Home About Browse Search
Svenska


Reppling, Johanna, 2019. Naturalistiska planteringar för urbana landskap : en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I detta arbete undersöks hur ekologiska principer kan tillämpas i urbana planteringar i varma och torra lägen utifrån frågeställningen: Hur kan en gestaltning med naturalistiska planteringar med hedmarksbiotoper som förebild utformas på Ulls Hus innergård? Detta utifrån en önskan att undersöka på vilka sätt det är möjligt att möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig för urbana planteringar i form av ett varmare och periodvis torrare klimat.

Fokus ligger på växtgestaltning med relativt torktåligt växtmaterial anpassat till näringsfattiga och genomsläppliga substrat. Det teoretiska ramverk som arbetet vilar på omfattar naturalistisk växtgestaltning, gestaltade växtsamhällen och lagerplanteringar.

Ulls Hus innergård ligger på Ultuna campus och är en del av Sveriges lantbruksuniversitet. Gården består av en 2000 kvadratmeter öppen yta inramad av byggnadens fasader. Eftersom arbetets fokus ligger på växtgestaltning hanteras övriga aspekter mer övergripande. Fyra viktiga värden som identifierades i analysskedet har legat till grund för platsens utformning: utsikten, umgänget, undervisningen och upplevelsen.

Platsens utformning består av tre större planteringsytor kantade av sittbryggor som i kombination med flyttbara möbler främjar en flexibel användning. Sittbryggorna möjliggör att planteringarna kan upplevas på nära håll. I förslaget ingår även en informell scen eller utställningsplats i form av ett trädäck samt en vattenspegel. Inhemska tallar kommer med tiden att växa upp och bilda en pelarsal.

Planteringarna är idémässigt baserade på inhemska gräshedmarksbiotoper med inslag av tall och torrängsvegetation men innehåller också växtmaterial från liknande biotoper från andra delar av världen. Stilen kan definieras som stiliserad natur, ett begrepp som Noel Kingsbury beskriver som en stil inspirerad av naturen men som har ett i hög grad hortikulturellt uttryck.

Planteringarna är utformade som matrixplanteringar och de arter som använts är tall, glansälväxing, jättefjädergräs, limegrön solhatt, rysk martorn, rosenstav, tovsippa, bergslok och backsippa.

Upplevelsen av att arbeta med lagerplanteringar och landskapsarketyper diskuteras, likväl som skötselaspekter, växtval och biologisk mångfald.

,

This thesis explores how ecological principles can be used in urban plantings for warm and dry locations and aims to answer the question: How can naturalistic plantings based on grassland biotopes be designed at Ulls Hus courtyard? The subject was chosen based on a wish to explore in what ways it’s possible to meet the challenges an increasingly warm and dry climate pose for urban plantings.

The focus is planting design using drought tolerant plant material well suited for well drained substrates with low levels of nutrients. The theoretic framework includes naturalistic planting design, designed plant communities and layered plantings.

Ulls Hus is located at Ultuna campus and is a part of the Swedish university of agricultural sciences (SLU). The yard is a 2000 square meters big open space framed by the facades of the building. The design is based on four important values that was identified in the analysis: view, sociability, education and seasonal interest.

The design consists of three big plantings edged with sitting docks that in combination with moveable furniture provides flexibility. The proposal also includes an informal stage/deck that can be used for events or exhibitions.

The plantings is based on native grassland biotopes with common pine and dry meadow vegetation but also includes exotic species from similar biotopes. The plantings can be categorized as stylized nature, which Noel Kingsbury describes as a style that’s inspired by nature but is highly horticultural in its format.

The plantings is designed as matrix plantings and contains the species: Pinus sylvestris, Sesleria nitida, Echinacea purpurea ‘Green Jewel’, Eryngium planum ‘Blue Hobbit’, Liatris spicata, Anemone sylvestris, Melica nutans and Pulsatilla vulgaris.

The experience of designing layered plantings is discussed, as well as aspects of management, plant selection and biodiversity.

Main title:Naturalistiska planteringar för urbana landskap
Subtitle:en idégestaltning baserad på hedmarkslika växtsamhällen
Authors:Reppling, Johanna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Eskilsdotter, Sofia and Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban ekologi, växtsamhällen, växtgestaltning, naturalistisk design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11055
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11055
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2019 05:50
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics