Home About Browse Search
Svenska


Halldén, Anna, 2020. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns många aktörer med olika perspektiv på skogens roll i klimatfrågan. Dessa perspektiv kan skildras i media av aktörer som får mediautrymme. Media påverkar allmänhetens uppfattning genom att sätta agendan och avgöra vilka perspektiv som publiceras i mediet. En medieanalys genomfördes för att svara på tre frågor gällande svensk media under tidsperioden 2010–2019. Först, om utrymmet för skog och klimatfrågan förändrats, därefter, vilka aktörer som hörs i frågan, och till sist, hur dessa aktörer väljer att rama in frågan. 421 artiklar tryckta i Dagens Nyheters från början av 2010 till slutet av 2019 analyserades. En inramningsanalys genomfördes på de 101 artiklar som ramade in relationen mellan skog och klimatförändringar. I inramningsanalysen identifierades aktörerna och deras inramning av frågan. Inramningen urskildes genom aktörens utpekande av rollerna offer, orsak och lösning.
Under tidsperioden ökade utrymmet för aktörer som ramar in skogens roll i klimatfrågan. Ett ökat intresse för frågan visades 2015 i samband med Parisavtalet och 2018 då skogsbränderna i Sverige bidrog till att lyfta skog och klimatfrågan i media. Aktörerna som uttalade sig om skogens roll i klimatfrågan under tidsperioden var framför allt journalister, därefter forskare. Skog pekades ut både som ett tydligt offer och en framstående lösning. I jämförelse med medieanalysen av Kleinschmit och Sjöstedt (2014), av tidsperioden 1992–2009, kan ett skifte av skogens roll upptäckas, från att ha porträtterats, nästintill uteslutande, som offer till att även porträtteras som lösning 2010–2019.

,

There are many actors with different perspectives on the role of forests in the climate discourse. These perspectives are presented in media by actors with standing (actors who are given space in the media). Media influence public opinion by setting the agenda and deciding which perspectives are published in the medium. A media analysis was conducted to answer three questions concerning Swedish media during the period 2010-2019. First, how the amount of space for the forest and climate discourse has changed over time, second, which actors have standing in the topic, and third, how these actors choose to frame the forest and climate discourse, in Swedish media. 421 articles, published in Dagens Nyheter from the start of 2010 to the end of 2019, were analyzed. A frame analysis was conducted on the 101 articles that framed the relationship between forests and climate change. In the frame analysis the speakers and their framing of the discourse were identified. The framing was distinguished by the speakers naming of victims, causers, and solutions.
Over the studied period actors who framed forests roles in the climate discourse were given more space in Dagens Nyheter. An increase of media attention for the topic was shown 2015, in connection to the Paris agreement, and 2018, when the forest fires in Sweden raised awareness for the forest and climate discourse in media. The actors who were heard on the topic of forests role in climate change were mainly journalists, and scientists, respectively. Forests were categorized both as an evident victim and a prominent solution. In comparison with the media analysis by Kleinschmit and Sjöstedt (2014), of the period 1992-2009, a slight shift was detected from being, almost entirely, portrayed as a victim to also being portrayed as a solution 2010-2019.

Main title:Skogens roll i klimatfrågan
Subtitle:en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019
Authors:Halldén, Anna
Supervisor:Nordin, Annika and Hallberg Sramek, Isabella
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:23
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:inramningsanalys, klimatförändringar, klimatpolitik, media, skogspolitik, climate change, climate politics, forest politics, frame analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Oct 2020 10:30
Metadata Last Modified:22 Oct 2020 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics