Home About Browse Search
Svenska


Dahlberg, Therese, 2020. Grön Diakoni : miljö och aktivitet. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Detta är en studie om möjligheten att använda gröna rum för verksamhet inom diakoni. Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv och i en jämförelse med hälsoträdgårdar studeras hur sådana platser som Svenska kyrkan använder för grön diakoni, idag används och är utformade. Som metod används den kvalitativa forskningsintervjun med fyra personer som företräder tre olika trädgårdar. I analysen av de gröna rummen betydelse tillämpades en relativt fri strategi, s.k. Bricolage. Resultatet beskriver hur miljöerna i grön diakoni ser ut, hur dessa används och vad i den fysiska miljön som är betydelsefullt för verksamheten. En slutsats är att väl tilltagna ytor med möjlighet till rum i rummet är viktiga för att tillåta integritet vid aktiviteter med inslag av själavårdande samtal. Ett perspektiv för den gröna diakonins trädgård beskrivs där även tillgången till olika inomhusytor och omgivningarna i det större grannskapet behöver beaktas. Studien visar hur grön diakoni kan utvecklas genom att arbeta med läkande dimensioner som finns beskrivna i etablerade miljöpsykologiska modeller och som tidigare använts för hälsoträdgårdar.

,

This is a master thesis about the possibilities to use green outdoor environment for work within green diaconia. From an environmental perspective and in comparison, to health gardens are places that the Swedish Church uses for green diaconia studied as to how they are constructed and are being used. As a method the qualitative research interview is used with four persons that represent three different gardens. The analysis being used is a more or less free method called Bricolage. The result describes how the environment for green diaconia looks, how the environment is used and what in the physical environment is significant for the work. A conclusion is that bigger spaces with possibilities to work with building rooms in the room are valuable because these create spaces for integrity when spiritual counselling is being performed. Another result is that gardens for green diaconia can use indoor environment and the near surroundings for good results. The study indicates how green diaconia can be developed by using healing dimensions that are described in established models in the field of environmental psychology and which have been used for healing gardens.

Main title:Grön Diakoni
Subtitle:miljö och aktivitet
Authors:Dahlberg, Therese
Supervisor:Bengtsson, Anna
Examiner:Mårtensson, Fredrika and Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:grön diakoni, miljöpsykologi, grön rehabilitering, hälsoträdgårdar, trädgårdsterapi, green diaconia, environmental psychology, green rehabilitation, healing gardens, garden therapy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2020 08:52
Metadata Last Modified:27 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics