Home About Browse Search
Svenska


Blom, Fanny and Danielsson, Sandra, 2019. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. En brist finns tidigare forskning om hur de hållbara värdena skapas och underhålls i samband med företagande. Studies mål är att bidra till en ökad förståelse i hur värdeskapande i företag ser ut och vilka typer av värden som kan skapas i samverkan med omvärlden. Då entreprenören anses vara en nyckelfaktor i att utveckla mer hållbara lösningar enligt tidigare litteratur så är det där studien börjar.

Syftet med studien är att undersöka hur olika typer av värde skapas och för vem inom ett företag. Dessa värden är i studien inriktade på det hållbara värdet som skapas inom företaget; ekonomiskt, socialt och ekologiskt, samt att dessa värden skapas för interna eller externa parter. För att studera detta vidare genom en kvalitativ metod intervjua tre olika fallföretag inom lantbrukssektorn och rikta in oss på hästföretagen. Genom intervjuerna fick vi fram vår data som presenteras genom en tidslinje för att lättare se de olika processerna som har funnits i företaget. Detta övergår sedan till en tematisk analys där de olika ekonomiska, sociala och ekologiska värdena sorterats ut. Dessa olika typer av värden formas sedan också till en analys i om dessa värden skapas för interna eller externa parter till företaget. En speciell typ av värde uppkommer i analysen som vi väljer att kalla ett egovärde. Vilket är ett värde som skapas för extern användning, men som företagaren själv sedan kan ta del av internt i samband med företaget.

I resultatet så framkommer det att entreprenören är tydligt drivande i företagens värdeskapande processer. Den entreprenöriella drivkraften i företaget har gjort att ekonomiska, sociala och ekologiska värden har skapats inom företagen. Dessa olika typer av värden skapas i samverkan med företagens omgivning. Värdena som skapas används både internt och externt, men en typ av egovärde uppstår också i samband med detta. Detta egovärde används som en drivkraft som gör att företagaren vill fortsätta med sitt företag som är baserat på entreprenörens intresse. Lusten att få jobba med det som de tycker är roligt gör att deras glädje för djur, människor och natur minskar vikten av de ekonomiska aspekterna. Vidare forskning behövs för att förstå detta egovärde och hur olika typer av värde skapas inom företag.

,

To develop and run a business on a sustainable foundation is one of the futures most pressing issues. A business which has a sustainable foundation the economic, social and ecological aspects co-exist to create a value in which the company can get an economical profit from. Prior research in this field fails to explain how the sustainable values are created and maintained in the business. The aim of this study is to increase the understanding of how businesses value creation looks like and which types of values are co-created with its surroundings. In prior research the entrepreneur is considered to be a key factor in a business creation of more sustainable solutions so that's where we start.

This study aims to investigate how businesses create different types of values and or whom they are created. The different types of values which this study focuses on is the sustainable values which is the economic, social and ecological values. These different types of values are created in the business for external and internal usage. The method of the study is qualitative and three cases are interviewed. All cases are within the agricultural sector working mainly with horses. After the interviews a thematic analysis of the data was conducted were the values was grouped after economic, social and ecological values. Then followed by further analysis of for whom these values are created, external and internal interests. A special type of value was found during the analysis which we named an ego value. This is a value which is created for external usage, but is later also experienced as an internal vale for the entrepreneur as well.

The results of the study show that the entrepreneur is a clear drive in the business value creation process. The drive of the entrepreneur in the business have made it possible for the business to create economic, social and ecological value. These types of values are created in co-creation with the business surroundings. The values which are created are used both for internal and external use, but a type of ego value emerge in the value creation process of these businesses. The ego value is used as a drive to the entrepreneur so that he or she is able to continue working with the business which is based on their interests. The lust that the entrepreneur experiences in their work with animals, humans and nature reduces the importance of the economic aspects. Further research is recommended to understand ego value and how different types of value is created within the business.

Main title:Ett hållbart och lustfyllt företagande
Subtitle:en studie av hästföretag
Authors:Blom, Fanny and Danielsson, Sandra
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1254
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:värdeskapande, hållbart entreprenörskap, value co-creation, hållbara värden, extrinsic and intrinsic values, egovärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10899
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10899
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2019 05:54
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page