Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Rebecka, 2020. Jaktens påverkan på rådjursstammen : med fokus på påverkan av införande av vårbockjakt. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img] PDF
2MB

Abstract

Detta kandidatarbete har skrivits för att kunna verka som föremål och stöd för förbund och myndigheter vid eventuell förändring av jakttider på rådjur. Syftet med arbetet har varit att analysera olika trender – den totala rådjursavskjutningen, andelen skjutna bockar samt troféutvecklingen hos bockarna. I rådande debatt hävdar ena parten att förändrade jakttider skulle nedsätta kvalitén på rådjursstammen genom en ökande avskjutning av kapitala bockar, vilket i denna studie har undersökts. Resultaten i studien kan inte stödja uttalandet om nedsättning av kvalitén hos rådjursstammen till följd av vårbockjakt. Utan att veta hur stammen hade sett ut utan någon påverkan av jakt går det åtminstone att säga utifrån avskjutningsstatistik att populationsstorleken hålls nära konstant, det skjuts fler bockar över tid och deras troféer blir större.

,

This report has been written in order to act as an object and support for unions and authorities in the event of a change in hunting times for roe deer. The purpose of the work has been to analyze different trends – the total deer shooting, the proportion of roe bock shot and the trophy development of the deer. In the current debate, one part is arguing about that changing hunting times would reduce the quality of the roe deer population by increasing the amount of capital bucks getting shot, which has been investigated in this study. The results of the study cannot support those statements but instead disprove it. Without knowing what the population had looked like without the influence of hunting, at least it can be said from the shooting statistics that the population size is kept near constant, a bigger amount of roe bucks are being shot and their trophies are getting bigger.

Main title:Jaktens påverkan på rådjursstammen
Subtitle:med fokus på påverkan av införande av vårbockjakt
Authors:Eriksson, Rebecka
Supervisor:Widemo, Fredrik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:11
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Rådjur, Capreolus capreolus, råbock, råtrofé, rådjursavksjutning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16751
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16751
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2021 08:28
Metadata Last Modified:12 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics