Home About Browse Search
Svenska


Edén, Helena, 2020. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
891kB

Abstract

Textilproduktionens största belastningsområden på miljön är kemikalieanvändning, vattenförbrukning och utsläpp från transporter, och efterfrågan på mer närproducerade material, såsom hampa, ökar. Producenter som vill utnyttja hampans olika delar, däribland fibrer, möter ofta hinder relaterade till att processindustri och kvalitetsspecifikationer saknas. Även konkurrens av nya, syntetiska fibrer är en faktor. Det är därför värdefullt att sammanställa tillgänglig kunskap om vad som krävs för att erhålla högkvalitativa hampfibrer. För långa fibrer av hög kvalitet ska särskilda fibersorter användas, planttätheten vara hög samt blomningen vara så sen som möjligt. Det är optimal fibermognad och minimalt med sekundära fibrer och lignin som eftersträvas. Varken lignin eller pektin är önskade i en textilfiber eftersom de gör den styvare, grövre och därmed svårare att bearbeta. Den metod som verkar mest lovande för att få fram olika och jämna kvaliteter av hampfiber är enzymatisk rötning – ett sätt att enklare styra processen gradvis och på ett sätt miljövänligare sätt jämfört med traditionella metoder. Även cottonisering en värdefull teknik som gör fibrerna korta och bomullslika så att de kan blandas in i bomullstextilier, även om visionen är att kunna utnyttja hampfibrernas fulla längd. En slutsats är att det inte idag är rimligt att se hamptextil vara en rimlig ersättare till konventionell textil, utan snarare fortsätta utveckla processindustrin samt undersöka de specifika utmaningar och den efterfrågan som finns, för att ge hampa den plats i marknaden där dess unika egenskaper kommer till bäst nytta. Då hampfiber är naturligt slitstarka samt mögel- och vattentåliga, är ett förslag att producenter som vill producera textilfiberhampa samarbetar med företag som tillverkar tåliga textilier såsom möbeltyger och arbetskläder.

,

The biggest environmental challenges of the textile industry are the use of chemicals and water, and emissions from transportation. The demand of more locally produced and environmentally friendly materials, as hemp, is increasing. Producers who wants to utilize all different parts of the plant, as the long fibers, often meets obstacles related to the absence of decent machinery and specific quality requirements. Also, competition of new, synthetic fibers is a factor. It’s therefore valuable to compile available knowledge of what it takes to produce high quality hemp fibers. For long high quality fibers specific seed variations should be used, the plant density should be high and the flowering as late as possible. Optimal fiber maturity and minimal secondary fibers and lignin is desirable. Neither lignin or pectin are not desirable in a textile fiber since they make it stiffer, coarser and therefore more difficult to process. The most promising method to retrieve different and even quality types of hemp fiber is enzymatic retting – an easy wat to control retting degree and in an environmentally friendly way. Cottonization is a valuable method which makes the fibers short and cottonlike, so that they can be integrated in cotton blend fabrics. One conclusion is that it doesn’t seem reasonable to simply replace conventional fabrics with hemp or rule the material out completely, but rather keep investigate the specific challenges and demands to give hemp fibers a place in the market where it’s unique qualities is needed the most. Since hemp fibers are naturally durable, mold- and wet resistant, a suggestion is for producers to cooperate with companies who make wear-and-tear fabrics such as seatings and durable working clothes.

Main title:Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden
Authors:Edén, Helena
Supervisor:Drottberger, Annie and Svensson, Sven-Erik
Examiner:Karlen, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:naturfiber, bastfiber, enzymatisk rötning, cottonisering, textilåtervinning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Home economics, industries and crafts
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2020 07:02
Metadata Last Modified:21 Feb 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics