Home About Browse Search
Svenska


Bergevi, Fanny, 2020. Är det möjligt att förutse den vuxna hundens personlighet redan som valp? : en jämförelse av mentala egenskaper vid mentalbeskrivning valp och mentalbeskrivning hund hos rasen rottweiler. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet var att undersöka om det är möjligt att kunna förutse den vuxna hundens (Canis familiaris)
personlighet redan som valp. I studien ingick resultat från mentalbeskrivning valp (MV) och
mentalbeskrivning för vuxen hund (MH) för rasen rottweiler, arrangerade av Svenska
Brukshundsklubben (SBK). Faktoranalyser utfördes för att ta reda på vilka personlighetsdrag som
beskrivs i MV och MH. Faktoranalysen för MV resulterade i personlighetsdragen Lekfullhet, Social
otrygghet och Social självsäkerhet (n=254). Faktoranalysen för MH resulterade i
personlighetsdragen Lekfullhet, Jaktintresse, Nyfikenhet/Orädsla och Aggression (n=13 227). För
att göra en jämförelse möjlig av valpens sociala beteende med den vuxna hundens sociala beteende
skapades ett personlighetsdrag med hjälp av att lägga ihop de beteendeobservationer i MH som
beskriver socialitet. Det var 162 hundar som utfört både MV och MH som kunde vara med i analysen
för samband. Resultatet visade fyra signifikanta och delvis motsägelsefulla samband som till viss
del var svåra att förklara. Det fanns ett positivt samband mellan Lekfullhet hos valpar och vuxna
hundars Socialitet (r=0,199). Socialt otrygga valpar visade i högre grad Nyfikenhet/Orädsla under
MH (r=0,205) men visade däremot mindre Jaktintresse (r= –0,276). Analysen visade även att
hundens sociala beteende förändras från valp till vuxen hund, från Socialt otrygg till att visa
Socialitet (r=0,258). Slutsatsen är att både miljöeffekter och hundens socialiseringsperiod påverkar
hur hundens beteenden blir senare i livet. Det kan därmed anses vara svårt att förutse den vuxna
hundens personlighet redan som valp utifrån MV-resultat.

,

The purpose of this study was to analyze the possibility of predicting the adult dog’s personality
from its behaviour as a puppy. The study included results from Puppy Mentality Assessment (PMA)
and Dog Mentality Assessment (DMA) for the breed Rottweiler, arranged by the Swedish Working
Dog Association (SWDA). A factor analysis was done to find what personality traits are described
in PMA and DMA. The factor analysis for PMA resulted in the personality traits Playfulness, Social
insecurity and Social confidence (n=254). The factor analysis for DMA resulted in the personality
traits Playfulness, Chase proneness, Curiosity/Fearlessness, and Aggressiveness (n=13 227). To
make a comparison possible between the puppy´s and the adult dog´s sociability, a personality trait
was created by adding behaviour scores in DMA that describe sociability. 162 dogs had both PMA
and DMA results, and these dogs were included in a correlation analysis. The results showed four
significant but partly contradictory correlations, which to some extent were difficult to explain.
There was a positive correlation between the puppy’s Playfulness and the adult dog’s Sociability
(r=0,199). Socially insecure puppies showed Curiosity/Fearlessness to a higher extent during DMA
(r=0,205), however, they showed less Chase proneness (r= –0,276). The correlation analysis also
showed that puppies with socially insecure behaviour, are more likely to show Sociability as adults
(r=0,258). The conclusion is that a dog’s future behaviour are partly affected by environmental
effects, but also by the socialization period. Therefore, it is considered difficult to predict the adult
dog’s personality as a puppy, based on PMA.

Main title:Är det möjligt att förutse den vuxna hundens personlighet redan som valp?
Subtitle:en jämförelse av mentala egenskaper vid mentalbeskrivning valp och mentalbeskrivning hund hos rasen rottweiler
Authors:Bergevi, Fanny
Supervisor:Strandberg, Erling and Forkman, Björn
Examiner:Nilsson, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK006 Companion and Sports Animals - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:hund, Canis familiaris, valp, mentalitet, personlighet, beteendetest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15728
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 10:24
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics