Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Axel and Rumler, Erik, 2020. Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor del av den areal Skogssällskapet förvaltar i Lettland utgörs av åkerplanterad gran, vilken riskerar att drabbas av rötsvampen rotticka (Heterobasidion spp.) i samband med kommande skötselåtgärder. Redan vid röjning kan rotticka etablera sig i beståndet, men i dagsläget saknas rutin för hur spridningen av skadesvampen ska motverkas i detta skede av skogsskötseln. Ett viktigt mål med detta arbete var att framställa en praktiskt tillämpbar handledning för stubbehandling i anslutning till röjning. Detta genomfördes med hjälp av fakta från litteratur samt intervjuer med aktörer verksamma i skogssektorn. Litteraturgenomgången samt intervjuerna visar att stubbehandling vid röjning är nödvändig om granstubbarnas diameter överstiger fyra centimeter och dygnsmedeltemperaturen är högre än fem grader Celsius. Det i nuläget lämpligaste tillvägagångssättet för applicering av Rotstop® är med hjälp av handspruta, där röjaren sprutar lösningen på stubben direkt efter att trädet fällts

,

A large proportion of the forests managed by Skogssällskapet in Latvia consists of spruce planted on former farmland. Stands on these sites could be seriously infected by the root fungus Heterobasidion spp. in connection with future silvicultural activities. Root rot could be established in recently pre-commercially thinned stands and today there is no routine for how the spread of the fungus should be prevented at this stage. The aim of the study was to produce a practically applicable guide for stump treatment in connection with pre-commercial thinning. This was carried out by performing a scientific literature review and by interviewing people representing different relevant organizations within the forestry sector. The literature review shows that stump treatment at pre-commercial thinning is necessary when the diameter of the spruce stumps exceeds four centimeters and the daily average temperature is above five degrees Celsius. Currently, the most appropriate method to perform the treatment is by applying the solution consisting of Rotstop® using a hand spray bottle. The brush saw operator should perform this treatment directly after the tree is cut.

Main title:Stubbehandling vid röjning för att förebygga och minska skador av rotröta på granskog i Lettland
Authors:Jonsson, Axel and Rumler, Erik
Supervisor:Gräns, Daniel
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:17
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:Skogssällskapet, rotticka, Rotstop®
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2020 13:10
Metadata Last Modified:01 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics