phoma sp. var den vanligast identifierade svamparten bland alla prover (motsvarande 12 % av alla sekvenser), Botrytis cinerea och Sydowia polyspora var bland de fem vanligaste arterna bland barrproverna. Svampsamhället i barrprover och torvprover skilde sig åt. Däremot visades ingen signifikant skillnad på svampsamhällets sammansättning när prover från varje behandling jämfördes. Svampsamhällets sammansättning förändrades över tid och en signifikant skillnad på samhällets komposition visades när data från fyra olika tidpunkter jämfördes.

Sammanfattningsvis: de biologiska bekämpningsmedlen hade inte någon signifikant skillnad i påverkan på plantornas tillväxt, sjukdomsförekomst, svampars samhällsstruktur eller skadesvamparna i sig, när behandlingarna jämfördes. Starkare var istället effekterna av tiden där vi kan se svamparter öka och minska med tiden. Skötseln av plantor till försöket generade friska plantor.

Main title:Biological control of fungal diseases in a forest nursery
Subtitle:impact on the fungal community, species abundance and some fungal pathogens
Authors:Persson, Elin
Supervisor:Olson, Åke and Menkis, Audrius
Examiner:Elfstrand, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:biological control, forest nursery, fungal communities, pathogens, metabarcoding
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:31 Aug 2020 14:26
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics