Home About Browse Search
Svenska


Kouns, Annie, 2020. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Kandidatarbetet behandlar växande städers ökande behov av nya grönytor för att tillgodose invånarna med rekreationsmöjligheter. Den växande urbanisering bidrar till förtätning, vilket vanligen sker på bekostnad av stadens grönytor. Denna uppsats utreder vidare hur stadens utkant skulle kunna användas i stadsplanering för att ge människor i städer tillgång till gröna rekreationsområden i sitt vardagslandskap. I studien analyserades Malmö stads översiktsplan för att besvara frågan hur utkanter skulle kunna tillämpas i en verklig kontext. Analysen visar att målet om en social och ekologisk hållbarhet kan uppnås endast i relation till de grönytor som finns i staden. Studien innefattar en skiss till utökade grönytor i ett utkantsområde, Sege industriområde i Malmö, och diskuterar staden utkant som en outnyttjad resurs för att ge stadens invånare ökad tillgång till rekreationsområden.

,

This bachelor thesis addresses growing cities increasing need for green areas to meet the demand for possibilities for recreation. The growing urbanization means a densification followed by a loss of urban green areas. This paper investigates how urban fringe zones could be used within urban planning to provide city people with green urban areas for recreational purposes. In this study, the city plan for Malmö was analyzed to find out how the concept of fringe zone could be applied in an authentic context. The analysis shows that the goal to obtain social and ecological sustainability depends on the existence of green areas within the city. The paper also includes a sketch of how to increase the amount of greenarea in a urban fringe area, called Sege industry in Malmö, and discusses the fringe zone as an untapped resource for providing a growing city population with increased access to urban recreational areas.

Main title:Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant
Subtitle:förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö
Authors:Kouns, Annie
Supervisor:Persson, Anna and Myhr, Ulla
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:utkant, periurbana landskap, urbana grönytor, grönområde, grönstruktur, rekreationsområde, rekreation, hållbar stadsutveckling, urban hållbarhet, kantzon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500051
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2020 08:55
Metadata Last Modified:20 May 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics