Home About Browse Search
Svenska


Eksvärd, Eira, 2020. Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ogräs orsakar idag stora skördeförluster och ogräs har utvecklat resistens mot 23 av 26 kända verkningsplatser för herbicider. Ogräspredatorer så som jordlöpare och gnagare bidrar med en viktig ekosystemtjänst genom att konsumera ogräsfrön efter att de släppts från växten, och de kan därmed reducera fröbanken och reglera ogräspopulationerna. Ogräspredation har potential att bli en viktig del i bekämpningen av ogräs i åkermarker, men ogräspredationen kan variera mycket. Den här litteraturstudien diskuterar därför effekten av jordlöpares och gnagares ogräspredation i Europa och faktorer som påverkar ogräspredationen. Vissa arter av jordlöpare och gnagare har större betydelse för ogräspredationen. Ogräspredationen skiljer sig även åt mellan olika ogräsarter där faktorer så som storlek och energiinnehåll kan påverka ogräspredatorers preferens av frön. Jordbruksåtgärder så som jordbearbetning och besprutning med kemiska bekämpningsmedel kan ha en negativ påverkan på ogräspredationen, medan god planering av åtgärder och tillgång på skyddande vegetation gynnar ogräspredatorer. Vissa främjande åtgärder kan vara svåra att kombinera, men om man som lantbrukare redan följer riktlinjerna för IPM bör främjandet av ogräspredation passa in i den befintliga verksamheten.

,

Weeds is a major cause for crop yield losses and have developed resistance to 23 of 26 known herbicide sites of action. Weed seed predators such as carabids and rodents provide an important ecosystem service by consuming weed seeds after the seeds have been dispersed, and they can thus reduce the seed banks and regulate weed populations. Weed seed predation has the potential to become an essential part of weed control. However, weed seed predation can vary substantially. This review therefore discusses the impact of carabids and rodents on weed seed predation in Europe and factors that determines the predation levels. Some species of carabids and rodents play a bigger part in weed seed predation than others. The weed seed predation also differs between weed species and factors such as seed size and energy content influence predator’s preference for different seeds. Agricultural management practices such as tillage and pesticide applications have a negative effect on weed seed predation, whereas proper planning of management practices and access to vegetation cover have a positive effect. Practices that have a positive effect on weed seed predation can sometimes be hard to combine, facilitating weed seed predation should however fit in with existing practices for farmers who follow IPM guidelines.

Main title:Ogräspredation av jordlöpare och gnagare i europeiska åkermarker
Authors:Eksvärd, Eira
Supervisor:Jonsson, Mattias
Examiner:Bommarco, Riccardo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:jordlöpare, gnagare, ogräspredation, integrerat växtskydd, ogräsbekämpning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 10:09
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics