Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Mattias and Karlsson, David, 2020. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige finns det intresse för nyintroducerade trädarter inom skogsbruket s.k. exoter. Exoterna kan påverka skogens biodiversitet negativt. Syftet med arbetet är att undersöka hur exoten contortatall (Pinus contorta) påverkar myrpopulationerna i de boreala skogarna. Myror är en stor del av biodiversiteten på marknivå och därför viktiga att undersöka. Underlaget för arbetet är ett storskaligt långtidsförsök där contortatall och inhemsk tall (Pinus sylvestris) har planterats bredvid varandra i en parad försöksdesign. Där har myraktivitet på marknivå undersökts och jämförts med hjälp av fallfällor samt stackinventering. Arbetet gick ut på att undersöka artrikedom, abundans, stackar/ha samt stackvolym/ha. Stackvolym/ha och stackar/ha är nästan dubbelt så höga i P. sylvestris. Artrikedomen och abundansen är något högre i P. sylvestris. Trenden visar tydligt att det är mer av alla kategorier i P. sylvestris. Denna trend kan dock inte säkerställas statistiskt, då variansen var för hög. Den höga variansen beror delvis på myrornas rumsliga ojämna fördelning och för lite insamlat data. Sammanfattningsvis visar arbetet tydligt att det behöver göras mer forskning på området och det här arbetet kan ligga till grund för andra undersökningar om contortatallens påverkan på myror, och bistå med information som annars saknas.

,

In Sweden, there is a general interest for introduced tree species in the forest industry. Introduced tree species can affect the biodiversity in the forest in a negative way. The aim of this study is to evaluate how the introduced lodgepole pine (Pinus contorta) affects ant populations in the boreal forests. Ants are a big part of the biodiversity on the ground level and are therefore important to study. The base of this study is a large-scale long-term experiment plantation involving lodgepole pine and scots pine. The ant activity has been studied in ground level with pitfall traps and measuring nest density. The study compared species richness, abundance, nest density and nest volume per hectare. Nest volume and nest density were almost twice as high in stands with scotts pine. Species richness and abundance were slightly higher in scots pine compared to lodgepole pine. There is a clear trend point towards higher levels in all categories in scots pine. Although there is not enough statistical significance, because of high variance. This is partially because of the ants’ uneven distribution in the landscape and lack of sample data. Further research needs to be done in this field to investigate the effects of lodgepole pine in boreal forests.

Main title:Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?
Authors:Andreasson, Mattias and Karlsson, David
Supervisor:Löfroth, Therese
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:3
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:Pinus sylvestris, Pinus contorta, tall, Formicidae, myror, biodiversitet, boreal, skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16726
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16726
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 10:30
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics