Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Siri Sabina, 2020. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
749kB

Abstract

Vass (Phragmites australis) har historiskt sett använts som foder till framförallt nötkreatur, men på senare år har den blivit föremål för diskussioner som ett alternativt fodermedel till både nötkreatur och häst. I och med bristen på grovfoder år 2018 lyftes vass fram som en möjlig ersättare till odlat grovfoder. Samtidigt har också övergödningen i Östersjön väckt intresse för ett återtagande av näring genom att skörda vass. Vassen trivs i näringsrika vatten där den tar upp kväve och fosfor.
Vass kan ges som foder till både hästar och nötkreatur, men det behövs mer forskning kring vassens näringsinnehåll i Sverige. Näringsinnehållet är beroende av årstid och näringsvärdet är högst under växtperioden. Halten av råprotein och energi sjunker i takt med att växten mognar samtidigt som fiberinnehållet ökar. Det innebär att foderkvaliteten är lägre i äldre vass. Därutöver har också bladen ett högre fodervärde än stammen. För att skapa ett vassensilage av god näringsmässig och hygienisk kvalitet krävs noggrann planering kring skördeområde och skördetid. Miljön vassen växer i har stor påverkan på näringsupptaget och tillväxten. Flera skördar under en säsong ger foder med högre kvalitet. En viktig aspekt vid skörd är att det tas hänsyn till den känsliga miljön, med anpassade maskiner och respekt för djurlivet. Vid ensilering av vass kan tillsats av socker förbättra mjölksyrajäsningen. I vissa fall kan även mjölksyrabakterier behöva tillsättas. Tillsats av organiska syror är ett alternativ för att skapa ett lagringsdugligt ensilage.

,

Common reed (Phragmites australis) has historically been used as a forage, especially for cattle, but in recent years it has been discussed as an alternative roughage for both cattle and horses. In 2018 there was a shortage of roughage, which made reed come up as a possible feed source. At the same time, the properties of common reed can make it a useful tool against the eutrophication of the Baltic Sea as it thrives in nutrient rich waters where it absorbs nitrogen and phosphorus.

Common reed can be used as a forage for both cattle and horses, but there is a need for more studies regarding the nutritional content of reed in Sweden. The nutritional content varies with season and it is highest during the growing period.

The concentration of crude protein and energy drops with increasing age, at the same time as fibre concentration increases. This means that the nutritional quality drops in older reed. Additionally, the leaves have a higher nutritional value than the stem. Careful planning of the harvest area and the time of harvest is necessary to create a reed silage of good hygienic quality. The growing environment has a big influence on the uptake of nutrients and the growth of reed. Higher quality can be reached with multiple harvests during one growing season. During harvest, it is important to show consideration towards the sensitive environment, with adapted machines and respect for the wildlife. When ensiling there is a need for additives, like sugar and lactic acid bacteria, to enable a sufficient lactic acid fermentation. Organic acids can be used as an alternative additive.

Main title:Vass som foder till häst och nötkreatur
Subtitle:från skörd till ensilering
Authors:Johansson, Siri Sabina
Supervisor:Rustas, Bengt-Ove
Examiner:Müller, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:ensilering, foder, grovfoder, häst, näringsinnehåll, nötkreatur, phragmites australis, skörd, vass
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2020 09:48
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics