Home About Browse Search
Svenska


Neijber Söderquist, Miriam, 2019. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management


Full text not available

Abstract

Att använda fruktbärande träd och buskar i offentliga miljöer är något som gjorts av olika anledningar genom historiens gång. Idag är behovet av att skapa hållbara städer stort och hur de gröna stadsrummen utformas är en viktig del av detta.

Uppsatsens syfte är att undersöka potentialen hos träd och buskar med ätbara frukter, bär och nötter i urban, offentlig miljö. Genom att intervjua yrkesverksamma i tre svenska kommuner; Göteborg, Helsingborg och Uppsala, kombinerat med en litteraturstudie, redogörs synliga fördelar och presumtiva utmaningar som är förenade med användandet av växter från denna kategori i urban offentlig miljö.

I uppsatsen framgår att flertalet utmaningar såsom fallfrukt som inte tas om hand, trender i fråga om val av växtmaterial eller/och i stora drag prioriteringar av resurser kan vara anledningar till att fruktbärande träd och buskar inte planteras in. Detta trots potential att bidra med bland annat ökad matsäkerhet, ökad biologisk mångfald samt social hållbarhet genom potentiella mötesplatser med höga upplevelsevärden. En av uppsatsens slutsatser är att om ett framgångsrikt användande av fruktbärande träd och buskar ska kunna ske behöver utmaningar mötas så att de positiva aspekterna kan komma till så stor nytta som möjligt. Inspiration för ett potentiellt lyckat införande av fler ätbara växter i stadens grönstruktur hämtas från konceptet som brukar kallas skogsträdgårdar.

,

Throughout history, fruit trees and berry bushes has been plantet in public space for various reasons. The need to create sustainable cities is urgent and the way urban green areas are designed plays an important role in this process.

The purpose of this dissertation is to examine the potential trees and shrubs with edible fruits, berries and nuts has in urban, public environments. By interviewing relevant actors in three Swedish municipalities; Gothenburg, Helsingborg and Uppsala combined with a literature study, the dissertation answers to visible benefits and potential challenges associates with the use of plants from this category.

Several challenges such as fruit that are not taken care of, trends in the use of different plantmaterial or/and recourse priorities may be reasons why fruit trees and berry bushes are not being used more frequently. The dissertation shows, in fact, that these plants can contribute with important aspects such as increased food security, increased biodiversity and social sustainability through potential meeting places with high experiential values. As a conclusion the potential challenges has to be considered so that the positive aspects can emerge. For a successful introduction of more fruit trees and berry bushes into the green infrastructure of urban environments, inspiration is taken from the concept usually called edible forest gardens.

Main title:Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö
Authors:Neijber Söderquist, Miriam
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:fruktbärande, träd, buskar, offentlig miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15297
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15297
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2020 09:18
Metadata Last Modified:24 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics