Home About Browse Search
Svenska


Vidén, Josefin and Wejlemark, Sunniva, 2020. Regenerativ design : ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Parisavtalet innebär att majoriteten av världens länder år 2015 gick ihop i ett avtal för att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader Celsius. För att uppnå detta behöver alla branscher hushålla bättre med energi och resurser och hitta nya smarta lösningar. Inom byggbranschen kan en sådan lösning vara regenerativ design, som handlar om att arbeta med landskap som hela system och dra lärdom från de befintliga ekosystemen i landskapet. På detta sätt strävas det efter att generera mer resurser och ekosystemtjänster än vad som konsumeras under byggprocessen och under projektets hela livstid. Syftet med detta kandidatarbete är att utforma ett gestaltningsförslag utifrån regenerativa principer för ett nytt bostadskvarter i det pågående stadsbyggnadsprojektet södra Gunsta i Uppsala kommun. För att komma fram till gestaltningsförslaget användes två analysmetoder samt en kreativ gestaltningsprocess, tillsammans med stöd från vetenskapliga artiklar inom ämnet regenerativ design. Resultatet visar att det är möjligt att designa ett bostadskvarter utefter principer som ämnar ha en regenerativ effekt. Däremot är det svårt att bedöma huruvida förslaget får de regenerativa effekterna som det strävas efter. Det krävs mer forskning inom ämnet regenerativ design och fler verkliga exempel med långtgående uppföljning innan vi kan veta säkert hur pass effektiv designmetoden är för framtidens hållbara stadsbyggnad.

,

The Paris agreement means that most of the world's countries in year 2015 agreed on working for keeping the global warming below two degrees Celsius. To achieve this all sectors, need to economize energy and resources better and find new smart solutions. Within the building sector such a solution could be regenerative design, which means working with landscapes as whole systems and learning from the existing ecosystems in the landscape. In this way regenerative design strives to generate more resources and ecosystem services than what is consumed during the building process and throughout the entire lifespan of the project. The aim of this thesis is to form a design proposal from regenerative principles for a new residential area in the ongoing urban construction project södra Gunsta in Uppsala municipality. To accomplish the design proposal two analysis methods were used, followed by a creative design process, together with support from scientific articles in the regenerative design subject. The result shows that it is possible to design a residential area from principles aiming to have a regenerative effect. Though, it is difficult to estimate whether the proposal will have the regenerative effects strived for. Additional research in the subject regenerative design is needed and also furthermore examples with far-reaching follow up before we can know for sure how effective the design method is for future sustainable city planning.

Main title:Regenerativ design
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ett bostadskvarter i södra Gunsta, Uppsala
Authors:Vidén, Josefin and Wejlemark, Sunniva
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, klimatförändringar, designmetod, hållbar stadsbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500072
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500072
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2020 06:47
Metadata Last Modified:18 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics