Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Matilda, 2020. Livfullt gaturum under sommaren : en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att ett stadsrum ska upplevas som livfullt krävs det en bra förståelse av platsens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Tillfällig design på offentliga platser kan skapa uppmärksamhet och nya mötesplatser i städer. En gestaltningsidé som bygger på tillfällig design är sommargator. En sommargata förändrar platsens karaktär och reglerar trafikflödet, vilket kan öppna upp för sociala aktiviteter. Syftet med arbetet är att undersöka hur tillfällig design kan påverka en plats användning och funktion i riktning mot att bli ett mer livfullt stadsrum. Arbetet är ett gestaltningsförslag av ett gatuutsnitt på Södra Kungsgatan i Gävle, med utgångspunkt i sommargata som gestaltningskoncept. Gestaltningen baseras på litteratur och en gestaltningsprocess som innehåller en observation, SWOT-analys och en skissprocess. Platsens befintliga gestaltning tas i hänsyn till och tillägg i form av flyttbar vegetation, uteserveringar, lekyta och icke kommersiella sittplatser ger gatuutsnittet nya funktioner. I arbetet diskuteras gestaltningsprocessen och att även om gestaltningsförslaget är platsspecifikt kan gestaltningsprincipen användas i andra liknande projekt.

,

In order for an urban space to be perceived as lively, a good understanding of the conditions and development opportunities of the place is required. Temporary design in public places can create attention and new meeting places in cities. A design concept based on temporary design is sommargata. A sommargata changes the character of the place and regulates the traffic flow, which can open up for social activities. The purpose is to investigate how temporary design can affect a place use and function in the direction of becoming a more vibrant urban space. The essay is a design proposal of a street section on Södra Kungsgatan in Gävle, based on the summer street as a design concept. The design is based on literature and a design process that includes an observation, SWOT analysis and a sketch process. The existing design of the site is taken into account and additions in the form of; removable vegetation, outdoor seating, play area and non-commercial seating give the street section new features. The essay discuss the design process and that even though the design proposal is site specific, the design principle can be used in other similar projects.

Main title:Livfullt gaturum under sommaren
Subtitle:en gestaltning med konceptet sommargata på Södra Kungsgatan i Gävle
Authors:Bengtsson, Matilda
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:tillfällig design, sommargata, livfullt gaturum, Gävle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500063
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2020 10:24
Metadata Last Modified:03 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics