Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö | Š
Number of items: 942.

A

Abdulah, Maroa, 2019. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abrahamsson, Caroline and Johansson, Sandra, 2019. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Abrahamsson, Johanna, 2019. Dystoki hos brachycephala hundar och katter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Adolfsson, sara, 2019. Prednisolon i klinisk dosering intravenöst till hund : farmakokinetik och leukocytrespons. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Agelii, Saga, 2019. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Agrell Eklund, Amanda, 2019. Pharmacodynamic effects of dexmedetomidine infusion in isoflurane anaesthetised horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ahlberg, Frida and Sjöberg, Lisa, 2019. Gaturummets kvaliteter : en utvärdering av måluppfyllelse inom Henriksdalshamnen och Liljeholmskajen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ahlm, Jonathan, 2019. Manuell markberedning med kultivatoraggregat. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ahlm, Niklas and Backéus, Jonas and Edström, Erik and Lundquist, Philip and Paulsson, Kajsa and Redander, Jessica and Toivonen, Joacim, 2019. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ahlqvist, Amanda, 2019. Summer cover crops after harvest of early potatoes control seed weeds. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ahnesjö, Sofia, 2019. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Akter, Rumana, 2019. Efficacy of silver nanoparticles against rice blast disease and farmers perception about its management in Bangladesh. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Albright Österberg, Tove Helénéh, 2019. Inre Arkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aldin, Andreas and Michaelsson, Adrian, 2019. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2019. Pärlbanden i Heby kommun : förslag för tre centrumstråk med fokus på hur träd kan främja rörelse och vistelse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alexandersson, Anton, 2019. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Alexandersson, Anton and Gustafsson, Jakob, 2019. Dödved och artrikedom : påverkar dödvedssubstratformen artrikedomen av vedlevande skalbaggar i luckhuggna restaureringsbestånd?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Alexandersson, Susanne, 2019. A novel platform to quantify crack formation due to root water uptake. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Alfengård, Matilda and Troedsson, Tova, 2019. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Alfredsson, Hanna, 2019. Skapandet och rätten till staden : en undersökning av samhällsplaneringens roll i människors medskapande av platser och möjlighet att uttrycka motstånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Algeborg Taipale, Molly, 2019. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alieva, Madina, 2019. Do global oil prices drive domestic food prices? : evidence from the Middle East countries. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alm, Erika, 2019. Thinning response to weather variations in Norway spruce. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Almén, Louise and Granlund, Frida Michelle, 2019. Är hyggesfritt en mossig framgång? : blädningsbrukets effekter på mossors artrikedom och abundans i den boreala skogen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Alström, Sofia and Nygårds, Mathilda, 2019. Triageringsrutiner för akut mottagande av kolikhästar på fyra svenska hästkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Alteg, Ebba, 2019. Can tourism Seal the deal? : an explorative study on Seal tourism in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Amuakwa-Mensah, Salome, 2019. The impact of rural electrification and institutional quality on agricultural output : a case of Sub-Saharan Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Andreas, 2019. Stress and meat quality in two lines of the Yorkshire pig breed: Swedish and Dutch. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Caroline, 2019. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Cecilia, 2019. Impact of starter culture on curd manufacture –one of the most commonly consumedfermented milk products of Sri Lanka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Andersson, Ellen, 2019. Böldsjuka och kaprin artrit encefalit hos svenska mjölkproducerande getter : en prevalensstudie och jämförelse av serum och mjölk som provtagningsmaterial. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Emelie and Rahm, Emma, 2019. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Erica and Andersson, Frida, 2019. Återanvändning av endotrakealtuber inom svensk smådjurssjukvård. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Erik and Larsson, Eric, 2019. Capital investments in the presence of tenancy relations : a case study on farmers that lease land from institutional landowners. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Frida and Ulfsparre, Emma, 2019. Designing a sustainable and cost-efficient energy system : a feasibility study at Rusape General Hospital in Zimbabwe. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson, Jakob, 2019. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Joel, 2019. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Johanna, 2019. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Linda and Persson, Karin, 2019. Vanliga tandproblem hos den brakycefala hunden : En enkätundersökning om hundägares kännedom. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Marie, 2019. Välfärd hos atlantlax i slutet respektive öppet system. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Andersson, Marika, 2019. Ryttarens hjärtfrekvens på tävling jämfört med träning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Andersson, Mathias, 2019. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Andersson, Olle and Linde, Vilhelm, 2019. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Per-Jacob, 2019. Basvägar och basstråk, maskinförares åsikter om planerade förslag. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Andersson, Peter, 2019. Utvärdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Sara, 2019. Immunologin bakom svår ekvin astma. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Andersson, Simon, 2019. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Andersson-Gran, Hilda and Björn, Albin and Winning, Sonja and Bösenecker, Judith and Ersdotter, Gunnel and Karlberg, Madeleine and Norell Helmsjö, David, 2019. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andreasson, Fredrik and Lindblad, Mattias, 2019. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andrén Lagerwall, Emelie, 2019. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ankarcrona, Johanna, 2019. Urtica dioica, a weed with many possibilities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Araya, Tesfom Melake, 2019. Effect of air pollution on morbidity in Sweden : county-level case study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Arbin, Louise, 2019. The Galapagos Islands - a conflict of interests : a case study of how conservation, tourism and local interests meet, and howthat affect the islands and the residents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arkela, Kristian, 2019. Pathogenesis and risk factors of feline infectious peritonitis. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Arnehed, Filip, 2019. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arnesson Ceder, Lina, 2019. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Arnett, Hannah, 2019. Invisible Bricks: urban places for social wellbeing : a lived experience of place in the London borough of Tower Hamlets, UK. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Aronsson, Andreas and Kjellander, Per, 2019. Futureshandel av rundvirke : möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Aryee, Isabella, 2019. The gut microbiota and its relationship with obese children. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Aschan, Ulrika and Pettersson, Emma, 2019. A cost benefit analysis of climate compensation through different types of forestry in Uganda. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Asif, Daniel, 2019. A descriptive study of the role of maternal behavior in the survival of Markhor (Capra falconeri) kids. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Askaner, Julia, 2019. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Aspersand, Matilda, 2019. Välkomnande stadsrum för unga : en undersökning av ungas preferenser och hur landskapsarkitekter har arbetat vid Lina Sandells park och Tjärna Ängar aktivitetstorg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asplund, Brita, 2019. ÖSI och naturvården : hur hanterades naturvärden när staten kartlade småskogsbrukets skogar?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Aune, Lovisa, 2019. Katters användning av burutrymme. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Axelblom, Caroline and Wiström, Sophie, 2019. Reconquer Reconquista & the space of opportunities. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axell Johansson, Gustav, 2019. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Axelsson, Elin, 2019. Ingen påvisad förekomst av cetacean morbillivirus hos svenska tumlare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Axelsson, Hanna and Nederman, Louise, 2019. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Lina and Gillsjö, Olle, 2019. Utveckla outnyttjade offentliga ytor : gestaltning av utveckling på en outnyttjad offentlig plats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Axelsson, Rebecca, 2019. APGAR score as a method for prediction of survival prognosis in newborn puppies and kittens. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ayata Karbin, Hanna, 2019. Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

B

Babra, Anja, 2019. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Backmann, Hanna and Sohl, Hanna, 2019. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Balke, Sofie, 2019. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bally, Elsa and Rödholm, Alma, 2019. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bauer, Sara and Söderberg, My, 2019. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bava, Melanie and Westin, Sarah, 2019. Effekten av omvårdnadsstil på hundars separation och återföreningsbeteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Beck-Friis, Caroline and Holm, Malin, 2019. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beckman, Björn and Ekselius, Henning, 2019. En GAP-analys av den svenska pensionsrådgivningen : underskattar pensionsrådgivande företag betydelsen av svenska lantbruksföretagares förväntningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Beecken, Kristin, 2019. Möjliga effekter av broar och vattenfall på uttrars rörlighet i Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Beil, Rahel, 2019. A study of the preliminary National Forest Inventory in Georgia : with special emphasis on degraded vs. non-degraded forest. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bekele, Aschalew Mekkonen, 2019. Social representations of climate change : farmers in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bengtsson, Julia and Sandqvist, Fanny, 2019. Aptus Relax - fungerar det i praktiken?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bengtsson, Niklas and Olsson, Martin, 2019. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Berg, Marja, 2019. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Moa, 2019. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg, Sofie, 2019. Bygglekplatsens utmaningar och möjligheter : om barns behov av utmaningar och samhällets behov av säkerhetskrav. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Berg Rustas, Carolina and Nagy, Emil, 2019. Forest-based bioeconomy - to be or not to be? : a socio-technical transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Berger, Louise, 2019. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Berggren, Petter, 2019. Ekonomiskt optimalt skogsbruk : analys av enskild ägd skog med klustrade Riksskogstaxeringsytor. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Berggren, Terese, 2019. Increased body growth rates of northern pike (Esox lucius) in the Baltic Sea : importance of size-selective mortality and warming waters. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bergkvist, John, 2019. Growth and timber quality evaluation of 33 European beech (Fagus sylvatica L.) provenances from a site in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Berglund, Johanna, 2019. A lake’s impact on suburban dwellings : a hedonic price study on housing in Täby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Berglund, Johanna and Blom, Nadya, 2019. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Berglund, Mika, 2019. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Berglund, Paulina, 2019. Can eye-temperature variation from exercise explain behaviour profiles among trotting horses?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Berglöf, Gustav and Kellidis, Anastasios, 2019. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergqvist, Felicia, 2019. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bergqvist, Sanna, 2019. Bee wax moth in Embu county, Kenya, the intruder in the hives : a study of Galleria mellonella and Achroia grisella. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bergsten, Sofia and Frogsjö, Frida, 2019. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergstrand, Eric, 2019. ProCyte Dx : risk för allvarliga fel vid differentialräkning av hundleukocyter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bernselius, Johanna and Rietz, Mathilda, 2019. The Influences of China’s circular economy on Swedish companies : a multiple case study of Swedish companies’ work towards circular economy in China and Hong Kong. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bernö, Hanna, 2019. Educating for a sustainable future? : perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Bertills, Mathilda and Hilmersson, Frida, 2019. Gender equality in the forest sector will happen - but when?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bertilsson, Erik and Skure, Albin, 2019. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bertilsson, Ida, 2019. Phenotypic variation for BOAS within four brachycephalic dog breeds : can good welfare be obtained?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Bertilsson, Maja, 2019. Växtväggens framtid i staden : ett hjälpmedel för planering av hållbara städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Beslaga, Armina, 2019. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Bilkis, Farjana, 2019. Multi-stakeholder partnership in smallholding dairy farming : a case study from Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Billefält, Björn and Olsson, Mikael, 2019. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Bjelkelöv Telldahl, Cassandra, 2019. Modelling animal health as a production factor in dairy production : a case of Swedish dairy agriculture. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bjärkse, Carl and Larsson, Erik, 2019. Markägarens förväntningar hos en skogsinspektor. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björklund, Magne, 2019. Reason, purpose and members : a critical discourse analysis of a Swedish agricultural cooperative. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Björkman, Viktoria and Norberg, Frida, 2019. Samband mellan linjär beskrivning av hoppegenskaper på unghästtest och senare tävlingsprestation hos svenska varmblodiga hästar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Björkqvist, Anton and Johansson, Mattias, 2019. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Björkén, Sofia and Bystedt, Elin, 2019. Contextual factors influencing the development of a circular business model in aquaponics : a case study of Peckas Tomater. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Björnhagen, Emelie, 2019. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Blad, Miranda, 2019. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Blom, Fanny and Danielsson, Sandra, 2019. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blomberg, Isabelle, 2019. A study on Swedish researchers’ attitudes and views of the 3Rs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Blomdahl, Stina, 2019. Effects of extruded linseed on methane emission and milk production of dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Blomkvist, Lisa and Stål, Gustav, 2019. Public green corridors in Cochabamba : a conceptual model proposal for green infrastructure in Cochabamba, Bolivia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomqvist, Filip and Stråkander, Gustaf, 2019. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blückert, Marianne, 2019. Urbana värderingar – i hela landet? : en analys av storstadsdiskurs i Dagens Nyheter 2014. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Boer, Jorina, 2019. Migration routes, stopover sites and home range sizes of Taiga Bean Geese (Anser fabalis fabalis) breeding in northern Sweden and central Norway tracked by GPS tags. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bolin, Axel, 2019. Pricing the Sun : a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bondre, Anamaria Mădălina, 2019. Children's participation in the railway planning process : an assessment of the swedish transport administration's practices. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bonevik, Julia, 2019. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Borell, Mårten, 2019. Bandsådd i ekologisk odling- Hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete? : hur påverkas konkurrensen mot ogräs i höstvete?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borg, Ida, 2019. Kejsarsnitt på nötkreatur och får i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Borglund, Linn, 2019. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borling, Jonatan, 2019. Preliminary findings of puma (Puma concolor) diet and livestock depredation in the Brazilian Caatinga. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bornold Svanfeldt, Lina, 2019. Jämförelse mellan olika utfodringsregimer för andelen fångrelaterade klövhornsskador i en svensk försöksbesättning för mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Borén, Erik and Johansson, Tove, 2019. Grönskans betydelse för mental hälsa : restorativa tillägg i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bosdottir, Alva, 2019. Urban ängsplantering : litteraturstudie och ett gestaltningsförslag i gatumiljö i Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Botos, Jennifer, 2019. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botvidsson, Viktor, 2019. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brattlund Hellgren, Rebecka, 2019. Grisars beteende i bedövningsbox med luftskum eller kvävgasskum. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Brinck, Rebecka, 2019. Att leda dagvatten till trädgropar i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brodd, Stephanie, 2019. Plasmakoncentration av hjärtspecifikt troponin I under konvertering med kinidinsulfat hos hästar med förmaksflimmer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Brodin, Therese and Ljungström, Jonna, 2019. Användning av dexmedetomidin munhålegel för att lindra stress vid klinikbesök. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Broman, Anton and Johansson, Rasmus, 2019. Survey-studie på Hyllonox och Woodcoat. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Bruhn, Kajsa, 2019. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Brunila, Kirsti, 2019. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bunu, Maria, 2019. Effects of red and blue LED light on feed intake, feed selection and milk yield in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Busch, Jana Ricarda, 2019. Reframing plastic through experiences at a beach clean-up : a frame analysis of experience-based learnings at a beach clean-up for creating knowledge, building responsibility and motivation to shape individuals’ pro-environmental plastic behaviours. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bwimba, Emmy, 2019. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Bäckström, Elin and Thalin, Therese, 2019. Evaluation of GM trees expressing a fungal enzyme : investigating the effects of the fungal enzyme on activation of jasmonate signaling using JAZ10:GUS reporter lines of Arabidopsis. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

Bäckström, Julia and Olsson, Emil, 2019. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bärg, Anna, 2019. Green spaces in urban environments as a human restoration resource. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Börjesson Skölling, Emilia and Ragnå, Louise, 2019. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Calvo Robledo, Ana, 2019. Reinterpreting ecosystem services : a governance perspective on what ’ecosystem services’ mean in practice for different socio-political actors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cantillo Carrero, Andrea Maria, 2019. Engaging the plurality of values in the improvement of the Environmental Impact Assessment in Colombia : what’s the problem represented to be of the Colombian Environmental License Process?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Capoani, Leonardo, 2019. Variations in nutritional content of key ungulate browse species in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Carlsson, Daniel, 2019. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Carlsson, Linn and Björfors, Daniel and Persson, Jessica, 2019. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Nelly, 2019. Antibiotikaanvändning hos gris : en jämförelse mellan fyra länder och påverkande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Carlsson, Sofia, 2019. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Carlström, Amanda, 2019. Entreprenörer skapar värde i nya företag : en fallstudie av två företag som erbjuder hundpassning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Carlström, Elis and Karlsson, Ida, 2019. Hur påverkas skogsmaskinförarna på Holmen Skog av skiftarbete?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Carpenter, Amy and Karlsson, Sara, 2019. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Casselgård, Mikaela and Palmér, Simon, 2019. Vilket val av habitat gör älgen under brunsten?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Cavell, Johanna, 2019. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Cederberg, Gunnar, 2019. Tillväxtreglering i höstraps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Cederblad, Zebastian, 2019. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Centring, Nicklas, 2019. Det här är min plats! : ett arbete om barns platser och platsskapande i urban och suburban kontext. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Chaimungkhun Johansson, Jennifer and Johansson, Kajsa, 2019. Brinner skogen för älgen? : älgens rörelsemönster kring brandfält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Choklikitumnuey, Phimphanit, 2019. Species identification of ticks collected in Skåne county and their role in the epidemiology of tick-borne Encephalitis (TBEV). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Chowdhury, Rubab and Nyqvist, Rasmus and Linderoth, Gustaf, 2019. Varumärkesbyggnad genom hållbarhetsrapportering : en fallstudie av NCC:s hållbarhetsrapporter mellan 2013–2018. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Christensen Echavez, Samantha, 2019. Macronutrients in human milk and infant formula : bioactivity and health effects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Christiansson, Oliver and Segelsjö Duvernoy, Marcus and Gelin, David and Nyberg, Joakim and Hultin Rosenberg, Jonatan and Thörn, Simon and Öberg, Anton, 2019. Fristående värmesystem till Akademiska sjukhuset i Uppsala : en analys av energi, effekt, flöde, kostnader och säkerhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Chube, Boitshepo, 2019. Analysis of production risk and technical efficiency amongst smallholder livestock farmers in Botswana. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Claesson, Maria, 2019. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Clementsen Kayser, Ingvild, 2019. Collaborative dynamics in a practice of increasing utility cycling : understanding prerequisites for collaboration between bicycle planners and mobility managers in a Norwegian municipality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Clern, Rebecka, 2019. Hur plast påverkar valar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Corning, Nathan, 2019. Green technology innovation : the perspectives of venture capital. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Craig, Connor, 2019. Estimating the income elasticity of demand for international air travel : the financial crisis and its effect on irish income. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Croneborg, Gabriella, 2019. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Cui, Xiaoqing, 2019. Baltic blue mussel (Mytilus edulis L.) and black soldier fly (Hermetia. illucens) combined with pea protein concentrate as protein sources in feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

D

Dabbour, Nada, 2019. Hållbar konsumtion och Skåpet Tage : en studie som undersöker hur Malmö stad verkställer hållbar konsumtion på lokal nivå och vad för roll Skåpet Tage spelar i detta. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dadell, Linn, 2019. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Dahl, Alma, 2019. Valuation of wine attributes : a hedonic price model on wine sales in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Dahl, Petter and Sparrevik, Gustaf, 2019. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Dahlberg, Amanda, 2019. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahlberg, Mathilda, 2019. Samhällelig resiliens i ett föränderligt klimat : en undersökning av resilienta åtgärder i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dahlquist, Mikael, 2019. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Dahlén Sjöbergh, Sofie, 2019. Skogskollo för tjejer - vad hände sedan?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Daleryd Sjöblom, Morgan, 2019. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Dambrauskaite, Milda, 2019. Incidence of Heterobasidion spp.in Scots pine on "low risk" sites in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Davidsson, Madeleine, 2019. Blockchain in agri-food chain : shaping an integrated food ecosystem. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dellstig, Sabina, 2019. The effect of the Swedish carbon tax on household and industry emissions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Djerf, Sofie, 2019. Kopparassocierad kronisk hepatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Doose, Neele, 2019. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dunge, Alice, 2019. Mechanical properties of films made of faba bean protein nanofiber and non-fibrillated protein. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Durchbach, Nikita, 2019. Behandling av Anaplasma phagocytophilum hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

de Bakker, Rianne, 2019. Gatekeepers of Fulufjället National Park : nature interpreters’ perspectives on communication & human-nature relationships. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Ederyd, Joanna and Aneljung, Sara, 2019. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Edholm Widén, Jesper, 2019. The preconditions for increasing phosphorus recycling from sewage systems in Sweden : a study of factors influencing Swedish farmers´ willingness to use phosphorus fertilizers produced from sewage sludge. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Edman, Elin, 2019. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Efraimsson, Rasmus, 2019. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Egnell, Amanda and Lidell, Filippa, 2019. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eimannsberger, Miriam, 2019. Transition to a circular economy : the intersection of business and user enablement. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Ekelund, Fredrik, 2019. Implementering av Rätt metod gallring och Rätt metod planering - en uppföljning i fält inför fortsatt utvecklingsarbete. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekholm, Adrian, 2019. Trädsäkring med olika tidsintervaller. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ekholm, Ebba, 2019. The effects on animal welfare, production and economy when using feed blocks for sheep. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ekholm, Max, 2019. Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekstam, Jenny, 2019. Hur vet vi om vi gör skillnad? : om Malmö stads arbete för en jämlik hälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Linn, 2019. Lära med alla sinnen : utevistelsens betydelse för förskolebarns hälsa och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekström, Lisa, 2019. Thyroid carcinomas in dogs – a literature review and retrospective study on the outcome of treatment for dogs treated at the Swedish University Animal Hospital (UDS), Uppsala 2008-2018. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ekström, Marcus, 2019. Omsluten av digitala fullskalemodeller : en undersökning av potentialen med Virtual Reality som representationsform och processverktyg inom landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekvall, Martin, 2019. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Elgemark, Emma, 2019. Intensively processed silage using Bio-extruder : effects on gas production and forage digestibility. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Elgåsen Tuolja, Sofia, 2019. Aggression mellan hanmöss inhysta i två olika bursystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eliassi Sarzeli, Chiro and Rodin Borne, Hannah, 2019. Life in Vila Laboriaux : a social and physical analysis shaped into guidelines for a Rio de Janeiro favela landscape development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elofsson, Hedvig, 2019. Association mellan leishmanios och kronisk hepatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Emriksson, Stina, 2019. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Enekvist, Klara, 2019. Att gestalta fem dimensioner av natur : ett gestaltningsförslag för ökat välmående. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneman, Björn and Olsson, Christoffer, 2019. Mätning av stammens tvärsnittsarea med hjälp av klave jämfört med diametermåttband i det praktiska skogsbruket. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Engvall, Hanna and Nilsson, Cornelia, 2019. Climate change consideration in agricultural businesses : a case study of crop farmers’ risk management in the region of Mälardalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Enmarc, Lucas and Gabriel, David, 2019. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar, 2019. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Enqvist, Emil and Ullén, Hjalmar, 2019. Rätt planta på rätt trakt : undersökning av Bergvik Skogs planterade hyggen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Entesarian, Michelle, 2019. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ericson, Helena, 2019. Att äga skog på distans. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ericson, Martin, 2019. Utformning av en standardiserad och utbytbar batterimodul till arbetsmaskiner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ericsson, Hedda, 2019. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Alma, 2019. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Eriksson, Cecilia, 2019. Årummet i Örbyhus : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Felix and Gustafsson, Erik and Malmberg, Karl and Martelius, Simon and Johansson, Simon and Johansson, Patrick and Stanowski, Michael, 2019. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Jan Pontus, 2019. Överbyggnadsmaterial vid anläggning av hårdgjorda ytor : vilka rekommendationer finns och vilka material används?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Max and Wikholm, Marcus, 2019. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Pontus, 2019. Critical thermal minimum of the embryonic development in the common frog (Rana temporaria). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Rebecca, 2019. Hållbara produktionssystem i bostadsnära natur : ett gestaltningsförslag där odling integreras i rekreativ naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Victor, 2019. Den intermediära organisationens värdeskapande i potatisbranschen : en kvalitativ jämförande studie om de strategier och värdeskapande som bedrivs inom intermediära organisationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erkas, Malin and Werner, Linda, 2019. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Esbjörnsson, Christian and Montgomery, William, 2019. Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Espegren Lindeberg, Johanna, 2019. Att hävda Revingeheds värden : att bevara natur i ett föränderligt sällskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fahlgren, Anna, 2019. Impact of human caregiving style on the dog-human bond. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Falk, Hanna, 2019. Olika filtermaterial vid jordbruksdränering. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Falkdalen, Maria, 2019. Estimating the impact of agricultural support on farm price : an analysis of Swedish farm prices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Falsen, Louise, 2019. Datortomografisk studie av knäleds- konformation och dess samband med osteokondros hos vildsvin och tamsvin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Faring, Emma, 2019. Smittskydd och vaccinationsrutiner inom hästuppfödning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ferguson, Anna, 2019. Size optimization of constructed wetlands for phosphorus retention in agricultural areas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Finkill, Guy, 2019. Paradoxical Permaculture? : the mainstreaming of permaculture in Sweden. An analysis of discursive practices in the niche-regime interaction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Finnfors, Daniel, 2019. Etableringsmetodens påverkan på höstvetets skörd. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fogel, Jonatan, 2019. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelberg, Siri and Gissén, Frida, 2019. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Folke, Josefin and Svenzén, Ebba, 2019. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forsberg, Hanna-Cajsa and Olsson, Frida, 2019. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Forssén, Linnea, 2019. Målkonflikter och styrning i fjällnära skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Forsythe, Christopher, 2019. Exploring the viability of re-introducing Lablab purpureus (L.) Sweet as a multifunctional legume in northern Tanzania. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fredriksson, Caroline, 2019. Värmetak för vila hos slaktkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fredriksson, Elin, 2019. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Frendin, Rebecka and Petersson, Anna, 2019. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Freng Blümke, Amanda, 2019. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Frenzel, Anna, 2019. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frid, Joakim, 2019. Kvalitetssystemet eller medarbetarnas inställning – vilket väger tyngst?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fridolf, Johanna, 2019. Egg reappearance period hos cyathostominer efter behandling med ivermektin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fridén, Linnéa, 2019. Herbivores effect on coral reefs : relationships between sea urchins, coral health and algae cover. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Friheden, Ylva, 2019. Kiselalgers anpassning till ljus : en jämförelse mellan Brachysira neoexilis och Eunotia incisa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Friman, Johanna, 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat : using hyperspectral imaging. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Fritscher, Danja, 2019. Plastic ingestion and diet composition in two common fish species from the Swedish Skagerrak. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Frölén, Daniel, 2019. Markberedarnas tekniska utveckling. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Frösell, Märta, 2019. Mussel farming using various techniques evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Furenbäck, Veronica, 2019. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

G

Gandre Lauridsen, Nicole, 2019. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Genlund, Kristoffer and Olsson Louhelainen, Johan, 2019. Självspridning av Pinus contorta : en litteraturstudie av contortatallens självspridning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

George, Aziz and Ravelius, Jeff, 2019. Hur mindre ideella organisationer motiverar sina volontärer : en fallstudie hos S:t Petrus scoutkår. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gilbertsson, Isabell, 2019. Bevattning av spannmål : en ekonomisk analys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gille, Matilda, 2019. Microbregma emarginatum as an indicator for coniferous forests with high conservation values. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gillheimer, Madeleine and Larsson, Linnéa and Thomsson, Nathalie, 2019. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gillsjö, Ida, 2019. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gothenby, Isabelle and Gissler, Jacqueline, 2019. Ledarskap inom hästnäringen : skillnader och likheter i olika typer av verksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Gough, Isabelle, 2019. Microbial community responses to freeze : thaw cycles in active layer soils of permafrost tundra, Disko Island, Greenland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Gradin, Sandra, 2019. Cost-benefit analysis of cycle to work scheme : implemented in Jönköping municipality, 2016. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Grafström, Erik, 2019. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Granberg, Josefina, 2019. En studie av den japanska natursynen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granberg, Ylva, 2019. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Granell, Emma, 2019. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granlund, Alexandra, 2019. Etiska aspekter på grishållning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Green, Olof, 2019. Villaträdgården som lundmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grände, Anna, 2019. Hur följer förvaltningen av Vättern principer för ekosystembaserad fiskförvaltning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Grånemo, Maria, 2019. Skogsstyrelsens handläggning av avverknings-anmälningar : med hänsyn till renskötseln. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Grönvall, Agnes, 2019. Governing orders at odds in Sápmi : assessing governability in trans-border reindeer herding with help of social impact assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gullberg, Vendela, 2019. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett internationellt perspektiv : processer och olika förklaringsmodeller. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Gunnarsson, Ellica, 2019. Utvärdering av Equanimity som lugnande medel. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Gunnarsson, Fanny, 2019. Mjölkproducenters användande av hjälpverktyg och dess eventuella påverkan på mjölkkornas produktionsresultat. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gunnarsson, Helen and Lindblom, Agnes, 2019. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gunnarsson, Katarina, 2019. Juvenil demodikos och dess association med MHC klass II. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gunnarsson, Maria, 2019. Hållbara fiskodlingssystem för framtidens livsmedelsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Gunnarsson, Moa, 2019. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gustafsson, Birger and Sjögren, Jonas, 2019. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Isabella, 2019. En jämförelse av hästens allmäntillstånd efter första respektive revaccination med EHV vaccin. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Gustafsson, Linnéa, 2019. Blasieholmsudden får liv på nytt : ett gestaltningsförslag och analys baserat på teorier för hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Malin, 2019. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Sanna, 2019. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Gustafsson Valtersson, Christian, 2019. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gyllenbäck, Angelica, 2019. Approaching sustainable stormwater management : investigating the hydrologic cycle for sustainable landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Haase, Sofia and Donalds, Emilia, 2019. Social hållbarhet i kollektivtrafikplanering : planeringsaktörers förhållningssätt och inkludering av sociala perspektiv. En studie av Metrobussystemet i storstadsområdet Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hagerlind, Martina, 2019. Tidsförskjutning mellan häst och ryttares rörelser vid ridning. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Haglind, Christina, 2019. Det var en gång – en trädgårdsgång : en litteraturstudie av markmaterial i svenska villaträdgårdar 1850 - 1950. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Haile, Kiros Kelkay, 2019. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hallberg, Lukas, 2019. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hallgren, Erik, 2019. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hallqvist, Jennifer, 2019. The importance of buffalo milk in the curd manufacture of Sri Lanka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hamilton, Hilda and Nilsson, Rebecka, 2019. Kommunikation kring avlivning som behandlingsalternativ : legitimerade djursjukskötares upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hammar, Alice and Johansson, Madeleine, 2019. Lyssna på landskapet! : ljud som tillgång och förutsättning i en gestaltningsprocess. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarberg, Sara, 2019. Olika administreringsmetoder av probiotika till smågrisar och dess effekt på tillväxt, hälsa och mikrobiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Hammarlund Lehto, Ebba and Larsson, Sara, 2019. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarström, Amanda, 2019. Bovin freemartinism. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hane, Sofia, 2019. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hannius, Linda Marie, 2019. Difference in general behaviour and social interactions of young Yorkshire gilts in different social environments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hannus, Elias, 2019. Beslutsstöd för att finna diken och bedöma behov av dikesrensning. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hansen, Anna and Rosquist, Anna, 2019. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Milla and Wickström, Iris, 2019. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hansson, Rebecka, 2019. Effekten av omvårdnadsstil på hundars reaktion vid plötslig ljudöverraskning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansén, Kristina, 2019. Bygga, bruka eller bevara i Stockholms län : en kvalitativ studie om jordbruksmark i översiktsplaneringen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hapa, Mihai-Ionut, 2019. Evaluation of state forest institutions in Romania based on the 3L model. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hedborn, Anton, 2019. Rusta staden med naturen som förebild : en litteraturstudie i användning av naturbaserade lösningar i den urbana miljön. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedelin, Matilda, 2019. Finns det ej någon tjej till mig? : kontaktannonser i tidningen Land 1979-2019. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedman, Julia, 2019. Kungsholms strandstig : ett gestaltningsförslag för en vattennära promenad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedsén, Maria, 2019. Plant-plant communication - possible mechanisms and benefits. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hegselmann, Marius, 2019. Food supply chains and social change in the Global South : a case study of a Swedish food retailer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heinze, Wiebke Mareile, 2019. Nanoplastic transport in soils by advection and bioturbation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Helgesson, Harald, 2019. Weed Seed Bank Assessment in Organic Crop Rotations : Comparing the weed suppression effect from intercropping field pea and spring barley, with sole cropping and black fallow. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hellbom, Sofia, 2019. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellgren, Klara, 2019. Tonårstjejers offentliga platser : en fallstudie av Frizon i Umeå. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellgren, Sara, 2019. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hellkvist, Emma, 2019. Cereal killers, when and where do they strike? : a spatio-temporal analysis of wild boar activities in Swedish agricultural fields. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hellsten, Alies, 2019. Attempt to increasing freshness in gluten-free tin bread by adding distilled monoglycerides, α-amylase and glucose oxidase. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hellstrand, Ebba, 2019. Marktäckande material som åtgärd för minskat fosforläckage från rasthagar för värphöns. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Helmersson, Jannica, 2019. Insekter – ett resurseffektivt hundfoder?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Helsing, Louise, 2019. Comparison between conventional (animal origin) milk and milk from plant kingdom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hempshall, Kerri-Anne, 2019. Sustainable development and global finance : a cultural discourse analysis of Corporate Social Responsibility and Socially Responsible Investing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henningsson, Anja, 2019. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henningsson, Jakob, 2019. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Henriksson, Anton, 2019. Längre stocklängder i svenskt skogsbruk : potential och förutsättningar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Henriksson, Elina and Lidén, Jennifer, 2019. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Henriksson, Elisabet, 2019. Kaninkött : ett hållbart alternativ?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Henriksson, Emma, 2019. En fallstudie av The Travelling Transect : att upptäcka en plats i analys och design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henriksson, Karin, 2019. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Henry Bergman, Sarah, 2019. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Herkenrath, Tim, 2019. How does white rhino respond to fires during dry season?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hermansson, Ellika and Strömvall Nyberg, Therése, 2019. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Herngren, Linnea and Lindblad, Lisa, 2019. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hessler Frelinckx, John-Christophe, 2019. Behavioural study of the house cricket (Acheta domesticus) : individual boldness and personality. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Higgins, Stephanie, 2019. Pedigree reconstruction reveals large scale movement patterns and population dynamics of wolverines (Gulo gulo) across Fennoscandia. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hindström, Ludvig and Klasman, Ludvig and Sauer, Niklas, 2019. Enviropreneurial Marketings relation till svenska SM–företags hållbarhetsaktiviteter : resultatet av en kvalitativ fallstudie på tre internetbaserade företag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hjort, Irene, 2019. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hjorth, Malin, 2019. Bland rönnar, vingnötter & magnolior : hur Tor G. Nitzelius ville skapa ett arboretum på Norrvikens trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjälte, Carl Filip and Wretemark, Magnus, 2019. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hollertz, Edvard, 2019. Tillväxthinder inom lammproduktion : en fallstudie vid Östgötakusten. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Holm, Ellen, 2019. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Holm, Hjalmar, 2019. Investigation of constitutive phloem phenolics in European ash (Fraxinus excelsior) with different phenotypic susceptibility to ash dieback. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Holm, Johanna, 2019. Bedömning av kroppshull hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Sara, 2019. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmgren, Oscar, 2019. Enkätundersökning om markägares intresse av skogsbruk på öar i Uppland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Holmgren, Robert, 2019. Reliabilitet i mätning av trädhöjd : en jämförelse mellan fjärranalysmetoder samt mätning i fält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Holmquist, Ulrika, 2019. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Holmqvist, Caroline and Nilsson, Emma, 2019. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Holmqvist, Johan, 2019. Tjuruppfödning med Åländska förhållanden : en lönsamhetsberäkning för uppfödning av mjölkraskalvar på Åland. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmstrand, Karin, 2019. The ecological footprint of swedish sugar consumption. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Holmström, Sara, 2019. How is feed-related behaviour in growing pigs affected by total mixed ration feed with intensively treated silage?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Holmsved, Stina and Lundgren, Isabelle, 2019. Social hållbarhet i stadsplanering : en granskning av Uppsala kommuns hållbarhetsarbete i stadsdelen Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hult Broman, Ellinor, 2019. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulterström, Jesper and N Schultz, Katarina, 2019. Generell hänsyn vid Linköpings stifts föryngringsavverkningar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hunter, Douglas, 2019. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hymnelius, Rebecca, 2019. “We do not like to stay in the villages just cutting grass and looking after the livestock” : patterns of change in the rural Ramechhap district of Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hägglund, Kristin and Isaksson Ylinenvaara, Michelle, 2019. Kommunikation och omvårdnad vid behandling av abscess hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Häggman, Erika, 2019. Essential oils and phenolic compounds as food preservatives. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Häggmark, Sofie and Palm, Sofia, 2019. Marsvinet som patient : omvårdnad och förberedande beteendeträning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hällberg, Alva, 2019. Vem vill ha ett Gubbäpple? : ett arbete om kunskap kring samt distribution av kultursorter av äpple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Håkansson, Maja, 2019. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Höglund, David Erik and Wärnelius, Albin, 2019. Förstagallringsbestånd i Sverige som är lämpliga för användning av småskotare. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Höök, Christian, 2019. A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

I

Ioannou, Anna, 2019. What about women’s representation? : a case study of Bolivian horticulture markets in Buenos Aires, Argentina, and the political representation of Bolivian women. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Joakim and Johansson, Lars, 2019. Metoder för höjdkorrigering av punktmoln generade från drönarbilder. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Isendahl, Maximilian, 2019. The potential of breeding perennial grain legumes for swedish climates : a literature study and a pilot experiment on polyploidy. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Israelsson Mace, Karin, 2019. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ivic, Amanda, 2019. Uppföljning av regnbäddar i Vellinge : etablering av växter i regnbädd med biokol i växtbädden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

J

Jacobsson, Amanda, 2019. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Jakobsson, Kim and Knutsson, Erik, 2019. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jannerman, Karin, 2019. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Anna, 2019. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur. Second cycle, A2E. skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Hedvig, 2019. Parken som inte fanns : Hagstorp i Malmö och stadens mellanrum som urban vildmark och allmänning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Katrin, 2019. Växter uppåt väggarna : myter och fakta om väggbunden växtlighet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Maja, 2019. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Jansson, Malin, 2019. Landskapsarkitektens arbete med växtlighet som ett föränderligt material. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jansson, Olivia, 2019. Avel för effektivare nötkreatursproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Jansson, Oskar, 2019. Företagsvärdering i samband med generationsskifte. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jazin Jareborg, Isac, 2019. Determining the primary energy demand and greenhouse gas emission of carrots : Comparing organic and conventional small scale carrot production and supply in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Jensen, Joel, 2019. Above- and belowground carbon stocks and effects of enrichment planting in a tropical secondary lowland dipterocarp rainforest. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jensen, Julia, 2019. Fenotypisk karakterisering av dvärgväxt hos Ragdoll. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jerresand, Rebecca and Karlsson, Frida and Murén, Therese, 2019. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jerrås, Jessica, 2019. Vägarna i Örbyhus : att gestalta stråk med platsidentitet i fokus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jobusch, Michelle, 2019. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Joelsson, Erica, 2019. Vassleproteiner : en värdefull restprodukt från ostframställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Johannesson, Karl and Näslund, Richard, 2019. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Johansson, André, 2019. Analysis of the distribution of plant nutrients in a biogas production system : a look at VH Biogas, co-digesting manure from several farms. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Johansson, Angelica, 2019. Exogena östrogeners påverkan på fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Johansson, Cecilia, 2019. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Christoffer, 2019. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Johansson, Elin, 2019. Genetic variation in genes associated with brachycephaly. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Johansson, Emelie, 2019. Bakteriologisk undersökning av spontankastad urin från hundar utan urinvägsinfektion : hur hantering av urinprov innan odling påverkar växten av bakterier. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Emma, 2019. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Johansson, Emma, 2019. Möjligheter för hållbar rapsodling genom samodling med baljväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Ida, 2019. Beekeepers and bee wax moth - what's the buzz about? : a study about the attitude towards beekeeping and wax moth in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Johansson, Julia, 2019. Water plazas as innovative approaches for managing urban stormwater : a design proposal for Södervärnsplan, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Karin, 2019. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Lisa and Scharp, Märta, 2019. Växters luftrenande förmåga : att gestalta ett bostadskvarter som minskar luftföroreningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Marcus and Larsson, Elias, 2019. Torkans spår i grovfoderproduktionen för lantbrukare med nötkreatur i Skåne 2018. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Matilda and Schmidt, Emelie, 2019. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johansson, Oskar and Landström, Isak, 2019. Restaureringens betydelse för insekter i strandzonen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Thérese and Eriksson, Alice, 2019. Diabetes mellitus hos katt : en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Johnn, Alice, 2019. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johnson, Marcelle Lauren, 2019. Diversity of barley yellow dwarf-associated viruses in winter cereals of Southern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Johnsson, Frida, 2019. Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jonson, Ida, 2019. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jonsson, Elin, 2019. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonsson, Karin, 2019. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jonsson, Maja, 2019. Comparison between protein yield in different spring-rape varieties : jämförelse av proteinutbyte mellan olika vårrapssorter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Jonsson, Nils, 2019. Slutavverkningsuppföljning med drönare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jonsén-Skanebo, Lisa, 2019. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joos, Anna, 2019. Åtgärder för att möta en förhöjd havsnivå : en jämförelse av översvämningshantering i Göteborg och Malmö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jormhed, Ida Josefin, 2019. Fotografi av ett hästhuvud uppsatt i hästtransporten har ingen lugnande effekt på lastade hästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Josefsson, Alicia, 2019. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Juhlin, Philip, 2019. Humussyrornas roll i odlingssystemet : påverkan på växtproduktivitet vid applicering av humussyror. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Juma, Dorothy Roseline, 2019. Agriculture at the crossroads : challenges of food security and rural development in Siaya County. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Juto, Karin, 2019. Svenska och norska hästar med mugg och rasp : en deskriptiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jutzeler, Matilda, 2019. Polyandry and genetic diversity in populations of Pholidoptera griseoaptera along an environmental gradient. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juvany Canovas, Laura, 2019. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jädernäs, Jennika, 2019. Arboretumet Valls Hage : en utvecklingsplan med fokus på att främja människors hälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Järlung, Ellinor, 2019. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jönsson, Elise, 2019. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Jönsson, Emelie, 2019. Uppvak efter allmän anestesi på häst- bör man assistera eller inte?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jönsson, Lovisa, 2019. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Jörning, Hampus, 2019. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Jörnling, Angelica, 2019. Does Environmental party representation matter for investments in green infrastructure? : a regression discontinuity approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

K

Kallunki Nyström, Jonas, 2019. An investigation of moose calves from females with Moose Wasting Syndrome (Alces alces L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Kammonen, Johanna, 2019. Is Myotis brandtii a fussy little bat? : habitat selection and impact of forestry on Brandt's bat (Myotis brandtii). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Kankainen, Hanna, 2019. Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Karlin, Linn, 2019. Lignosers vintervärden i gestaltningar : bark, habitus och placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Anna and Palmér, Fanny, 2019. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlsson, Cecilia, 2019. First we shape the cities, then the cities shape us : en kvalitativ fallstudie med gestaltning av en torgyta i Haag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Eva and Larsson, Sofie, 2019. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Isabella, 2019. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Karlsson, Jesper, 2019. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Klara, 2019. Vinterlammsproduktion : lönar det sig?. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Lisa, 2019. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Lotta, 2019. Ecolabelling as a means for encouraging sustainable lifestyles? : a case of the Nordic Swan Ecolabel in Sweden through a paradox perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Madelene and Ståhlberg, Rebecca, 2019. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlsson, Mikaela, 2019. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlsson, Rebecca, 2019. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson Warring, Sofia, 2019. Development of a method for preparing alpaca semen by colloid centrifugation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Karlström, Marta, 2019. Dagvattenhantering med träd och kolmakadam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlzén, Niklas, 2019. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kasaba, Tetiana, 2019. Green outdoor places, stress and productivity: an exploratory study at Kista ICT Hub, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kazibwe, Douglas, 2019. Early life economic shocks and child health outcomes : evidence from Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kellerman, Cecilia, 2019. Effekt av antibiotika i spädningsvätska för spermier på mikrofloran i cervikala delen av suggans vagina. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kemper, Carolin, 2019. Thuja plicata : provenance experiments and cultivation trials in South Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Kess, Evelina, 2019. Personality traits in competition dogs : a quantitative genetic study on competition dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Khaled, Jaafar, 2019. Plasmin and plasminogen variation in bovine raw milk : impact of season, breed and milking system. Second cycle, A2E. uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Kjellstrand, Malena, 2019. Gör plats åt en föränderlig kust : gestaltning av ett hållbart kustlandskap med naturanpassade metoder. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellström, Clara, 2019. Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Klemets, Ida Sofia, 2019. Inavelsdepression hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Kling, Stina, 2019. Halmhäckar – ett sätt att öka grisarnas undersökningsmöjligheter?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Klofsten, Oscar and Jarnvall, Wilhelm, 2019. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kläschen, Martin, 2019. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Koch, Stephanie, 2019. Fish community responses to water colour : results along a large gradient from clear to brown lakes in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Kopsch, Rebecca, 2019. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kowalik, Konrad, 2019. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Krantz, Leo, 2019. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Kretz, Camilla, 2019. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och urinkoncentrationer av kortisol och serotonin hos labrador retriever. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Kreutz, Matilda, 2019. CAE och juverhälsa : en översiktsbild över hur CAE påverkar juverhälsa och mjölkproduktion hos mjölkgetter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Krüger Persson, Sanna, 2019. Livscykelanalys av svenskproducerad trindsäd. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kubart, Ariana, 2019. Cumulative effects assessment (CEA) methodology : theory and practice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuusemaa, Ida, 2019. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kuusemaa, Tuula, 2019. Planering av hälsoträdgårdar : intryck som påverkar rehabilitering av psykisk ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kuylenstierna, Ebba and Andrén, Karin, 2019. Mellanaktörens roll för en levande landsbygd : en fallstudie av Gården Direkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kymmell, David, 2019. Fire effects in a landscape of fear : food availability and perceived predation risk as potential determinants of patch utilization by herbivore prey. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Kyrkhage, Johanna, 2019. Hur djurassisterad terapi kan påverka djurens välfärd och välbefinnande. First cycle, G2E. 2019: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kyrö, Agnes and Åstrand, Julia, 2019. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Källse, Annika, 2019. Atropins effekt på tarmmotilitet hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Kållberg, Klara, 2019. Den värmetåliga staden : sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

L. Litström, Matildha, 2019. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Laakko, Lina, 2019. Antibiotikaresistens hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lagerqvist, Michaela, 2019. En marknadsanalys om hållbar glasskonsumtion : en kvalitativ studie om utbudet av glassar på svensk marknad och hur glassföretagen profilerar sig inom hållbarhetssegmentet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lagerqvist, Sofie, 2019. Polycystic kidney disease : genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Laggren, Stina and Larsson, Saga, 2019. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Larson, Rebecca, 2019. Who is responsible for the shift to a more sustainable society? : how politicians view responsibility and accountability for environmental problems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Amanda, 2019. Möjligheter för fekalt diagnostiskt test för inflammatory bowel disease hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Larsson, Carolina, 2019. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Larsson, Claes, 2019. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Daniela, 2019. West Nile virus i Sverige : har risken för spridning ökat efter fynd av Nilfebersmyggan?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Emma, 2019. Naturbeteskött : ur aspekterna miljö, klimat och näringskvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Larsson, Filippa, 2019. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Larsson, Ida, 2019. Affärsmodeller hos skogsentreprenadföretag i norra Sverige och deras inverkan på lönsamhet. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Larsson, Karl, 2019. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Laufors, Emma, 2019. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Laxmar, Elna, 2019. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Le Comte Du Colombier, Arthur, 2019. Perceptions and relation-mediating mechanisms in human-wildlife conflicts : in the context of the reintroduction of the brown bear in the Pyrenees (France). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lekander, Sofia, 2019. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lendi-Ziese, Tina, 2019. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Leo, Lii, 2019. En studie av bäckenrotation hos hästar med bakbenshälta. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Leppert, Daniel, 2019. Accounting for geographic basis risk in agricultural weather index insurance : how kriging prediction may improve protection against climate risk. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Levin, Ingrid and Tysklind, Linnea, 2019. Skogsskötselprogram för maximering av kolbindning : En fallstudie på Kramfors kommuns skogar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Levin, Olle, 2019. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Li, Wenxiu, 2019. Guarding crops against the ‘protected pest’ : interactions among farmers, monkeys, and conservation staffs in a nature reserve of Guangxi, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidwall, Karin, 2019. Rishägn : ett möjligt alternativ som beteskydd vid plantering?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lidén, Edvin and Söderberg, Johan, 2019. Skattning av trädhöjd med hjälp av en ytmodell för laserdata. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lilja, Johanna, 2019. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Lind, Frida, 2019. Tamråttan (Rattus norvegicus domesticus) och möjligheten att tillgodose dess behov. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindau, Alva and Nyman, Linnea, 2019. Att skapa relation till rum : en fältstudie i Moskva med skissande som metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindberg, Agnes and Blomqvist, Janice, 2019. Förändringsprocesser i småföretag : en fallstudie om småföretag som inför miljömärkningen Green Key. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindberg, Lisa and Persson, Martin, 2019. Kan ytmodeller och punktmoln från stereomatchade flygbilder användas för att prediktera trädhöjd vid skogskanter? : en jämförelse mot flygburen laserskanning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lindblad, Jan, 2019. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lindblad, Linnea, 2019. Vintergröna växter – ett komplement till våra lövfällande växter : en studie över de vintergrönas historia och hur de i framtiden kan ta plats i svenska moderna städer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Hanna, 2019. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindblom, Olof and Wistrand, Tom, 2019. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Lindbom, Dag and Theander, Nelly, 2019. Landscape laboratory Hurlingham-Morón : experimental landscape design for a polluted watercourse in the metropolitan area of Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2019. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linde, Elin, 2019. Återställa och bevara : en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Linde, Siri, 2019. Prevalence of antibodies against Rift Valley Fever and Sheep and Goat Pox in small ruminants in Northern Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lindeberg, Rut, 2019. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindell, Moa, 2019. Epigenetiskt arv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Lindell, Ronja, 2019. Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindemer, August, 2019. Persuasion, facilitation… contestation? : conceptions of climate change communication in recent literature. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linder, Cassandra, 2019. Diabetes mellitus hos hund och katt : skillnader i etiologi och patologi. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lindfors, Rebecca, 2019. Kan förebyggande åtgärder ersätta anthelmintika i kampen mot hästens lilla och stora blodmask?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindgren, Beata, 2019. Sambete som hjälpmedel för minskat parasittryck och färre rovdjursangrepp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindgren, Jenny, 2019. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindgren Kero, Linnea, 2019. Relaxin as a tool for pregnancy diagnosis in al-pacas : evaluation of the point-of-care test FASTest Relaxin. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lindhagen, Anna, 2019. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindkvist, Angelica and Ottosson, Ida, 2019. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindkvist, Sofia, 2019. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Lindlöf, Gustav and Söderlund, Erik, 2019. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindström, Heléna, 2019. Local food markets : consumer perspectives and values. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lindén, Jonathan, 2019. Hur kan Östersjöns salinitet påverkas av ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lodewijk Meulman, Dinant, 2019. Variation in growth and stem quality among and within provenances of sycamore (Acer pseudoplatanus) in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lončarević, Nina, 2019. Plant functional diversity across a spatial climate gradient in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Losman Nädele, Klara, 2019. Platsens själ : studier och jämförelser av genius loci inom landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ludovico Aoki Dahlén, Andressa, 2019. Population ecology of golden eagles (Aquila chrysaetos) using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lund, Caitlin and Söderquist, Nicole, 2019. Kunskaper och erfarenheter kring råfoder hos djursjukhuspersonalen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lund, Johanna, 2019. Wildlife corridor use amongst reticulated giraffes (Giraffa camelopardalis reticulata) at Ol Pejeta Conservancy, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundahl, Isabel, 2019. Skillnader i dibeteende mellan raserna Svensk och Holländsk Yorkshire - i digivningsboxar där smågrisarna har tillgång till suggan och smågrisarna i grannboxen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundbeck, Elin, 2019. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl, 2019. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundberg, Michaela and Lundkvist, Martina, 2019. Utvärdering av Skogsbiologernas naturvärdesbedömning : en jämförelse mellan nyckelbiotoper och produktionsskogar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundblad, Josefine, 2019. Estimation of flowering potential and growth pattern on everbearing strawberry Fragaria x ananassa, cv. Favori. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Lundborg, Izabella, 2019. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundh, Annika, 2019. Förekomst av bakterier vid odling av spontankastad katturin från kattlådor. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lundholm, Ellinor, 2019. Samverkan mellan förvaltningsnivåer för utveckling av regional tågtrafik : en studie om möjligheter och problem i två olika järnvägsexempel och olika aktörers syn på samverkan. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundin, Martina, 2019. Effects of stockperson attitudes and handling on finishing pig behaviour and mental state. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundin, Tora, 2019. Arbetsgrupp eller grupparbete? : en studie i vad nätverk från studietiden betyder i arbetslivet för landsbygdsutvecklare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundmark, Johan, 2019. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lundquist, Louise, 2019. Algae and Polyunsaturated Fatty Acids. First cycle, G2E. 2019: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Lundqvist, Eric and Sterner, Britta, 2019. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundström, Matilda, 2019. Effekter av klimatförändringar på växtplankton i subarktiska och alpina sjöar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Lundvall, Anna, 2019. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lätt, Kajsa, 2019. Mineral elements in clover- and grass forage in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

López Hösel, Shaktima, 2019. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

López-Andújar Fustel, Teresa, 2019. Phenotypic differences between plus-tree progenies of Sitka spruce (Picea sitchensis) and a comparison with Norway spruce (Picea abies). Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Löfgren, Johan and Olsson, Sebastian, 2019. Why do next generation farmers decide to invest in Farm businesses? : a means-end chain analysis of young Swedish farmers’ underlying values to invest in farm businesses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lönnman, Emmy, 2019. Beteende hos ekologiska slaktkycklingar – jämförelse mellan två långsamväxande hybrider. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

M

M. G. Bergman, Laura-Kristine, 2019. Kvillepiren purifying park : exploring phytotechnology in site-specific landscape design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mabo, Lwabanya, 2019. Effect of variant ovarian fluid on sperm performance and egg fertilization rates of Arctic charr (Salvelinus alpinus L.). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Maccormack, Adam, 2019. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Made, Nolwandle, 2019. Evaluating the impact of drought on rural communities : a case study of Umuziwabantu Local Municipality in KwaZulu Natal, South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Kerstin, 2019. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Maioli, Federico, 2019. Stomach data from pelagic research survey bring new information in cod feeding pattern in the South-Western Baltic sea. Second cycle, A2E. Lysekil: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Makselon, Jennifer, 2019. Binding of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) to organic soil horizons of peat and mor : effect of solution chemistry and soil organic matter composition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Malm, Julia and Pezo, Sandra, 2019. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malmenstedt, Marcus K., 2019. Aktiebolag eller enskild firma : en analys av lönsamheten i olika organisationsformer för ett jordbruksföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Malmström, Emilia, 2019. Spatial and temporal variability in grassland structure associated with different densities of the white rhinoceros (Ceratotherium simum) in a South African savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mandinger, Hanna, 2019. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl och kopplingen till lateralitet. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Marinder, Daniel, 2019. Användning av drönare i skogsbranschen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Marklund, Denise, 2019. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Markström, Emil, 2019. Bostäder enligt reglerna : förutsättningarna att bygga ekonomiskt överkomliga bostäder för unga vuxna och studenter enligt det svenska byggregelverket. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Martin, Viktorsson, 2019. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Martineau, Gry, 2019. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Martinsson, Jonna, 2019. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Mashood, Qasim, 2019. Ciona (Ciona intestinalis) as a source of fibre for chickens : Effects on productive performance, organs weights and caecal microbiota. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mattsson, Lisa, 2019. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Max, Astrid, 2019. Long-term trend of surface and bottom water temperature of Swedish lakes during 1979-2016 : changes in lake water stratification. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Mayer Stenberg, Julia, 2019. Att förstå och förutsäga hundens stressnivå : vägen mot den stressfria veterinärkliniken. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Mccrea, Kirste, 2019. The body language of dairy calves : investigating emotions through ear posture, tail posture, and stepping behaviour. Second cycle, A2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Melin, Erika, 2019. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mendebaba, Alexandra, 2019. Corporate social responsibility communication : a case study of Oatly. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Michel, Alice, 2019. An investigation into whether poaching creates an ecological trap for white rhinoceros in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mikaelsson, Hilda, 2019. Alternative oxidase respiration in the mycorrhizal fungus Laccaria bicolor. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Mitternacht, Lydia, 2019. Seroprevalence of foot and mouth disease and peste des petits ruminants in small ruminants in Zambia on the border to Tanzania : Searching for common traits among seropositive herds. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Moberg, Zara, 2019. Mönsterspråk för löparvänlig stad : ett första steg. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moe, Anna, 2019. En jämförelse av djurägaruppfattning och veterinärbedömning beträffande epifora hos brakycefala utställningskatter. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Mohajer Shojai, Tabassom, 2019. The mechanisms of TK1 secretion in cancer cells. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Moreira Boman, Christer and Pettersson, Andreas, 2019. Limiting factors in capercaillie (Tetrao urogallus) conservation. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Morell, Alexander, 2019. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moritz, Stina, 2019. Odling av sojabönor vid låg temperatur : Sojabönors uppkomst i närvaro av biostimulanter och olika fosforgödsling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Mortensen, Stina, 2019. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Moser, Damiano, 2019. Towards a sustainable pest management of the invasive bug Halyomorpha halys in Trentino province, Italy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Mourath, Sophia, 2019. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Mugwaneza, Belise, 2019. Exploring how microfinance institutions can enable access to financial services in rural areas of Rwanda : a case study of Réseau Interdiocésain de Microfinance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Muhrbeck, Hugo, 2019. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Mukka, Sabina, 2019. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mutangiza, Odette, 2019. The contribution of Land Use Consolidation policy to food and nutrition security of women farmers : a case study of the farmers involved in potato farming, food availability in Nyabihu district, Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mwale, Gilbert, 2019. The Elite Choice : ’Unpacking the elite’ in Mukungule Chiefdom, Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mässing, Malin and Logrim Wikander, Filippa, 2019. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mångs, Sebastian and Söderlund, Erik, 2019. Kartläggning av påverkande faktorer och förslag på åtgärder för att öka antalet kvinnor på Slottegymnasiets skogliga NB-program. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Månsson, Emil and Öhlin, Jenny, 2019. To bean or not to bean : a study about farmers’ resources and their decision to grow broad beans. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mård, Karl, 2019. Epidemiological aspects of infectious salmon anemia. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Möller, Emil and Sjöberg, Carl, 2019. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

N

Nasiripour, Negin, 2019. Making democracy work through the logic of practice : a study of the bureaucracy at the Nordic Council of Ministers and the art of acting by producing texts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neijber Söderquist, Miriam, 2019. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Neijdebro, Mikaela, 2019. Vildsvin (sus scrofa) som zoonotisk smittspridare. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Neil, Maria, 2019. Exercise-induced cardiac remodeling : a potential cause of pathological changes in the equine heart?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Neumüller, Ia and Lazar, Mattias, 2019. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nezehose, Marthe, 2019. Farmers’ perceptions on the effectiveness of push pull technology to control maize stem borer (Chilo Partellus) in Gatsibo District of Rwanda. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Niemeyer, Annika, 2019. Establishment of analytical methods to assess endocrine disrupting compounds in a swedish wastewater treatment plant : water sampling using the Novel TIMFIE Device. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nilborn, Emma and Näsman, Frida, 2019. Betydande parametrar för människans upplevelse av stadens gaturum : en jämförande studie av Norra Djurgårdsstaden och Rödabergsområdet i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Anneli, 2019. Vegans: from radical hippies to inspiring celebrities? : a study on what influences vegetarian’s decision when considering veganism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Emma, 2019. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Nilsson, Erik, 2019. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Filip, 2019. Dystocia in Swedish beef cattle : effects of different scoring systems on the genetic evaluation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Nilsson, Hanna, 2019. An estimation of environmental impacts of dairy farming : a cost benefit analysis of dairy farming in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nilsson, Henrik and Nordström, Edwin, 2019. Hur pålitligt är relaskopet vid mätningar av grundytan?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Nilsson, Johan and Andersson, Filip, 2019. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Marcus and Nilsson, Henrik, 2019. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Martina, 2019. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Sarah, 2019. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Viktor, 2019. Mucor indicus potential inom producering av öl : jämförelse mot Saccharomyces cerevisiae, påverkan av mäskningstemperaturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Nisingizwe, Eric, 2019. Farmers’ perspectives on male out-migration and the future of agrarian livelihoods in Rwanda : case studies from Rudashya and Kiryango villages. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Niskanen, Petra, 2019. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nobel, Henrik, 2019. Tillbaka till konventionell växtodling : en multipel fallstudie av lantbrukares beslut om att frångå ekologisk produktion. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nohed, Anna, 2019. Värdet av träd : hur trädkronstäckning kan användas för att värdera urbana träds reglerande ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nolegård, Emelie and Ingvarsson, Emma, 2019. Olika behov på lekplatsen : problem och lösningar kring tillgänglighetsanpassning av lekmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Norberg, Oscar, 2019. Dynamic capabilities in sustainable supply chain management : a multiple case study of small and medium-sized enterprises in the apparel sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nordling, Lars, 2019. Canine cone electroretinograms in response to visible and ultraviolet lights. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nordström, Jonna, 2019. Mätning av ledvinklar på hund : digital goniometer kontra traditionell manuell goniometer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nordström Nilsson, Kajsa, 2019. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Norgren, Sara, 2019. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Norman, Hannah, 2019. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Norr, Hannes, 2019. Ydrebygdens livsmedelsstrategi : ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norrestam, Emma, 2019. Can colloid centrifugation of fresh semen improve post-thaw quality of cryopreserved alpaca spermatozoa?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Norstedt, Cecilia, 2019. Valpsjukevirus – ytterligare ett hot mot den biologiska mångfalden?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Norén, Linda, 2019. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ntwalle, Japhet Alfred, 2019. Determinants of Tanzania rural households’ income diversification and its impact on food security. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nydahl, Madeleine, 2019. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nyquist, Nils, 2019. Trapping efficiency and retention ability of four pontoon trap entrance types for use in coastal cod fishing, a fishing gear development field trial in the Baltic sea. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Nyqvist, Linda, 2019. Epiteliocystis på laxfisk : potentiella bakteriella agens och sjukdomens betydelse för laxnäringen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Nystrand, Werner, 2019. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Näslund, Jenny, 2019. Lake biology as a function of catchment characteristics and water quality parameters – focus on phytoplankton. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Näsström, Elin, 2019. The role of banking sector performance for renewable energy consumption : a panel study for 124 countries between the years 1998 -2012. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nåbo, Edvin, 2019. Acrylamide in oat products : a literature survey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

O

Odevall, Alexandra, 2019. Reproductive status of the female Baltic ringed seal. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Olofsson, Caroliné, 2019. Changed behavior in the house cricket Acheta domesticus : predetermined or an effect of learning?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olofsson, Maja and Nilsson Öhrn, Yrsa, 2019. Produktiva städer : en begreppsundersökning med gestaltning i samband med Europan 15. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olofsson, Morgan and Åvall, Hampus, 2019. Livsfara eller livräddare : en jämförande studie av träd på två förskolor i Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Olovsson, Emelie, 2019. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Olsson, Anna, 2019. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Olsson, Caroline, 2019. Industriellt samarbete för hållbar utveckling : en fallstudie om aluminiuminitiativet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Olsson, Emelie, 2019. Vägen till integration : civilsamhällets arbete med asylsökande från 2015 och framåt i Dalarna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Hanna, 2019. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olsson, Hanna, 2019. Är det lönsamt att röja mer än en gång?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linnéa, 2019. Betydelsen av en komplex jordartsgeologi för bärighet och drivningsplanering. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Olsson, Linnéa and Söderström, Isabella, 2019. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Onselius, Johanna, 2019. Dysbios av hudens mikrobiom vid atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Orefelt, Fredrika, 2019. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orlendo, Elvis Bahati, 2019. Behind the tap : an analysis of Kenya’s Water Act 2016. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Orosco Lindström, Vendela, 2019. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Orrenius, Elin, 2019. Long term outcome and quality of life in cats and dogs suffering from pelvic fractures. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Osmén, Erik, 2019. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

P

Palmér, Emma, 2019. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Perander, Sonja, 2019. Träd som verktyg för att anpassa staden till dess framtida klimat : en studie av ekosystemtjänsterna beskuggning och vindutjämning för att skapa behagliga mikroklimat i stadens hårdgjorda vistelsemiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Permångs, Martin, 2019. Beräkningsmodell för transportkapacitet för rundvirkesbilar : vidareutveckling av beslutstödet NETRA. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Johanna and Persson, Matilda, 2019. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Persson, Magnus, 2019. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Persson, My, 2019. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Persson, Sandra, 2019. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Petersen, Amanda, 2019. Reproduktionspotential hos hanvarg i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Peterson, Max, 2019. Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Petersson, Anna and Ejdertun, Viktor, 2019. Revision inom mjölkproduktion : avvikelser i bedömningar av mjölkproduktionen och betydelsen av uppföljning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Petersson, Emma, 2019. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Petersson, Louise, 2019. Fluglarvers nedbrytningsrest som gödselmedel : ett växtodlingsförsök inkluderande Trichoderma och Rhizopus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Petersson, Mathilda, 2019. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Petersson, Matilda, 2019. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Adam and Persson, Leon, 2019. Kartläggning och analys av ett sågverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Pettersson, Frida, 2019. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Pettersson, Lisa, 2019. Cow traffic in an automatic milking rotary system : with or without parallel guiding of cows for milking. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Pettersson, Lovisa, 2019. Restaurering av betesmark och slåtterängar : en redogörelse och granskning av behov, ändamål, tillvägagångssätt och effekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pettersson, Michelle, 2019. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Pettersson, Sandra and Rönneland, Petter, 2019. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Pettersson, Sara, 2019. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Vanja and Åman, Nathalie, 2019. Odling 2000 kvm : en gestaltning med den regenerativa metoden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pinzner, Anika, 2019. Carbonaceous aerosols and trace metal deposition in high-latitude snow : a comparative study in Sweden and Alaska. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Portinson, Ellinor, 2019. Ungas plats i offentlig miljö : om att göra, hänga och skapa i det gemensamma rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Poznickova, Denisa, 2019. Hydroponic farming and circular economy : implementation of circular economy into hydroponic production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pritzel Sundevall, Elin, 2019. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Prykhodko, Lidia, 2019. Fladdermöss i parkmiljö och stadsnära natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pyykkönen, Nina Akiliina, 2019. Utvärdering av jämviktsdialys för analys av fritt T4 hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Pålsson, Christian, 2019. Microfinance in Ugandan coffee farming : a case study of coffee farmers in the Ugandan savings & credit cooperative “Buikwe Riis Coffee Farmers”. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pålsson, Tor, 2019. Vilka kunskaper har skolbarn om matens ursprung och varifrån denna kommer? : en kvalitativ studie i årskurs 5. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pålsson Andersson, Sofie, 2019. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Q

Qvarfort, Anna and Gullev Adlén, Angelica, 2019. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

R

Rachapudi, Suneel Sekhar, 2019. Gene expression of rpmH, rnpA and rnpB in M.marinum & E. coli. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rachapudi, Suneel Sekhar, 2019. Molecular detection and characterization of begomoviruses from Burkina Faso and Nicaragua. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Ramberg, Ellinor, 2019. The effect of riparian buffer properties on spider communities and aquatic-terrestrial food-web lingages : using polyunsaturated fatty acids as biomarkers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Ramberg, Elsa, 2019. En utredning av Nyckelhålet med fokus på miljömässig hållbarhet : ger kriterierna vägledning för Livsmedelsverkets kostråd ”ät grönare”?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ramberg, Åsa, 2019. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ramer, Gabriela, 2019. Osteoarthritis in feline coxofemoral joints : a comparison of diagnostic imaging and histologic findings. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Rangford, Elin, 2019. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ransmark, Lena and Zackrisson, Jenny, 2019. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rask, Karolin, 2019. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Rasmussen, Olivia, 2019. Natur för alla : en studie om tillgänglighetsanpassade leder i skyddad natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rebhan, Cecilia, 2019. Humana ångestdämpande läkemedel orsakar beteendeförändringar hos fisk : Oxazepams påverkan på fiskars beteende. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Reboah, Claire, 2019. Barriers to rewilding on Sussex farmland : socio-psychological implications of rewilding on farmers’ Sense of Place. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rehnström, Julia, 2019. Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rehrl, Anna-Lena, 2019. Occurrence and fate of organic micropollutants (OMPs) in Lake Mälaren. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Rehult, Jakob, 2019. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Remvig, Sebastian, 2019. Synergy in the pig and biogas production system : an examination of heat value. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rende, Serafima, 2019. What can be learnt from the 2018 drought and how to adapt Swedish agriculture to a changing climate? : an exploratory study with farmers from Mälardalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reppling, Johanna, 2019. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ring, Jannike, 2019. Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ringdahl, Camilla, 2019. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rohlin, Linnea, 2019. Bioekonomi – problem eller lösning för den svenska skogen? : en diskursanalys om bioekonomins problematiseringar i svenska skogsstrategier. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Roos, Jessica, 2019. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Roth, Henrik, 2019. Kvävebehov och beståndsuppbyggnad hos olika höstvetesorter 2016-2018. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ruist, Emilia, 2019. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Runesson, Josefin, 2019. Total carbon sequestration during an entire rotation period of oil palm in northern Borneo. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Runesson, Rebecca, 2019. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Runesvärd, Ellinor, 2019. Orsakar utfodring med färskfoder en ökad utsöndring av vissa patogena bakterier i faeces hos hund?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Ryazanskaya, Nadezda, 2019. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rydmark, Ella, 2019. Landskapsarkitektoniska perspektiv på flyktingläger. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rylander, Tilde, 2019. Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ryttegård, Anders, 2019. Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Råby, Maja and Sunesson, Johanna, 2019. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Rådberg, Bella, 2019. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Råhlén, Ella and Eriksson, Daniel, 2019. Yeasts in Brännland Cider's spontaneously fermented ice cider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Rönnholm Håkansson, Jakob and Bergsland, Ulrik, 2019. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rösvik, Axel, 2019. Landscape and within-field factors affecting the damages of the brassica pod midge (Dasineura brassicae) in Swedish winter oilseed rape cultivation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

S

Saicane, Dagnija, 2019. Thinning strategies of birch in Latvia, with application in a newly established field experiment. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sandberg, Caroline, 2019. Evaluation of the antagonistic activity of Rhodotorula babjevae and its extracellular compounds towards postharvest pathogens. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sandberg, Jonatan, 2019. Browsing behaviour in complex ungulate multi-species systems in Southern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sandelius, Josefin, 2019. Användning av getter för naturvård i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandgren, Annie, 2019. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sandsjö, Carl, 2019. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandström, Magdalena, 2019. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Saxe, Victoria, 2019. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Schedvin, Christer, 2019. Skogsmaskinförares upplevelser av hur arbetsgivare hanterat föräldraledighetsfrågan. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Schumann, Vera, 2019. Disciplining coal resistance : the dynamics of violence and power in disciplining the resistance against the Hambach coal mine in Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schwarz, Sandra, 2019. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Seabrook Sävenfalk, Demieka, 2019. Träning inför återintroduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Selander, Sofie and Nordström, Nina, 2019. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Sellgren Molander, Alva, 2019. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Seppänen, Sara, 2019. Designed plant communities for challenging urban environments in southern Finland : based on the German mixed planting system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Shabani, Arieta and Norman, Louise, 2019. Integrering av cirkulär ekonomi i produktutveckling : en fallstudie om Svegros örtpesto. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sigalla, Jeremiah, 2019. Analyses of circular DNA molecules in the leafhopper Psammotettix alienus for identification of viruses and plasmids. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Silfwerin, Maria, 2019. Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Silow, Love, 2019. Mat som relationsbyggare mellan människor och platser : en studie om hur restaurangers och kockars potential som kunskapsalstrande aktörer kan bidra till mer hållbara städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Siltenius, Jari, 2019. Sintidsbehandling : en granskning av dagens rekommendationer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Silventoinen, Alina, 2019. Clustering of facial action units in horses with pain. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Sjöberg, Astrid, 2019. Plats i förändring : i utrymmet mellan nu och framtid. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöberg, Matilda, 2019. Nyttan av arbuskulär mykorrhiza i svensk vinodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjödin, Axel and Widegren, Eric, 2019. Planteringsförbandets inverkan på slutavverkningsbeståndets utseende och kvalitet. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sjöholm, Elinor, 2019. Chronic wasting disease och risker för Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Sjökvist, Matilda, 2019. Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning : komparativ studie mellan ligghallar med olika stora liggytor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sjölinder, Fanny, 2019. Utveckling och utvärdering av attrapp för träning av kejsarsnitt på får. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Sjölund, Jonas, 2019. Leveransservice från sågverk till bygghandel. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjöqvist, Sara, 2019. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöstedt, Lovisa, 2019. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjöstrand, Malin, 2019. Plats för odling : om stadsodlares relationer till stad och bostadsområden i en hållbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skogelid, Olov, 2019. Underväxtens påverkan på produktiviteten och gallringskvalitén hos två gallringsskördare. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Skogsmyr, Millicent, 2019. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Skogström, Linda, 2019. The weight-based tariff and recycling of cans and PET-bottles : a study of behavioral spillovers in the context of waste sorting and recycling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Skola, Uvis, 2019. Efficacy of practical stump treatment in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Skärberg, Erik, 2019. Outsourcing spare part inventory management in the paper industry : a case study on Edet paper mill. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sköld, Stina and Svensson, Edward, 2019. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Slipac, Alma-Lena and Thornberg, Saga, 2019. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Slof Pacilio, María, 2019. Why are you not breeding? : a study on the reproductive success of captive wolverines (Gulo g. gulo). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Snygg, Lovisa, 2019. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Snöberg, Gabriella, 2019. Påverkar inavelsgraden hovbroskförbening och prestation hos kallblodstravare?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sone Dy, Sanae, 2019. The phase-out of crop-based biofuels in EU by 2030 : analyzing the effects on the palm oil market and. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Spjut, Victor, 2019. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Staxäng, Martina, 2019. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stenius, Julia, 2019. Probiotika till häst - fungerar det?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Stenman, Anders, 2019. Using inertial sensors for assessing movement symmetries in trotting dogs : a feasibility study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Strand, Emil, 2019. Påverkan av leveransavisering och transportöravlämning på tidsåtgång för mottagningskontroll inför fjärrmätning. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Strandberg, Anna and Lilja, Sara, 2019. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Stridsberg, Amanda, 2019. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömberg, Johanna, 2019. Virkesköparens roll : en kvalitativ studie om uppsökande verksamhet och virkesköparens säljegenskaper. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ståhl, Camilla, 2019. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stöckel, Linnéa, 2019. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sulander, Sanna, 2019. Att arbeta utanför strukturerna : en studie om de fem icke-prioriterade leaderområdena under programperioden 2014-2020. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundberg, Simon, 2019. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sundholm, Assar, 2019. Mitigation of aokusami (beany flavour) in a novel faba bean yoghurt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Sundqvist, Astrid, 2019. Urban grönstruktur : och dess funktioner för ekologiskt hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Jacob and Svensson, Torben, 2019. Ekonomisk jämförelse av röjningsmetoderna rotryckning och motormanuell röjning i Götaland och södra Norrland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sundström, Linnea, 2019. Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sundström, Rosmarie, 2019. Andelsjordbruk jämfört med Community supported agriculture, CSA i Europa och USA. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundström, Tove, 2019. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sundén, Hampus, 2019. Att transformera platsspecifikt : Lantmännens pir i Ystad industrihamn. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sunning, Helena, 2019. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Svantesson, Emelie, 2019. Ulf Nordfjell och Ulla Molin : en jämförande studie mellan Nordfjell och Molin: Deras vision och trädgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svedare, Daniel, 2019. Hur kan extracellulära matrix proteiner i ledbrosk fungera som biomarkörerer vid osteoartrit hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Svedmyr, Sofia, 2019. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Elin, 2019. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Svensson, Josefin, 2019. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svensson, Sarah, 2019. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svenungsson, Ellika and Andersson, Louise, 2019. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Swahn, Jonna, 2019. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Szilassy, Boglárka, 2019. Urban sandy habitats : designing through nature conservation methods. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Säfström, Ida, 2019. Being close to a cow : experiences of learning and farming among students at an agricultural program. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Säfström, Louise and Timmerholm, Sara, 2019. Hamnen och havet : ett gestaltningsförslag av Södra hamnpiren i Gävle utifrån trivalent design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sällström, Linnéa and Mårtensson, Josefin, 2019. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Söderlund, Martin, 2019. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Söderqvist, Matilda, 2019. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Sörman Laurien, Elvira, 2019. Understanding contrasting municipal standpoints on mining investments in relation to framings of mining and rural development : a comparative case study of Karlsborg and Jokkmokk municipalities in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Takamo, Fomu Agnes, 2019. The economic and social role of married women in the agricultural production system in the region of Muea–Cameroon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tarandi, Mikaela, 2019. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Taylor, Sofie, 2019. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tegmar, Malin, 2019. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tejler, Johan, 2019. Farmers' perceptions of climate change : a quantitative study of Scanian farmers. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tenje Persson, Cecilia, 2019. Kommunöverskridande planering : är lagen om regional fysisk planering lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thor, Ellen, 2019. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Thornberg, Loui and Dahlin, Anna, 2019. Arter att öka användningen av i Malmös urbana miljöer : träd som klarar klimatförändringens utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Thunell, Mika, 2019. Hur påverkas humlor, Bombus spp., av artrika vägkanter?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Thurehult, Åsa, 2019. Grisars reaktion på luftfyllt skum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tibbelin, Isabelle and Wahlstedt, Ylva, 2019. Preferences for Sustainable and Responsible Funds : a choice experiment with Swedish private investors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tigerschiöld, Fredrik, 2019. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Tillgren, Beatrice, 2019. Coliform as an indicator of waterborne microbial pathogens : identification using DNA sequencing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Tinggren, Sofie, 2019. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Tochtermann, Matilda, 2019. Dietfoder för viktminskning för hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Toiviainen, Tina, 2019. Påverkar infektion med ekvint herpesvirus hästens prestationsförmåga?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2019. Factors explaining variation in the fecundity of female Baltic salmon (Salmo salar) : the influence of length, body condition and growth rate at sea. Second cycle, A2E. Öregrund: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Torén, Emelie, 2019. Pyometra hos katt : en retrospektiv studie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Tran, Trang, 2019. Entrepreneurship, self-employment and job creation in Vietnam. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Traneborn, Gabriel, 2019. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Trcka, Simon, 2019. Modeling and characterization of forest stands using aerial and terrestrial photogrammetry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Trulsson, Amanda, 2019. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tufvesson, Carina, 2019. Parasitinfektioners påverkan på köttkvaliteten hos nötkreatur och får. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tufvesson, Karin, 2019. Metanogenreduktion : en hållbar lösning på växthuseffekten?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tunbjer, Ninja, 2019. From being worried about the climate crisis to reducing or quitting traveling by air : and what Tågsemester and Vi håller oss på jorden has meant for this behavior change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tunell, Christian, 2019. Sambandet i tallungskog mellan skötselmetod och älgbetesskador. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

U

Udali, Alberto, 2019. Assessing the accuracy for area-based tree species classification using Sentinel-1 C-band SAR data. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ullsten, Angelika and Braun, Caroline, 2019. Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Uwizeye, Jean Damascene, 2019. The economic value of the effect of weather variability on forest ecosystem services in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

V

Vahlberg, Jessica, 2019. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Vahlström, Isak, 2019. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Valsecchi, Filippo, 2019. Life and strife of modern organic farmers : cases from Sweden, Cambodia, and Bali. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Van Der Heiden, Anna Darlene, 2019. Establishing a canine genome sequencing protocol using Oxford Nanopore. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Van Rooijen, Mimmi, 2019. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Varley, Nicholas, 2019. Using camera traps to identify the influence of seasonal climate variations on the passage rates of a multi-species ungulate community in Öster Malma, Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Varrik, Maaris, 2019. Natural regeneration after wind disturbance. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Vaska, Inta, 2019. Revitalising urban landscape : strategies and visions for the railway loop of Riga. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Vernersson, Patric, 2019. Pilotstudie om olika etableringsmetoder för vårkorn med universalsåmaskin i norra Småland. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vestberg, Amanda, 2019. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vestberg, Mikaela, 2019. Hur påverkas mjölkkornas tidsbudget, mjölkavkastning och foderintag av tiden i väntfållan i AMS?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Vesterberg, Viktor, 2019. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vihermäki, Rasmus, 2019. The effect of ration forage proportions on the microbial ecology of the Rumen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Viklund, Moa Therése, 2019. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

van der Maarel, Martin, 2019. Scoping review of health promoting qualities of cultural heritage sites : theoretical analysis and development. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

von Essen, Ellinor, 2019. Identifiering och analys av importerade ridhästar i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

von Zweygbergk, Anna, 2019. Can we talk climate? : building agency, trust and action towards climate change mitigation through Timeout Day dialogue. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Wahlberg Jansson, Kajsa, 2019. Epizootiberedskap i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Wahlquist, Kerstin, 2019. No effect of manganese coating or seed content : a study on germination and seedling establishment in Swedish winter wheat. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wahlsten, Agnes, 2019. Phenolic compounds in Fagopyrum sp. grains (buckwheat) : profile, bioactivity and effect of processing. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wahlström, Amanda, 2019. Mental ohälsa hos lantbrukare – vem, när & hur? : en kvalitativ studie och analys av mental ohälsa hos personer inom den agrara näringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wahlström, Johanna, 2019. Sittplatsens placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wahlström, Nora, 2019. Profit-making businesswomen or (too) proud women and prostitutes? : change and continuity in the social practice of gender at Kiwira market, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wahtra, Julia, 2019. Establishment of water protection areas : comparing benefits of protecting groundwater services to agricultural costs. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wallgren, Björn, 2019. The role of predation in mass mortality of wood Lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wallin, Adam, 2019. Why we don’t change for climate change : motivational effects of different perspectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallin, Felicia and Östervall, Lovisa, 2019. Valpens fysiologiska och sociala utvecklings påverkan på omvårdnadsbehovet på djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wallin, Julia, 2019. Upplevd aggression vid kopplade hundmöten och faktorer som bidrar till det. First cycle, G2E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallin, Patrik, 2019. Real spaces through mental places : an intuitive design process. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wass, Emilie, 2019. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Weidenblad, Sara Elisabeth, 2019. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Weigl, Maria, 2019. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Wemmer, Louice, 2019. Clear-cut free forestry among private forest owners in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Wendel, Arvid, 2019. Vatten i en föränderlig miljö : om skyfallshantering i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wenner Tångring, Ellen, 2019. ”Förtätning” : en studie över begreppets definition och tillämpning som stadsbyggnadsstrategi. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wennergren, Elin, 2019. Utvärdering av getters (Capra hircus) rörelse- och sociala behov : med fokus på uppdateringen av getternas föreskrifter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wennman, Eva, 2019. Insekter som råvara i kattfoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Werner, Maja, 2019. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Wessmark, Niklas, 2019. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Westberg, Alexander, 2019. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wester, Felicia, 2019. Effekt av relativ ålder på travhästars tävlingsprestation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Wester, Linnéa, 2019. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Wickström, Hanna, 2019. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wictorin, Per, 2019. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Wictorsson, Rasmus, 2019. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Widborg, Johanna, 2019. The demand for wine in Sweden : an econometric approach. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Widestam, Ludvig, 2019. Framtidsscenarier för en levande och hållbar landsbygd i det klimatneutrala Sverige : en studie av fem svenska landsbygdskommuner. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wikars, Linnea, 2019. Välfärdsindikatorer vid slakt av nöt och gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wiklund, Henrik, 2019. Effekten av underväxtröjning och gallringsintensitet på skördarens effektivitet i förstagallring. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wikman, Henrik, 2019. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wikström, Rebecka, 2019. A hard nut to crack : a gender analysis of a community and a value chain in Indonesia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wilderoth, Hanna, 2019. Förebyggande åtgärder för bekämpning av blodmask. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Wilhelmsson, Ebba, 2019. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wilson, Jonathan R., 2019. Evolutionary history and local adaptation in Scottish populations of Populus tremula. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Wilén, Elsa, 2019. Tracking transboundary diseases in small ruminants in the border region Tanzania-Zambia : a minor field study focusing on Peste des petits ruminants and Foot-and-mouth disease. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wilén, Felicia, 2019. Röster från Norra Grängesbergsgatan : en studie om narrativets roll i stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wingård, Karolina, 2019. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Winkler, Cecilia, 2019. Hästars insulinnivåer – koppling till ras och hull. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Winter, Simon, 2019. Customers’ perceptions of self-service quality : a qualitative case study in the Swedish banking sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Wirf, Simon and Arvidsson, Johanna, 2019. (In)formell tillfällig användning : en studie om potentialen i det tillfälliga och dess transformering från informell till formell. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wlosinska, Julia, 2019. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Wolf, Aida, 2019. Progressive retinal atrophy in cats. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

Wolf, Laura Elisabeth, 2019. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolters, Malin, 2019. Vad kan djurs empatiska förmåga innebära för vårt omsorgsetiska ansvar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wright, Hannah, 2019. Sollefteå ungrowing : a shrinking perspective on public space from within a growth dependent system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Würtz, Mikaela, 2019. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Y

Yachnin, Oscar, 2019. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yngve, Elin, 2019. The effect of brooders on the synchronization of behaviour in broilers. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Yousef, Teresa, 2019. Konstgräs i park- och lekområden : användning och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yttermalm, Rebecca, 2019. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. 2019: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zacharias, Joline, 2019. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Zafrullah, Sadiq, 2019. Gendered groundwater technology adoption in Bangladesh : case studies from Thakurgaon and Rangpur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Zaman, Wali Uz, 2019. Beavers and environmental flow : the contribution of beaver dams to flood and drought prevention. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zanaroli, Giovanni, 2019. Multi-criteria assessment of biomethane production from waste and residual feedstocks of Emilia-Romagna (Italy). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Zelander, Gugge, 2019. Växter för vinterträdgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zelmerlöw, Fredrik, 2019. Ecosystem services in the urban space : a case study of the Folkparken & Julivallen densification project in Höganäs municipality. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zetterberg, Amanda, 2019. Spill vid skörd av vallensilage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Zettergren, Mattias, 2019. Information och kommunikation inför tätortsnära avverkning i Västerås. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Zetterlund, Clara, 2019. Vad kommer 1 % höjning av krontäckningsgraden få för effekt för Möllevångens lokalklimat? : en analys av projektet Grönare Möllan med fokus på ekosystemtjänsten temperaturreglering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ziegler, Joakim, 2019. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Zvirgzdiņš, Andis, 2019. Modelling growth of Norway spruce on former agricultural lands in Latvia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Å

Åberg, Anton, 2019. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åberg, Hanna, 2019. Viltpassager deras utformning, funktion och hur de nyttjas av djur. First cycle, G2E. Uppsala: Other

Ågren, Josefin, 2019. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Amelia, 2019. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ånöstam, Viktor, 2019. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Åström, Linnéa, 2019. Saf(h)er cities : ett gestaltningsförslag för Östertunneln i Gävle. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ö

Ögren, Fredrik, 2019. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Öhrmalm, Johan, 2019. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Öhrman, Philip, 2019. Assessing trust in the Swedish survey system for large carnivores among stakeholders. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Östberg, Jenny, 2019. Managing uncertainties and development of grain legumes in Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Östberg, Karolina, 2019. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Österberg, Agnes-Cecilia, 2019. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Östergren, Sofie, 2019. Användningspotential av biokol i urban miljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Š

Šatinskas, Rokas, 2019. Economic and production consequences of current forest management in mature Scots pine (Pinus sylvestris) forests in Lithuania. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

This list was generated on Tue Jul 23 03:00:12 2024 CEST.