Home About Browse Search
Svenska


Cederberg, Gunnar, 2019. Tillväxtreglering i höstraps. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
675kB

Abstract

Tillväxtreglering av raps får sedan våren 2018 tillämpas i Sverige. Detta har tidigare varit godkänt i flera andra EU länder. Preparatet som godkändes av Kemikalieinspektionen var Caryx® från företaget BASF. Caryx® innehåller de aktiva substanserna mepikvat-klorid och metkonazol. Dessa aktiva substanser hämmar gibberel-linsyntesen hos växterna, vilket ger en minskad och förändrad tillväxt.

Syftet med detta arbete är att testa Caryx® under svenska förhållanden för att förstå effekten av behandling i höstraps. Ett stort problem inom rapsodlingen är risken för utvintring, något som kan motverkas med hjälp av tillväxtreglering i höstrapsen.

Caryx® har i denna studie testats i två fältförsök strax norr om Uppsala under od-lingssäsongen 2018/19. Två olika behandlingstidpunkter och två olika doser testades. Under hösten och den efterföljande våren graderades olika variabler hos rapsen för att förstå hur plantornas tillväxt påverkats av respektive behandling. Resultatet visar bland annat att rapsplantorna fick en kortare stjälk och en lägre tillväxtpunkt medan rothalsdiametern ökade vid behandling. Sannolikt har effekten på dessa variabler haft en positiv inverkan på rapsens övervintring. Resultaten visar att det finns flest plantor i de led som behandlats, störst har effekten varit vid en tidig tidpunkt, oavsett dos. Försöken indikerar därför att rapsens möjlighet att klara vintern ökar med en tidig behandling med Caryx® samt att dosen då kan hållas nere, vilket är positivt både för miljö och ekonomi.

,

Growth regulation in rape was during spring 2018 approved in Sweden. It has previously been approved in several EU countries. The product that got approved by Swedish chemicals Agency was Caryx®. The active substances in the product are mepiquat-clorid and metconazol. These active substances inhibit the gibberellin synthesis in the plants which gives a reduced and modified growth. The aim of this study is to test Caryx® under Swedish conditions to understand the effect of the treatment. A major problem in rape culture is the risk that the plants will be freeze-injured during the winter, which can be counteracted with growth regulation in the fall.

In this study, Caryx® has been tested in two field trials in Uppsala during the growing season of 2018/19. Two different dates for treatment and two different doses were tested. Different parameters were graded during the fall and the following spring to understand how the growth of the plants was affected by the treatment. The result shows that the rape plants got a shorter stem and a lower growth point while the root diameter was increased with treatment. These are factors that are considered to improve the winter hardiness of the rape plants. The result shows that there are more rape plants in the treated areas, with highest impact by an early treatment regardless of the dose. The trials indicate therefore that the rape has the highest chance to survive the winter with an earlier treatment with Caryx®, and that the dose can be kept low. This is something that is good both for the environment and the farmers economic result.

Main title:Tillväxtreglering i höstraps
Authors:Cederberg, Gunnar
Supervisor:Hagman, Jannie and Ericsson, Anders
Examiner:Weih, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:fältförsök, Mepikvat-klorid, Metkonazol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural research
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:19 Nov 2019 11:11
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics