Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Susanna, 2020. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. Ytor för dessa aktiviteter bör finnas i närheten av skolan och hemmet. För att undersöka vilka platser högstadieungdomar använder i skolans utemiljö gjordes observationsstudier på två skolor i Mellansverige. Resultatet av studien visade att Ekebyskolan, med en liten skolgård, knappt användes av eleverna. Ärentunaskolans skolgård, som var betydligt större till ytan, användes i större utsträckning. De ytor som användes var fotbollsplanen samt ytor intill fasader och skolans innergårdar. Det var betydligt fler killar som använde utemiljön än tjejer vilket går i linje med tidigare forskning i ämnet. Trots olikheter i utemiljöernas utformning och storlek är resultatet likvärdigt, ungdomarna använder skolgården lite. Avslutningsvis förs en mer allmän diskussion gällande högstadieelevers användande av skolgården och vad gestaltningsmässigt som skulle kunna öka detta. Exempel på en mer välanpassad och jämlik skolgård är en bättre balans mellan programmerade och oprogrammerade ytor samt att inkludera de elever som inte främst nyttjar bollplanen under rasttid vid planering och utformning av framtida skolgårdar.

,

The essay investigates areas used by adolescents in secondary school’s outdoor environment. Previous research has defined places that young people value. These are areas for sports activities, socializing and restoration. Areas for these activities should be found near the school and home. In order to investigate which places high school youth use in the school's outdoor environment, observational studies were conducted at two schools in Central Sweden. The results of the study showed that Ekebyskolan, with a small school yard, was hardly used by the students. Ärentunaskolans’ school yard, which was larger in size, was used to a greater extent. The areas used were the football pitch and areas adjacent to the facades and the school courtyards. There were significantly more boys observed than girls, which is in line with previous research on the subject. Despite the differences in the design and size of the outdoor environments, the result is equivalent, the adolescents use of the schoolyard is little. Finally, a more general discussion is held concerning the use of the school yard by the high school students and what in the design could increase this. An example of a school yard better adapted is a better balance between programmed and unprogrammed areas as well as including those students who do not primarily use the ball plan during rest time when planning and designing future school yards.

Main title:Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö
Subtitle:en studie av två skolgårdar i Mellansverige
Authors:Palmqvist, Susanna
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:högstadieelever, skolgård, gestaltning, landskapsarkitektur, barnperspektiv, ungdomars beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 09:26
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics