Home About Browse Search
Svenska


Molin Björkdahl, Josefin, 2020. Ko och kalv tillsammans : en studie av sårläkning, smärtbeteenden och tillväxt hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Frågeställningen i den här studien var om sårläkning och uppvisande av smärtrelaterade
beteenden efter avhorning påverkas av sociala faktorer. Sammanlagt 9 försöks- och 13
kontrollkalvar avhornades när de var 2,5–6 veckor gamla. Försökskalvarna hölls med sin
mamma, i grupp tillsammans med de andra försökskalvarna och deras mammor. Kontrollkalvarna hölls i ensamboxar. I samband med avhorning mättes och fotograferades alla kalvars
avhorningssår och dessa följdes sedan upp med nya mätningar och foton en gång per vecka
under 4 veckor. Kalvarna observerades även vid 2, 4, 6, 24 och 48 timmar efter avhorning,
varvid smärtrelaterade beteenden registrerades. De smärtrelaterade beteenden som mättes var
huvudskakningar och huvudgnuggningar. Kalvarnas dagliga tillväxt från 1 dag innan till 3 dagar
efter avhorning noterades även med avsikt att undersöka om skillnad mellan försöks- och
kontrollgruppen förelåg.
Genomgång av litteratur på området visar att stimulans och social interaktion kan påverka
sårläkning positivt. Andra studier har visat att ökad smärta i samband med avhorning på kalvar
ger minskad tillväxt.
I den här studien sågs skillnader i sårläkning mellan försöks- och kontrollkalvar (p < 0,001) och
försökskalvarna läkte sina sår snabbare. Vid tidpunkterna 6 respektive 48 timmar efter
avhorning fanns även skillnader i antal huvudskakningar (p < 0,001 resp. p = 0,007) och det
observerades överlag ett ökat antal huvudgnuggningar i kontrollgruppen, även om ingen
statistiskt säkerställd skillnad kunde fastställas. Ingen skillnad i tillväxt i samband med
avhorningen kunde uppmätas mellan grupperna i den här studien.

,

The aim of this study was to evaluate whether wound healing and pain related behaviours after
dehorning is affected by social factors. In total 22 calves were studied during the time around
dehorning, when they were 2.5–6 weeks old. They were given two treatments, cow and calf
kept together (n = 9) in a group with other calf-mother pairs and calves kept in individual pens
(n = 13). Immediately after dehorning, the wounds were measured which was followed up by
new measurements once a week for 4 weeks, and the size of each wound was compared to the
size it had directly after dehorning. Each time, photographies of each wound were also taken.
At 2, 4, 6, 24 and 48 hours after dehorning, behavioural pain related responses were also
recorded. The pain behaviours recorded were head shakes and head rubbing. Daily growth,
from one day before to three days after dehorning, was also recorded to evaluate if the two
treatments could affect growth differently.
Previous studies have showed that stimulating factors and social interaction can affect wound
healing in rodents in a positive way, and that increased pain associated with dehorning decreases
daily growth.
In this study, there was a difference in wound healing between the two treatment groups, and
the calves kept together with their mothers had a faster wound healing (p < 0.001). There were
also differences between the average number of head shakes that the two groups performed.
Calves that had access to their mother performed less head shakes at 6 and 48 hours after
dehorning (p < 0,001 and p = 0,007). Generally, there were also a larger number of head rubs
among calves that were individually housed, but no statistical difference could be measured in
this study. No differences in growth in connection with the dehorning could be measured
between the groups.

Main title:Ko och kalv tillsammans
Subtitle:en studie av sårläkning, smärtbeteenden och tillväxt hos mjölkraskalvar som får gå med sin mamma
Authors:Molin Björkdahl, Josefin
Supervisor:Eriksson, Hanna
Examiner:Östensson, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:sårläkning, avhorning, beteende, ko-kalv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15877
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2020 10:49
Metadata Last Modified:08 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics