Home About Browse Search
Svenska


Rafea, Jana, 2020. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
821kB

Abstract

Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. Idag har även förtätnings andra konsekvenser uppmärksammats såsom hot för stadsnära grönområden. Förtätning i sig har studerats i många forskningsarbeten av landskapsarkitekter och stadsplanerare. I detta arbete har förtätning undersökts som koncept samt hur synen på den har förändrats och planerares argument för förtätning. Vidare har förtätning studerats i Eriksberg med fokus på dess möjliga påverkan på de sociala värdena i Eriksberg. Fallet Eriksberg har studerats med hjälp av manualen The Cityland. Manualen har varit applicerbar på fallet men behandlade inte alla aspekter i planeringen av Eriksberg.

,

This paper investigates densification in Eriksberg, Uppsala and how it has been used as a solution to the housing shortage. The housing shortage in Uppsala has led to an increased densification due to its advantages. Through densification, less land is used, and existing infrastructure is improved. Other consequences that were not previously discussed, such as the threat to urban green areas, have also been noted. Densification has been studied in the research by many landscape architects and urban planners. Densification in this paper has been investigated as a concept, the changed view of it and the planners' arguments for it. Furthermore, densification has been studied in Eriksberg, Uppsala, with a focus on its possible impact on social values. The case has been studied with the help of The Cityland manual. The manual has been applicable to the case but did not cover all aspects of planning in Eriksberg.

Main title:Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden
Subtitle:en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala
Authors:Rafea, Jana
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, sociala värden, konsekvenser, samhälle, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500060
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500060
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2020 08:40
Metadata Last Modified:28 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics