Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Sandra, 2020. Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat : direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Matskandaler och onödiga tillsatser i maten har påverkat livsmedelskonsumenters förtroende för livsmedelsindustrin samtidigt som en ökad klimatmedvetenhet och kunskap om hur dagens matproduktion påfrestar klimatet har fått konsumenter att ifrågasätta livsmedelskedjan och hur och var maten produceras. Intresset för att handla mer närproducerad mat ökar och det nya begreppet relationsmat som främst anammats av olika REKO-ringar i Sverige är på uppgång och har uppmärksammats av konsumentgrupper som vill gynna den lokala ekonomin, handla ekologiskt, minska matmil och veta mer om ursprunget till sin mat. Definitionen av relationsmat är fortfarande inte satt utan varierar från användare till användare. Det här arbetets definition är: Direktförsäljning av närproducerade livsmedel från producent till slutkonsument utan mellanhänder.
Arbetets utgångspunkter är att relationsmatkonsumenter har gemensamma drivkrafter som motiverar dem till det aktiva valet att handla relationsmat, samt att förtroende och tillit spelar stor roll när det kommer till livsmedelsval. Syftet med studien är att identifiera om relationsmatkonsumenter upplever mervärden av relationsmatkonsumtion samt undersöka vilka direkta försäljningskanaler som finns för relationsmat.
För att besvara undersökningens frågeställningar och syfte genomfördes en online-enkät och litteraturstudie som metodiskt grepp. Enkätundersökningens respondenter bestod av 109 relationsmatkonsumenter från REKO-ring Malmö och Trelleborg.
Undersökningen viktigaste resultat visade att relationsmatkonsumenten värderade flera olika faktorer där möjligheten att handla närproducerade livsmedel, ofta unika produkter med en god smak och kvalité var det som värderades högst. Den korta livsmedelskedjan från producent till konsument, utan mellanhänder värderades också högt då den typen av försäljningskanal både är relationsskapande och gjorde att relationsmatkonsumenterna upplevde att de stöttade lokala småskaliga företag istället för livsmedelsindustrins giganter. Vidare uppskattades transparensen kring produktionen, vilket gav en valmöjlighet att välja de producenter som passade med konsumenternas egna värderingar.

,

Food scandals and unnecessary additives in the food have affected the food consumers' confidence in the food industry, while increasing climate awareness and knowledge of how today's food production is affecting the climate has led consumers to question the food chain and how and where the food is produced. Interest in shopping for more locally produced food is increasing and the new concept of relationship food, which has mainly been adopted by various REKO rings in Sweden, is on the rise and has been attracted by consumer groups who want to benefit the local economy, trade ecologically, reduce food miles and know more about the origin of their food. The definition of relationship food is still not set and varies from user to user. The definition of this work is: Direct sales of locally produced foods from producer to end consumer without intermediators.
The thesis starting point is that relationship food consumers have common driving forces that motivate them to the active choice to buy relationship food, and that trust and confidence play a major role when it comes to food choices. The purpose of the study is to identify whether relationship food consumers experience the added value of relationship food consumption and investigate what direct sales channels are available for relationship food.
To answer the study research questions and aim, an online survey and literature study were conducted as a methodological approach. The respondents to the survey consisted of 109 relationship food consumers from REKO-ring Malmö and Trelleborg.
The results showed that the relationship food consumer valued several different factors where the opportunity to shop for locally produced foods, often unique products with a good taste and quality that some respondents considered unique, was the most valued. The short food chain from producer to consumer, with no middlemen, was also highly valued as that type of sales channel both relationship-creating but also made the relationship food consumers feel that they supported local economy and small-scale companies instead of the food industry giants. Furthermore, transparency around production was appreciated, which provided an option to choose the producers that coincided with consumers' own values.

Main title:Relationsmat, det nya gamla sättet att handla mat
Subtitle:direkta försäljningskanaler för relationsmat samt om REKO-ring relationsmatkonsumenter
Authors:Lindell, Sandra
Supervisor:Olsson, Marie
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:närproducerat, konsumentbeteende, livsmedelskedjan, ekologiskt, andelsjordbruk, gårdsbutiker, bondens marknad, försäljningskanaler, livsmedelskonsument, relationsmarknadsföring, local produce, consumer behaviour, food supply chain, organic, consumer supported agriculture, farm shops, farmer’s market, sales channels, food consumer, relationship marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2020 05:49
Metadata Last Modified:07 Apr 2020 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics