Home About Browse Search
Svenska


Karlzén, Niklas, 2019. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det finns tydliga bevis för att promenadvänliga miljöer kan ha många positiva effekter på människors fysiska aktivitet och därmed deras hälsa. Icke-smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall världen över och år 2015 uppskattades dödssiffran till cirka 40 miljoner människor, där fysisk inaktivitet är en av de mest kända riskfaktorerna. I Sverige leder ökningen av mängden sjuka människor till långa väntetider på sjukhus och vårdcentraler, och dessutom blir den svenska allmänhälsan lidande. Fysisk aktivitet på recept är en vårdform som läkare kan ordinera ut till personer som anses vara i behov av en ökad fysisk aktivitet, en vårdform som både kan motverka och lindra flera allvarliga sjukdomstillstånd. Denna uppsats strävar efter att vidare undersöka sambandet mellan promenadvänliga miljöer och fysisk aktivitet, genom att analysera och utveckla ett befintligt rörelsestråk som är en del av Drottninggatan i centrala Uppsala. Det slutgiltiga resultatet visar dels en ingående analys av stråket utifrån framtagna faktorer som bidrar till en ökad promenadvänlighet, dels ett exempel på utveckling av samma stråk med fokus på att öka promenadvänligheten och därmed möjligheten till fysisk aktivitet. Resultatet tyder på att det är möjligt att med hjälp av relativt enkla medel öka promenadvänligheten i urban miljö och därmed påverka människors fysiska hälsa. Däremot behöver fler studier utföras inom ämnet för att hitta tydligare kopplingar mellan promenadvänlighet och fysisk aktivitet på recept som vårdform.

,

There is clear evidence that people’s physical activity and therefore their health can benefit from designing environments with a high degree of walkability. Non-communicable diseases are the most common cause of death globally and in 2015 the number of casualties was estimated to around 40 million people. One of the most known risk factors for this type of disease is physical inactivity. The growing number of sick people causes longer waiting times in hospitals and health care centers in Sweden, and in addition the Swedish public health suffers. Physical activity on prescription is a form of care which doctors can prescribe to people in need of increased physical activity and has been proven to have positive effects on several serious medical conditions. This paper aims to further investigate the connection between walkable environments and physical activity, by analyzing and developing a street section of Drottninggatan in central Uppsala. It presents an in-depth analysis of the street section based on identified factors that contribute to the walkability aspect in urban environments, along with a design example of the same street section with the goal of making it more walkable, thus enhancing the possibility of physical activity. The results imply that it is possible to contribute to the walkability aspect and to people’s physical health using simple methods when designing urban environments. However, more studies within the subject need to be carried out in order to find clearer connections between the walkability aspect and physical activity on prescription as a form of care.

Main title:Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa
Subtitle:en studie av Drottninggatan i Uppsala
Authors:Karlzén, Niklas
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:promenadvänlighet, rörelsemönster i staden, fysisk aktivitet på recept, fysisk gatumiljö, gatulandskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 10:30
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page