Home About Browse Search
Svenska


Segervall, Amanda, 2020. IGF-1 hos häst : analysmetodik och träningseffekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
754kB

Abstract

Hästsporten i Sverige är stor och vi är konkurrenskraftiga i internationella tävlingar. En viktig faktor
som påverkas av både fysisk aktivitet, energi- och proteintillförsel är insulin growth factor-1 (IGF1) som är ett hormon som bland annat stimulerar ben- och muskeltillväxt.

Syftet med det här arbetet var att beskriva vilka metoder som använts för att analysera IGF-1 i
plasma och serum på häst och undersöka hur många studier på arbetande hästar som finns där IGF1 analyserats (DEL 1). Syftet var också att undersöka om koncentrationen av IGF-1 i blodplasman
skiljer sig mellan två grupper av travhästar som följt träningsprogram med två olika
träningsintensitet (DEL 2). Min hypotes för försöket var att koncentrationen av IGF-1 inte skulle
skilja sig signifikant mellan hästarna som följt de olika träningsprogrammen.

För att svara på syftet i DEL 1 gjordes en överskådlig sammanfattning (tabell) över vilka studier
som finns tillgängliga i Web of Science och Scopus vid en sökning på orden ”exercise, horse och
IGF-1”. Tabellen bestod av åtta artiklar och analysmetoden ELISA var den mest förekommande.
Det visade sig att det inte finns några studier som fått tydliga resultat på hur koncentrationen av IGF1 i plasma påverkas av olika träningsintensiteter och många studier har inte kontroll över viktiga
faktorer som exempelvis protein- och energiintaget. Det finns dock studier vars resultat pekar mot
att IGF-1 ger flera gynnsamma effekter på till exempel hästens skelett- och broskuppbyggnad.

I DEL 2 i denna studie analyserades IGF-1 koncentrationen i plasmaprover från två grupper av
hästar på samma foderstat men som följt separata träningsprogram med olika träningsintensitet. Den
statistiska analysen visade ingen signifikant skillnad mellan IGF-1-koncentrationerna mellan de två
grupperna. Att det inte blev någon signifikant skillnad kan bero på att skillnaderna i
träningsprogrammen var för små eller att det eventuellt är lättare att upptäcka skillnader efter fysiskt
arbete i IGF-1-koncentrationer hos hästar före könsmognad.
Nyckelord: Equine, Häst, IGF-1, Träning

,

Equestrian sports in Sweden are expanding and we are competitive in international competitions.
An important factor that is affected by both exercise and the supply of energy- and protein is
insulin growth factor-1 (IGF-1), which is a hormone that for example stimulates both bone- and
muscle growth.

The aim of this study was to describe the methods used to analyse IGF-1 in plasma or serum of
horses and to investigate how many studies on working horses there are where IGF-1 has been
analysed (PART 1). The purpose was also to investigate whether the concentration of IGF-1 in blood
plasma differs between two groups of Standardbred horses following training programs with
different exercise intensity (PART 2). My hypothesis for the experiment was that the concentration
of IGF-1 would not differ significantly between horses following different training programs.

To answer the questions in PART 1 a summary (table) has been compiled. The results showed
that ELISA was a common method used to analyse IGF-1. Eight publications were found in Web of
Science and Scopus when the search “exercise, horse and IGF-1” were used. There were no clear
results on how the concentrations of IGF-1 in plasma would occur at different exercise intensities.
There are, however, studies that indicate that IGF-1 have several beneficial effects on the horse’s
skeletal and cartilage structure.

In PART 2 the statistical test showed no significant difference between horses who had followed
different training programs.

Main title:IGF-1 hos häst
Subtitle:analysmetodik och träningseffekter
Authors:Segervall, Amanda
Supervisor:Jansson, Anna and Johansson, Lisa
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:equine, häst, IGF-1, träning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15738
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15738
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 12:10
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page