Home About Browse Search
Svenska


Utterström, Beatrice, 2020. Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin : kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
563kB

Abstract

Analys av urin är en viktig undersökning som ger information om urinvägarna och njurarnas
funktion samt ibland även om sjukdomar utanför urinvägarna, som exempelvis diabetes
mellitus. Urinanalysen består av att undersöka urinens färg och transparens, specifik vikt,
kemisk analys via urinsticka och manuell bedömning av urinsediment. Alla undersökningar är
viktiga för att kunna tolka resultaten korrekt. Manuell bedömning av urinsediment i mikroskop
ger information om urinens sammansättning av celler och strukturer, som leukocyter,
erytrocyter, epitelceller, kristaller, cylindrar med flera, men det är dock den del av urinanalysen
som tar längst tid och dessutom kan påverkas av flest felkällor. SediVue Dx är ett instrument
som med hjälp av mikroskop och automatisk kamera bedömer urinsediment. Instrumentet
centrifugerar urinen, analyserar cirka 45 synfält och tar 70 stycken fotografier på sedimentet
inom 3 minuter. Provsvaret anges numeriskt, i text och fotografier som bör granskas.
Syftet med studien var att utvärdera urininstrumentet SediVue Dx för att bedöma om det kan
ersätta manuell bedömning av urinsediment. Studien utfördes genom att jämföra manuell
bedömning av urinsediment i mikroskop med resultat från SediVue Dx, med fokus på
leukocyter, erytrocyter och bakterier. 62 urinprover från hund och katt användes i studien.
Dessa prover var spontankastade eller insamlade via cystocentes och analyserades inom 4
timmar från provtagning.
SediVue Dx överensstämde i de flesta fall med den manuella räkningen av leukocyter och
erytrocyter. Medianen i skillnad mellan metoderna var 0 leukocyter respektive 1 erytrocyt per
synfält men det förekom ett fåtal prover som hade upp emot 21 leukocyter och 9 erytrocyter per
synfält i skillnad. Instrumentet flaggade för bakterieförekomst i färre prover än med
mikroskopering och färgat utstryk av urin. SediVue Dx ersätter inte den manuella bedömningen
då fotografierna fortfarande måste granskas men bedömningen kan ske via SediVue Dx i stället
för i mikroskop. Det finns även användning för instrumentet på kliniker med mindre kunskap
av bedömning av urinsediment då fotografierna sparas och kan bedömas senare eller skickas
till person med kompetens. Det ger klinikerna möjlighet att analysera färsk urin samt minska
tiden från provtagning till korrekt behandling av patient.

,

Urinalysis is an important test that gives information about the urinary tract, kidney function
and sometimes also about metabolic diseases, such as diabetes mellitus. Urine analyzes includes
urine color and clarity, specific gravity, biochemical analysis with urine dip stick and
microscopic examination of urine sediment. All parts of the urinalysis are important to be able
to interpret the results correctly. Manual microscopic examination of the urine sediment
provides information about the composition of the urine, but it is the part of the urinalysis that
is more time consuming and also affected by sources of error. SediVue Dx is a urine instrument
that analyses the urine sediment with a microscope and an automated camera. The instrument
centrifuges the urine, analyses about 45 high power fields and takes 70 photographs of the
sediment in 3 minutes. The result is received in numbers per high power fields, text results and
photographs that needs to be examined.
The purpose of this study was to evaluate SediVue Dx and to see if it is possible for the
instrument to replace the manual microscopic evaluation of urine sediment. The study
compared manual microscopic evaluation of the sediment with SediVue Dx with focus on
leukocytes, erythrocytes and bacteria. 62 urine samples from dogs and cats were included in
the study. The samples were collected by normal voiding or cystocenthesis and analyzed within
4 hours of collection.
SediVue Dx agreed with the manual evaluation of leukocytes and erythrocytes in most samples.
The median of the difference between the two methods of urine sediment examination was 0
leukocytes and 1 erythrocyte per high power field. A few samples had a difference up to 21
leukocytes and 9 erythrocytes per high power field between the methods. Bacteria were marked
by the instrument in fewer samples than by manual microscopy and dyed dry preparations.
SediVue Dx does not replace the manual microscopic examination of the urine sediment, due
to the need of manual examination of the photographs, but the examination might be done on
SediVue Dx instead of with a microscope. SediVue Dx still has usability in veterinary clinics
that lack expertise to examine the sediment by themselves, since the photographs are saved and
can be reviewed by or sent to a person with knowledge about urine sediment. It gives the
possibility for the clinics to analyze fresh urine and reduce the time from sample collection to
correct treatment of the patient.

Main title:Utvärdering av SediVue Dx med hund- och katturin
Subtitle:kan ett instrument ersätta manuell räkning av urinsediment i mikroskop?
Authors:Utterström, Beatrice
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Svensson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:urinsediment, SediVue, hund, katt, erytrocyt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2020 06:53
Metadata Last Modified:27 Feb 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics