Home About Browse Search
Svenska


Wilhelmsson, Ebba, 2019. Kompost för biointensiv odling : en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
291kB

Abstract

I det här arbetet undersöks hur mullhalten kan bibehållas eller höjas vid biointensiv odling (BO) i Sverige. BO är en odlingsmetod som går ut på att maximera avkastningen per ytenhet genom att bibehålla en hög mullhalt. Eftersom stora mängder organiskt material förs bort med skörden måste stora mängder organiskt material tillsättas för att skapa en balans. Detta sker i regel genom att tillföra kompost. Med bakgrund i detta motiveras arbetets fokus på att undersöka kvalitet och kvantitet på tillgänglig kompost i Sverige. I resultatet presenteras odlingssystemets förutsättningar mer ingående, samt komposteringens grunder. Därefter presenteras kort BO strategier för att tillverka sin egen kompost. I huvudparten av arbetet undersöks kvalitet och kvantitet gällande storskalig grönkompost från trädgård- och parkavfall, svampkompost samt maskkompost. Intervjuer har genomförts med tre storskaliga producenter av grönkompost samt en producent av maskkompost. Småskaliga kompostproducenter som specialiserar sig på kompostering av restmaterial från lokalsamhället presenteras kort. Resultatet diskuteras beträffande tillgänglig kvalitet och kvantitet och en marknad för småskalig kompostproduktion identifieras. I slutsatsen konstateras att det troligtvis finns tillräckliga mängder kompost på grund av det stora utbud av grönkompost som finns. Om komposten är av tillräcklig kvalitet framgår inte av studien. Det konstateras även att de storskaliga kompostproducenterna som ingår i studien inte har småskaliga grönsaksodlare som målgrupp.

,

This essay is studying how the humus content can be preserved or increased in biointensive agriculture (BA) in Sweden. BA is a system for growing crops with high yields on a minimum area of land by maintaining a high content of humus in the soil. Big amounts of organic matter is lost from the system with the harvest and these amounts need to be restored in order to keep a balanced system. In BA this is generally accomplished by adding compost to the system. With this background the focus of the essay is established; to study the qualities and quantities of available compost in Sweden. To further investigate this, the conditions for BA is described more thoroughly along with the basics of composting. Then the strategies for BA to maintain their own supply of compost is presented. The major part of the essay is dedicated to investigating the qualities and quantities of large scale compost producers. Interviews have been conducted with three large scale producers of green compost and one large scale producer of worm compost. Small scale producers who specialize on composting of local residues are described briefly. The result is discussed regarding the available quality and quantity and a market for small scale compost production is identified. In conclusion, it is stated that there are probably sufficient amounts of compost due to the large variety of green compost available. The study doesn’t demonstrate whether the compost is of sufficient quality or not. It is also stated that the large-scale compost producers included in the study do not have small scale vegetable growers as the target group.

Main title:Kompost för biointensiv odling
Subtitle:en studie av tillgången på material för ett kompostkrävande odlingssystem
Authors:Wilhelmsson, Ebba
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:jordhälsa, bördighet, mullhalt, soil health, market gardening, grönkompost, vermiculture, svampkompost
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10431
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10431
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2019 12:44
Metadata Last Modified:29 May 2020 13:15

Repository Staff Only: item control page