Home About Browse Search
Svenska


Ramberg, Åsa, 2019. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. Both the increase in area and productivity over time is remarkable. The increase in productivity is due, in part, to more intensive silviculture methods. Both loblolly and slash pine are being managed intensively in plantations today. In Sweden, another country with large industrial pine timber production, the productivity also has increased over the past 100 years, mainly due to more efficient forest management.

Research about productivity in SE US pine plantations has since 1975 been done by the Plantation Management Research Cooperative (PMRC) at the University of Georgia. One of their culture/density studies evaluates how management intensity and planting density affect growth and yield of loblolly and slash pine. Evaluation was done using ANOVA analysis in R, and the results from the analysis were compared with trends from scots pine trials in Sweden through a literature study. Additionally, this study also evaluated whether or not these forest management practices are sustainable for production.

The results showed that loblolly pine performs better than slash pine across a range of different management intensities and planting densities. It also showed that the intensive treatment, and the 300 and 1500 trees per acre (TPA) planting densities (741 and 3,705 trees per hectare) had largest impact in terms of productivity of different stand-level measures in pine plantations. More intensive treatments could be applied in Sweden if the regulations would allow it, and those treatments would be sustainable from the perspective of reduction in greenhouse gas emissions, sources to bioenergy and biofuels, and for the economy.

,

Sydöstra USA producerar mer industriellt timmer än någon annan region i världen. Tallplantagerna i södra USA har ökat från 1.8 miljoner acres (728,400 ha) i början av 1950-talet till 32 miljoner acres (13 miljoner ha) i början av 2000-talet, och täcker idag 17 % av skogsmarken. Både ökningen i landareal och i produktivitet är anmärkningsvärd. Ökningen i produktivitet beror främst på mer intensiva skötselmetoder då både loblolly-tallen och slash-tallen är intensivt skötta i dagens plantageskogsbruk. Även i Sverige har produktiviteten i skogsbruket, och för tall, ökat under de senaste 100 åren, huvudsakligen tack vare mer effektiva skogsskötselmetoder.

Produktionsforskning angående tallplantagerna i sydöstra USA har sedan 1975 bland annat utförts av Plantation Management Research Cooperative (PMRC) på University of Georgia. En av deras anlagda forskningsförsök, som handlar om skötselintensitet och planteringstäthet, visar hur just dessa faktorer påverkar tillväxten hos loblolly- och slash-tallarna. Analyserna gjordes med ANOVA-analyser i programmet R, och sedan jämfördes dessa resultat med trender från svenska försök med tall, genom en litteraturstudie som också utvärderade huruvida dessa intensiva skötselmetoder kan tillämpas och vara hållbara för produktionen.

Resultaten visade att loblolly-tallen producerade bättre än slash-tallen vid en rad olika skötselintensiteter och planteringstätheter. Resultatet visade också att den intensiva skötselmetoden och planteringstätheter av 300 och 1500 träd per acre (TPA) (741 och 3,705 träd per hektar) hade störst inverkan på tillväxten i tallplantagerna. Mer intensiva skötselmetoder skulle kunna appliceras i Sverige om lagar och regler skulle tillåta det, och dessa skötselmetoder skulle vara hållbara om man ser till reduktionen av växthusgaser till atmosfären, med större möjligheter till bioenergi och biobränsle, samt rent ekonomiskt.

Main title:Pine production comparison
Subtitle:production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management
Authors:Ramberg, Åsa
Supervisor:Lind, Torgny and Bronson, Bullock
Examiner:Petersson, Hans
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:499
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Loblolly pine, Slash pine, Scots pine, management intensity, planting density
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10439
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10439
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:14 May 2019 11:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics