Home About Browse Search
Svenska


Valentin, Ida and Hagbard, Louise, 2020. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. Troligen beror det på den direkta kopplingen till de konsekvenser det skulle innebära för människans livsmedelsförsörjning om det inte längre fanns tillräckligt av pollinatörer. Insekternas minskning i landskapet tros mestadels bero på förändrat landanvändande och det moderna jordbrukets utveckling men även på utbredande urbanisering. En av de främsta aspekterna som tas upp i dessa sammanhang är att blomrikedomen i landskapen generellt har minskat och att pollinatörerna har svårt att hitta föda. Detta i kombination med förlust av lämpliga boplatser har tagits upp som nyckelorsaker. De uppmärksammade rapporterna om minskningen av insekter har lett till att många vill hjälpa till att vända trenden genom att utföra olika åtgärder i form av att erbjuda mat och boende till främst vildbin(humlor och solitära bin) och dagfjärilar. Resultatet av detta nyvaknade engagemang har inneburit att mycket material har publicerats i ämnet och många produkter kommit ut på marknaden som ska vara till hjälp. De insatser som görs för att påverka pollinatörernas förekomst skulle kunna delas in i två kategorier ;de som görs i produktionslandskap och de som görs på platser som inte främst är avsedda förproduktion. Den senare kategorin gäller främst miljöer med hög urbaniseringsgrad som städer och trädgårdar och det är den kategorin som vi har velat titta närmare på. Vilka vildbin och dagfjärilar som kan komma att dra nytta av insatser i urban miljö och hur utformas dessa insatser på bästa sätt är frågor som vi försökt få svar på genom att genomföra en litteraturstudie. För att en lämplig miljö för vildbin och/eller dagfjärilar ska utformas på ett bra sätt i urbana områden krävs att ett flertal aspekter tas i beaktande och att hänsyn tas till både boplats, larvhabitat och födotillgång. Ett område som utformats med hänsyn till alla dessa aspekter har stora möjligheter att attrahera främst vildbin med hög mobilitet.

,

A number of reports in recent years on insect decline all over the World has caught attention from both authorities and the general public. Pollinating insects have got the most focus, probably due to their direct link to the consequences it would mean to human food production if there would not be enough of them. Insect decline is thought to be due to change of land use and modern agriculture methods but also because of increasing urbanisation. One of the most prominent aspects brought to light in these contexts is general loss of flowers in the landscape and thereby pollinators struggle to survive because they are lacking food resources but also the loss of suitable nesting sites. The awareness of insect decline has led to many wanting to take actions to reverse progression by offering food and shelter mostly to wild bees (bumble bees and solitary bees) and butterflies. The result of this commitment has led to numerous guides published on the subject and also many products launched meant to aid. The efforts meant to affect pollinator abundance could be categorized into two categories; those in agriculture production landscapes and those not in production landscapes. The latter category is mostly situated in areas with high urbanisation levels like cities and private gardens, and this is where our focus is in this report. Which wild bees and butterflies can benefit from efforts made in urban areas and how are these efforts best formed are questions we would like to answer by this literature study. In order to form asuitable habitat for wildbees and butterflies in urban areas,many aspects need to be taken into consideration regarding nesting sites, larval habitats and food resources. An area designed with all those aspects taken into consideration has great opportunities to attract mainly wildbees with high mobility.

Main title:Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer
Subtitle:att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser
Authors:Valentin, Ida and Hagbard, Louise
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:wild bees, butterflies, wildlife gardening, plants for pollinators, medvetna växtval, vildflora, äng, insektshotell, biväxter, fjärilsväxter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15895
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15895
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2020 07:28
Metadata Last Modified:18 Aug 2020 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics