Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Julia and Öhrling, Emma, 2020. Att uppleva dagvatten : ett gestaltningsförslag för hur dagvatten kan skapa upplevelsevärden på Torbjörns torg. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Vatten är ett uppskattat element som är vanligt förekommande i urbana miljöer. Forskning visar att vattnets egenskaper ger upphov till en positiv upplevelse av platser. Dagvatten som är det vatten som är naturligt förekommande i urbana miljöer används vanligen inte för att skapa vattenupplevelser. Det vatten som används är främst rent dricksvatten, vilket kan ses som ett slöseri på resurser. Genom att utveckla öppna dagvattensystem kan vattnet tas hand om på ett hållbart sätt samtidigt som det kan framhävas för att skapa upplevelsevärden. Svartbäckens stadsdelscentrum Torbjörns torg som är beläget två kilometer norr om centrala Uppsala planeras att utvecklas, där bland annat dagvattensituationen ska göras mer hållbar. Det här arbetet undersöker hur Torbjörns torg kan utformas för att nyttja det dagvatten som bildas för att skapa upplevelsevärden. Genom att nyttja dagvattnet kan belastningen på ledningsnätet minska. Till grund för resultatet, gestaltningsförslaget, ligger en litteratursammanställning, platsanalyser och arbete med skisser. Torget är utformat utifrån tre principer; vattnet, människorna och länka samman. Den nya utformningen för Torbjörns torg bjuder in människor till vistelse och ökar möjligheten för samvaro. Torget knyts ihop till ett sammanhållet torg där gående och cyklister prioriteras. Förslaget möjliggör för människor att uppleva vattnet samtidigt som dagvattnet hanteras på ett hållbart sätt.

,

Water is an appreciated element that is commonly found in urban environments. Research shows that water through its sensory characteristics gives rise to a positive perception of places and can contribute to the stimulation of senses. Stormwater, which is the water naturally occurring in urban locations, is usually led away and the water used in water elements is usually clean drinking water, which is a waste of resources. By developing open stormwater systems, the water can be handled sustainably while being visible and creating sensory perception values. The district center of Svartbäcken Torbjörns torg, located two kilometers north of central Uppsala, is planned to be redeveloped, including the stormwater management. Because of the estimated increase of stormwater which will increase the load on the stormwater pipes, this work examines how Torbjörns torg can be designed with sustainable stormwater management to create sensible values. Sustainable stormwater management can help reduce the load on the pipes. The result, the design proposal, is based on a literature compilation, the site analyzes, and work with sketches. The square is designed based on three principles; the people, linking together, and water. The new design for Torbjörns torg invites people to stay. The square is linked to a combined square where pedestrians and cyclists are given priority. The proposal enables people to integrate and experience water while sustainably managing the stormwater.

Main title:Att uppleva dagvatten
Subtitle:ett gestaltningsförslag för hur dagvatten kan skapa upplevelsevärden på Torbjörns torg
Authors:Bäckström, Julia and Öhrling, Emma
Supervisor:Eriksson, Malin and Butler, Andrew
Examiner:Eriksson, Tomas and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Torbjörns torg, dagvatten, sinnlig upplevelse, människans sinnen, vattendesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500156
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2020 06:39
Metadata Last Modified:13 Oct 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics