Home About Browse Search
Svenska


Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2020. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

En omväxlande sinnesstimulering bidrar till bredare upplevelser i en park. Arbetet handlar hur man kan bidra till sinnesintryck utöver det visuella i parker, med fokus på synskadade. Syftet är att väcka idéer åt planerare, gestaltare och förvaltare för att gestalta parker utifrån synskadades perspektiv. Genom inventering och bakgrundsforskning undersöks hur vegetation, markmaterial, utrustningar och vatteninstallationer kan stimulera sinnesintryck. Utifrån bakgrundsforskningen och inventeringen sammanställs listor i resultatet. En lista består av vegetation och en lista består av markmaterial, utrustningar och vatteninstallationer. Vegetationen har varierande texturer, dofter, smaker och vissa avger ljud i vinden eller genom att attrahera ett djurliv. Markmaterialen och utrustningen bidrar främst till doft vid varierande väderförhållanden och känsel via texturen. Vatteninstallationen avger ett porlande ljud som stimulerar hörseln och känseln stimuleras via vattnets flytande form. För att även uppmärksamma en inkludering av synskadades sinnesintryck i gestaltningar, tas gestsaltningsprinciper fram med utgångspunkt från listorna. Dessa består av en doftberså, känselstig, vatteninstallation, ängsvegetation och upphöjda odlingslådor.

,

A varied sensory stimulation contributes to broader experiences in a park. This study examines how you can contribute to sensory impressions beyond the visual in parks, focusing on visually impaired. The purpose is to raise ideas for planners, designers and managers to design parks from the perspective of the visually impaired. Through inventory and background research it is investigated how vegetation, soil materials, equipment and water installations can stimulate sensory impressions. Based on the background research and the inventory, lists of the results are compiled. One list treats vegetation and the other treats soil material, equipment and water installations. The vegetation has varying textures, scents, and flavors and some attracts wildlife which emit sounds or by waving in the wind. The equipment and soil materials mainly contribute to scents due to varying weather conditions, and tactile sense through different textures. The water installation emits a murmuring sound that stimulates the hearing and the tactile experience is stimulated via the liquid form of the water. In order to also draw attention to the inclusion of visually impaired people's sensory impressions in designs, design principles are developed based on these lists. The design principles consists a fragrant arbor, sensitive path, water installation, meadow vegetation and raised cultivation boxes.

Main title:Att skapa sinnesintryck utöver det visuella
Authors:Acs, Adrienn and Schlager, Tilde
Supervisor:Espmark, Helena and Berg, Per
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:synskada, park, sinnen, sinnesintryck, sinnesstimulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500165
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2020 06:31
Metadata Last Modified:24 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics