Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Daniel, 2020. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. To understand how the potato industry can develop, there is a need for better knowledge of how potato farmers make decisions under risk in potato cultivation. This study aims to understand how potato growers’ revenue targets affect risk-taking in cultivation decisions, and how other factors affect farmers’ willingness to take risks in their farm businesses.
Potato farmers are basically risk averse and the industry needs to find ways to shift the risk from the individual farmer to other actors in order to create a better functioning of potato market that generates higher yields and greater profits on the potato market. For instance, the average farmer is prepared to forgo a six percent increase in average revenue, if the increase will result in a greater increase in the fluctuation of annual revenue. Farmers’ decision making is affected by their revenue targets, with a higher revenue target contributing to farmers being less risk-averse in cultivation in in the pursuit of increase revenue. There are also tendencies for a revenue target to function as a reference point for farmers to relate to. At the same time, the potato growers who have a desire to control and minimize the risks surrounding cultivation in the short term are also more willing to take more risks in the cultivation to maximize results in the longer term.
The study was conducted as a quantitative experiment with an experimental survey, where potato farmers answer questions about which of different revenue distributions they would prefer. The survey also included questions about respondents’ potato cultivation, and which actions the they see as important in creating a more stable result for their business. The analysis uses statistical correlation tools and knowledge from previous studies from a Prospect theory perspective.

,

Det svenska lantbruket har minskat under flera år och för potatisodlingen har minskningen varit än mer dramatiskt. Därtill har Sverige antagit en livsmedelsstrategi som har som mål att öka produktionen av livsmedel i Sverige. För att uppfylla detta mål krävs det att trenden med minskad produktion av potatis bryts. För att förstå hur branschen skall kunna utvecklas krävs det en ökad förståelse för hur potatisodlare tar beslut och hanterar en tillvaro med osäker avkastning från potatisodlingen. Denna studie har främst fokuserat på hur potatisodlares inkomstmål påverkar risktagandet i odlingsbeslut, men även andra faktorer som påverkar odlarens vilja att ta risker i sitt lantbruksföretagande. Resultaten från studien visar att potatisodlare ogillar risk och är beredda att avstå viss avkastning för att minska risken i odlingen. Exempelvis skulle snittodlaren avstå en ökning på sex procent i medelavkastning från potatisodlingen, om den medförde en större ökning av fluktrationen i avkastningen.
Det som påverkar odlarna i studiens riskvilja är dels deras inkomstmål. Där ett högre inkomstmål bidrar till att lantbrukaren är mer villig att öka risken i odlingen för att öka sina intäkter. Det finns även tendenser på att inkomstmålet fungerar som en referenspunkt som lantbrukarna förhåller sig till. Där lantbrukarna är beredda att utsätta sig för den risk som krävs för att uppnå målet. Studien kan dock inte avgöra om det är inkomstmålet eller något närliggande monetärt mål som att täcka upp för sina kostnader eller uppnå en viss vinst som är viktigast för lantbrukaren på grund av att dessa mål endast har mindre skillnader. En annan del som påverkar odlarnas beslutsfattande är hur de uppfattar att deras egna kontroller av maskiner och odlingen stabiliserar avkastningen. De odlare som anser att deras egna kontroller är viktiga är också mer villiga att ta mer risker i odlingen. Dessa odlare anser även försäkringar och att följa regler är viktiga delar för att åstadkomma ett mer stabilt resultat.
Slutsatserna från studien är att de potatisodlare som har en vilja av att kontrollera och minimera riskerna runt odlingen också är mer villiga att ta mer risker i odlingen för att maximera resultatet på längre sikt. Dock är odlarna i grunden ovilliga att ta risker och marknaden behöver hitta sätt för att flytta risk från den enskilda odlaren till andra aktörer för att skapa en bättre fungerande potatismarknad som genererar högre avkastning och större vinster för marknaden i stort.
Studien är genomförd som ett kvantitativt experiment med en experimentellenkät där potatisodlare har fått svara på frågor om vilken av olika avkastningsfördelningar de skulle föredra. I enkäten inkluderas även frågor om potatisodlingen samt vilka handlingar som odlaren ser som viktiga för att skapa ett stabilare resultat för företaget. Enkäten spreds i sociala medier samt via utskick med hjälp av företag och fick in 21 svar som kunde analyseras. Dessa analyserades med hjälp av statistiska korrelationsverktyg och med kunskap från tidigare studier och Prospekt teorin.

Main title:Potato farmers’ decision-making under uncertainty
Subtitle:a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.
Authors:Pettersson, Daniel
Supervisor:Sleboda, Patrycja and Rommel, Jens
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1268
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:eckel and grossman method, experimet, farmers, potato cultivation, prospect theory, reference point, risk domains, risk preference
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:English
Deposited On:19 Feb 2020 08:34
Metadata Last Modified:20 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics