Home About Browse Search
Svenska


Tarandi, Mikaela, 2019. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
895kB

Abstract

Gepardpopulationen har minskat kraftigt de senaste åren och idag finns det bara 7100 geparder kvar i det vilda. De har väldigt svårt att återhämta sig, bland annat på grund av att de har liten genetisk variation och gepardungar har en hög dödlighet. Eftersom de har så lite genetisk variation spelar varje individ stor roll för att bevara den lilla variationen dem har. Om man kan rehabilitera geparder och få ut dem i det vilda igen så hjälper man gepardpopulationen att bevara den lilla variationen som fortfarande finns och med tiden kan det bli ännu större variationer.

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka om det går att rehabilitera vilda skadade geparder för att sedan släppa ut dem när de har tillfrisknat och hur man gör det på bästa sätt.

Det är många aspekter som behöver tas hänsyn till vid rehabilitering och återintroducering av geparder. Det finns många studier som visar att det är svårt att föda upp och återintroducera geparder, men det finns också en del arbeten som visar att det går om man gör det på rätt sätt. Geparder ska ha så lite människokontakt som möjligt för att undvika att de blir för vana vid människor. Andra viktiga aspekter att tänka på är att de inte ska påverkas så mycket av sin tid i fångenskap, som att utveckla stereotypier eller bli för stressade. Detta kan man påverka genom olika sorters berikning och sättet man håller dem.

Geparder är inte högst upp i näringskedjan och dödas av bland annat lejon och bruna hyenor som framför allt finns i skyddade områden. Vilket man måste tänka på vid återintroduceringen. Även människor spelar en stor roll vid återintroducering. Om man släpper ut geparderna i skyddade områden kan turisterna påverka dem genom att orsaka stress. De kan även göra så att geparderna blir av med byten. I oskyddade områden kan det istället uppstå konflikter med boskapsägare. Det är viktigt att utbilda guider, turister och boskapsägare så att de inte påverkar geparderna för mycket. Det är också bra att släppa ut geparderna i täta områden då man har sett ett ökat antal gepardungar i sådana områden, trots att det också finns flera lejon och bruna hyenor där. Genom att göra skadade geparders rehabilitering och återintroducering så bra som möjligt kan man hjälpa geparderna att få tillbaka sitt liv i det vilda och förhoppningsvis leder det till att gepardpopulationen kan växa i framtiden.

,

The cheetah population has declined drastically the last hundred years and there are only 7100 cheetahs left in the wild today. They have a hard time to recover due to their lacking in genetic variation and the cubs’ high mortality. Because of the lacking in genetic variation we have to try to save every genetic variation that we have and that means that every individual is important. You can help the cheetah population if you can rehabilitate cheetahs and get them back to the wild and preserve the genetic variation that will be bigger with time, if we can get the cheetah population to increase instead of decrease.

The purpose of this study is to investigate if it is possible to rehabilitate wild cheetahs that are wounded, and then release them when they are healed and how to do it in the best way possible.

There are many aspects to take into consideration when rehabilitating and reintroducing cheetahs. Many studies show that it is hard to breed cheetahs and reintroduce them, but some studies succeed which shows that it is possible if it is done in the right way. To make sure that the cheetahs do not get too used to humans it is important to avoid as much human contact as possible. Another important aspect is that the cheetahs should not get too affected by their time in captivity, like develop stereotypes or getting too stressed. To improve their time in captivity you can use different enrichment and look over the way they are held.

Cheetahs are not at the top of the food chain and get killed by lions and brown hyena and in protected areas there are more lions and brown hyenas. This is important to think about during reintroduction, so they do not get killed by another predator. Humans are also an important part of reintroduction work. If you release the cheetahs in protected areas, they will be affected by tourists which can cause stress and it can also lead to loss of a kill. Outside protected areas conflicts with cattle owners can arise. It is important to educate guides, tourist and cattle owners so that they do not affect the cheetahs. It is also beneficial to release the cheetahs in a dense environment because an increase in the number of cheetah cubs in that type of environment has been observed, even if there also are more lions and brown hyenas there. By making the rehabilitation and reintroduction as good as possible for a wounded cheetah it is possible to help the cheetahs to get back to the wild and hopefully it will lead to an increase of the cheetah population in the future.

Main title:Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus)
Authors:Tarandi, Mikaela
Supervisor:Anderson, Claes
Examiner:Löfgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:gepard, rehabilitering, återintroducering, Afrika
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10537
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10537
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2019 11:12
Metadata Last Modified:25 Jun 2019 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics