Home About Browse Search
Svenska


Fridlund, Elin, 2020. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A good leadership can for example be characterized by good communication skills,
inspiration, self-awareness, the ability to make decisions and a structured way of
working. Previous research indicate that stable environment can be seen as a leadership
school for future leaders, both in equestrian sport and other professions. The purpose of
this study was to explore how the stable environment and equestrian sport shapes the
future leaders. The research questions were: How could the leadership within the stables
affect the youths? What factors can influence youths when forming their leadership
skills? Which qualities can the youths get from the stable environment when forming
their leadership skills?
The results of this study show that leadership was a central part of learning and playing.
When you were a leader in a sport association it was important to have support from the
association board. The study shows that associations gives good influences on youth’s
leadership skills since it emphasizes personal growth and democracy. Within the sport
there were standards and invisible rules, defined by its leaders, that had great impact on
the youths. Today the sport has an educational purpose in our society. Equestrian sport is
more than just horseback riding and the leadership within the equestrian sport is complex.
The study also shows that communication and trust was important to be able to convey a
message to the horse. In the stable there were a lot of standards and invisible rules that
hade a background from to the military. Through these standards the youth learned to be
responsible, effective and focused. Another thing that this study showed was that the
stable environment was a place where it´s fun to practice leadership for future tasks.
Through this they can grow into the role as a leader and become more confident in
themselves. The stable ensures that youths feels important, learns to take control and take
on more responsibilities.
The conclusion of this study shows that thanks to the standards and settings in the stable
it shapes the youths in their leadership skills and gives them qualities like responsibility,
effectivity, accuracy and focus that can become important in the future. At the same time,
leaders in equestrian sport must be a role model who is open and humble. The study
shows that while leadership within equestrian sport is complex, it gives lots of people
meaningful occupation, were both internal and external factors affects youths when
developing their leadership skills. Through the practice of being a leader in the stable
environment self-confidence increases and can lead to assignments in leadership roles in
the future.

,

Flera egenskaper är viktiga för ett lyckat ledarskap. Egenskaper som ofta tas upp som
viktiga är exempelvis att vara bra på kommunikation, engagerad och att vilja utvecklas,
medvetenhet om sina egna styrkor och svagheter, vara intresserad av andra, kunna fatta
beslut och vara strukturerad. Ridsporten och framförallt stallet ses ibland som en stark
ledarskola där framtidens ledare formas. Ridsporten ses som en av de största
ungdomsidrotterna enligt Svenska Ridsportförbundet. Syftet med litteraturstudien var att
undersöka hur stallmiljö och ridsport kan forma framtidens ledare, genom att svara på
följande frågeställningar:
• Hur utövas ledarskap i stallmiljön som kan påverka barn och unga?
• Vilka faktorer i stallmiljö kan bidra till att barn och unga blir framtida ledare?
• Vilka ledaregenskaper kan barn och unga utveckla genom stallmiljö för att forma
ett framtida ledarskap?
Studiens resultat visade att egenskaper som barn och unga lär sig genom normer som
finns i framförallt stallmiljö men även generellt inom idrotten var att bli ansvarstagande,
punktliga, effektiva, målmedvetna, tydliga, ha disciplin och vara fokuserad.
Litteraturstudien visade även på att stallet blir en plats där det är roligt att få praktisera
sitt ledarskap inför framtida uppgifter. Det ger även unga flickor en naturlig
ledarutbildning eftersom de blir tydliga och bestämda samt att hårt arbete och kompetens
premieras. Samtidigt får de möjlighet att växa in i sin roll som ledare och genom detta bli
mer trygg med sig själv. Viktiga egenskaper för att vara ledare är bland annat att vara
ödmjuk, trygg, glad och en förebild för andra. Fortsättningsvis visar studien att stallet gör
unga tjejer mer självständiga, noggranna och ordningsamma.
De normer och osynliga regler som finns inom idrotten bestäms bland annat av ledare och
bidrar till stort inflytande på barn och unga. Stallmiljö och ridsport har ett stort antal
normer och osynliga regler som tydligt kopplas till den militära stallbackskulturen.
Säkerhet och gemenskap ses även som viktiga faktorer i stallmiljö. I stallet kan barn och
unga få en betydande roll och känna sig viktiga, genom detta ökar deras självförtroende
och de får bättre kontroll.
Faktorer som kan ha betydelse och påverka barn och unga kan både vara interna och
externa. Som ledare inom en förening är det viktigt att få stöd från sin förening. De
föreningsdrivna organisationerna ger gott inflytande på barns ledarskap eftersom de betonar utveckling och demokrati. Idrottsrörelsen har idag en uppfostrande roll i
samhället. Ridsporten ses idag som något mer än bara ridning och ledarskapet inom
ridsport är komplext. Studien visar att kommunikation genom kroppsspråk och tillit är
viktigt för att kunna förmedla budskap till hästen vilket kan ha en betydande roll inom
ledarskap.
Litteraturstudien undersöker hur ridsportens ledare formas av stallmiljö. Tack vare
stallmiljöns normer formas barn och unga i sitt ledarskap och får med sig egenskaper från
stallet som exempelvis ansvarstagande, effektivitet, noggrannhet och fokus som kan vara
viktiga i framtiden. Som ledare inom ridsporten kan denne vara en trygg förebild som är
öppen och ödmjuk. Det framkom att ledarskapet inom ridsport är komplext samtidigt som
det ger många ledare en meningsfull sysselsättning, där både interna och externa faktorer
påverkar barn och unga när de formar sitt ledarskap. Genom att praktisera sitt ledarskap i
stallet ökar självförtroendet hos individen och denne kan då ta sig an ledaruppdrag även
utanför stallmiljön.

Main title:Ledarskap i stallmiljö
Subtitle:normer, fostran och framtid
Authors:Fridlund, Elin
Supervisor:Waerner, Therese
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K109
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:ridsport, framtida ledare, egenskaper, normer, faktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 11:08
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics