Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Mimmi, 2020. Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
653kB

Abstract

Vommen och dess mikrober existerar tillsammans i ett balanserat symbiotiskt förhållande. Bakterier
är beroende av att kon försörjer dem med substrat i form av foder och kon är beroende av
mikrobernas aktivitet som förser kon med bland annat flyktiga fettsyror och proteiner. Om denna
balans rubbas, av exempelvis ett plötsligt foderbyte, förändras bakteriesamhället. När kor utfodras
med foder innehållande höga nivåer av lättillgängliga kolhydrater, som exempelvis spannmål, ökar
nivåerna av de flyktiga fettsyrorna och pH sjunker. Följden på detta blir att vomepitelet blir irriterat
och bakterier som är känsliga för lågt pH dör. I vissa bakterier finns ämnen som histamin och
endotoxiner som frigörs när bakterierna dör. Dessa ämnen absorberas av vomväggen in i blodflödet
och transporteras till klövarna där störningar som inflammationer i klövens läderhud, sulblödningar
och sämre hornkvalitet utvecklas. Klövhälsostörningar som sulblödningar är kopplade till fång, men
hältan som uppstår kan vara svårt att upptäcka hos kor. Hältan kan synas på exempelvis djurets
hållning eller hur det rör sig. Relationen mellan mikrobiotan i vommen och sjukdomsförloppet för
fång är komplext och därför är syftet med denna litteraturstudie att undersöka kopplingen mellan
mikrobsamhället i vommen och utvecklingen av fång hos kor.

,

The rumen and its microbes co-exist in a symbiotic relationship. Bacteria in the rumen are dependent
of the host to provide them with substrate in the form of feed, and the cow is dependent of the
activity of the microbes which provide the cow with synthesized volatile fatty acids, proteins and
other nutrients. If this balance is disrupted, by for example a sudden change in the feed, the bacteria
populations will change. When a cow is given a feed containing a high level of carbohydrates, such
as grain, the levels of volatile fatty acids will increase, and the ruminal pH will drop. Thus, the
epithelium of the ruminal wall will be damaged and pH-sensitive bacteria will die. Some bacteria
contain substances like histamine and endotoxins which are released as the bacteria dies. These are
absorbed by the ruminal wall and enters the bloodstream and are transported to the claws, where
inflammations and lesions such as sole haemorrhage develop. These disorders in the claw are linked
to laminitis and lameness. But it can be hard to detect the lameness, it can be visible by the stature
of the cow or the way the animal walk. The relationship between the microbiota in the rumen and
the development of laminitis is complex and therefore is the purpose of this literature study to
investigate the connection between the microbes in the rumen and the development of laminitis in
cows.

Main title:Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa
Authors:Johansson, Mimmi
Supervisor:Pelve, Erik
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:fång, kor, mikrobiota, vomacidos, vomhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 11:01
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics