Home About Browse Search
Svenska


Brodin, Therese and Ljungström, Jonna, 2019. Användning av dexmedetomidin munhålegel för att lindra stress vid klinikbesök. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns många djur som upplever ett klinikbesök som stressande. I vissa fall kan detta leda till att patienten inte kan undersökas, eller i värsta fall bli aggressiv. I dagsläget används substansen dexmedetomidin i en munhålegel (Sileo) för att minska stress hos hundar på nyår eller andra tillställningar där höga ljud förekommer. Dexmedetomidin är ett potent sederande preparat i högre dos, men i lägre doser kan man undvika sedering och ändå få den ångestdämpande effekten. Teoretiskt sett skulle denna substans också kunna lindra stress hos hundar vid ett veterinärbesök. Därav undersöker denna studie om dexmedetomidin munhålegel har någon fysiologisk effekt på stressade hundar under ett besök på klinik. För att nå resultat utfördes en experimentell studie på sex undervisningshundar tillhörande Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Studien var en crossover och försöket utfördes i fem omgångar, där första och sista omgångarna utgjorde en baseline och endast placebo gavs. På de tre omgångarna däremellan gavs antingen placebo, Sileo (DEX-M) eller Aptus Relax (vars effekt studeras i ett parallellt projekt). Försöket var enkelblindat och endast hundföraren visste vilket preparat som getts till vilken hund. Undervisningshundarna genomgick en enkel undersökning för att simulera en klinisk undersökning. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, blodtryck, puls, rektaltemperatur och kontaktsökning dokumenterades under försöken. DEX-M har en positiv effekt (p=0,005) på stressade hundar i klinikbesök i jämförelse med placebo. I jämförelse med andra studier som behandlar samma ämne är det ett lågt deltagande. Däremot tillämpas 3R principen då hundarna är sin egen kontrollgrupp, samt att experimentet genomförs ihop med ett annat preparat.

,

Many animals experience stress in conjunction with a visit to the veterinary clinic. This may lead to an incomplete examination, or in the worst case, the patient may become aggressive. Today the substance dexmedetomidine is used in an oromucosal gel (Sileo) with the purpose to decrease stress in dogs on new-years, or other occasions where loud noises are present. Dexmedetomidine is a potent sedative substance in higher doses, but in a low dose you can avoid the sedative effect but keep the anxiolytic effect. Theoretically this substance could also ease stress with dogs in conjunction with a veterinary visit. Thus, this study analyses if dexmedetomidin oral gel has any clinical effect on stressed dogs. An experimental study was carried out on six dogs used for educational purposes on Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). The study was a crossover and the experiment was performed in five rounds, where the first and last rounds constituted a baseline and only placebo was given. In the other three rounds, either placebo, Sileo (DEX-M) or Aptus Relax were given (the effect of Aptus Relax were studied in a parallel project). The experiment was single blinded and only the dog handler knew which preparation had been given to which dog. The dogs underwent a simple examination to simulate a visit to a veterinary clinic. Heart rate, respiratory rate, blood pressure, pulse, body temperature and whether or not the dog would interact with the nurse was documented during the experiment. DEX-M oromucosal gel has a positive effect (p=0,005) on stressed dogs during a veterinary visit. In comparison to other studies on the same subject, the number of participating dogs were low. However, the principal of 3R is applied since the dogs are their own control group as well as the experiment was performed together with another substance.

Main title:Användning av dexmedetomidin munhålegel för att lindra stress vid klinikbesök
Authors:Brodin, Therese and Ljungström, Jonna
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:stress, dexmedetomidin, sileo, munhålegel, hund, klinikbesök, veterinärbesök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10548
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2019 13:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics