Home About Browse Search
Svenska


Marcuson, Anna, 2020. Barns egna platser på skolgården. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. Syftet med studien har varit att ur barnens perspektiv ta reda på hur de upplever sin skolgård som socialt rum med fokus på möjligheterna att hitta egna platser. Med hjälp av gåturer tillsammans med barn i förskoleklass och andra klass har en grundskolas skolgård studerats. Resultatet visar att det för den bebyggda delen av skolgården fannas förutbestämda normer för aktiviteten med fokus på regellek, sporter och andra former av fysiska aktiviteter, något som skapade utanförskap för vissa barn. På centrala delar av skolgården kunde barn uppleva att de inte hade möjlighet välja vad de skulle göra. De uttryckte behov av platser där de kunde vara mer i kontroll och forma både sin aktivitet och platsen. Bristen på platser som barnen själva kunde forma gjorde att individer kände sig utanför. När barnen skapade sina egna platser valdes miljöer som befann sig i eller angränsade till natur och det var platser som barnen själva kunde bygga upp och rama in. Grönskan bidrog till barnens möjlighet att själva forma platsen och välja vilka typer av aktiviteter de skulle utföra. I denna miljö, till skillnad från den bebyggda skolgården, var inte typen av aktivitet förbestämd genom utformningen och elever med olika önskemål och förutsättningar kunde lättare umgås med varandra. Studien pekar på vikten av skolgårdar utformas så att barn kan skapa egna platser och aktiviteter. Hur naturmark, vegetation och löst material utgör viktiga komponenter i en sådan design

,

All children Sweden have the right to free education, which means that the school becomes a major part of children's everyday lives and has a significant role in their well-being and development. For many children, the schoolyard is the place they can most easily use when they want to spend time outdoors with friends or on their own. The purpose of this study was to find out from the children's perspective how they perceive their schoolyard as a social space with a focus on the opportunities to find their own places. With the help of walks together with children in preschool and second class, an elementary school schoolyard has been studied. The result shows that there were predetermined norms on the type of activities performed in the built part of the school yard, these norms were rules, sports or activities of a physical nature which caused some children feel left out. In central parts of the schoolyard the children did not feel that they had the same opportunity to determine activity. They expressed a need for places where they could be more in control and shape both their activity and the place. When the children created their own places, places were chosen that were in some way bounded by nature and which the children themselves could limit and build up. This due to the fact that the greenery offered the children an opportunity to choose for themselves what types of activities they wanted to do there. In this environment, unlike the built schoolyard, the type of activity was not predetermined by the design of the environment. Here children could perform different activities in one and the same place, which made it easier for children with different wishes and conditions to socialize with each other. The study points to the importance of school yards being designed so that children can create their own places and activities. How natural land, vegetation and loose material are important components of such a design

Main title:Barns egna platser på skolgården
Authors:Marcuson, Anna
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Jansson, Märit and Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:skolgård, ensamlek, gåtur, barns perspektiv, landskapsarkitektur, barns välmående, egna plats, landscape architecture, children's well-being, own place
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2020 06:45
Metadata Last Modified:15 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics