Home About Browse Search
Svenska


Löfgren Orebjörk, Filippa, 2020. Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
724kB

Abstract

Det finns ett intresse hos allmänheten för mjölkproduktion där ko och kalv hålls tillsammans istället för att separeras direkt efter födseln. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa den information som finns i vetenskapliga artiklar om hur mjölkmängd och mjölksammansättning påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation. Utformningen av systemen i studierna som granskades i denna studie skiljde sig åt, i majoriteten av studierna användes system med begränsad digivning, där ko och kalv hållits tillsammans under vissa tider av dygnet. I tre av sex studier som mätte mängd säljbar mjölk, var mängden säljbar mjölk mindre från kor som hållits med kalv. Nästan två gånger så stor mängd säljbar mjölk erhölls från kor som inte gett di till kalv. I en av sex studier var mängden säljbar mjölk större från kor som hållits med kalv, medan två studier inte kunde konstatera några signifikanta skillnader i mängden säljbar mjölk. Fetthalten var lägre i mjölk från kor som hållits med kalv i tre av fem studier. Trots att det fanns en numerisk skillnad i mjölkens proteinhalt i alla studier visar de inte på några tydliga samband och ingen av studierna konstaterade några signifikanta skillnader. En förutsättning för lönsamhet och hållbarhet i mjölkföretag är att producera en säker råvara med goda processegenskaper, som kan omvandlas till olika mjölkprodukter som lever upp till konsumenters förväntningar och värderingar. Därför bör forskningen fortsatt fokusera på konsumenters attityder kring ett sådant system, hur det praktiskt kan utformas samt hur produktionsfaktorerna påverkas av att ko och kalv hålls tillsammans.

,

There is an interest among the public of keeping cow and calf together in dairy production instead of separating them directly after birth. The aim of this literature study was to summarize the information in scientific articles about effects of keeping cow and calf together in early lactation on the yield of milk delivered to the milking machine, referred to as salable milk, and on the composition of that milk. The systems in the studies that were included were different, most of the studies used restricted suckling, where cow and calf were kept together during some parts of the day. In three of six studies that measured the quantity of saleable milk, the quantity of milk was lower from the cows that were kept with calves and the cows that did not feed calves gave almost twice the amount of salable milk during the experimental period. The quantity of salable milk was higher in one of six studies that measured the quantity of saleable milk, whereas two studies reported no difference in the quantity of salable milk. The fat content of the milk from cows that were kept with calves was lower in three of five studies. However, although there was a numerical difference in milk protein content in all studies there was no clear pattern between studies in milk protein and none of them reported a significant difference. In order for the dairy industry to be profitable and sustainable, it is essential that the milk produced on farms is safe and has a high processability that can be transformed into dairy products that match requirements and preferences of the consumers. Therefore, research should continue to include consumer attitudes and work towards a system that keeps cow and calf together, how it can be designed and how the production factors are affected by it.

Main title:Effekter på mjölkmängd och mjölksammansättning när ko och kalv hålls tillsammans i tidig laktation
Authors:Löfgren Orebjörk, Filippa
Supervisor:Agenäs, Sigrid
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:09
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:mjölkmängd, mjölksammansättning, ko, kalv, begränsad digivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16018
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16018
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 06:44
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics