Home About Browse Search
Svenska


Hollertz, Edvard, 2019. Tillväxthinder inom lammproduktion : en fallstudie vid Östgötakusten. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svensken konsumerar allt mer lammkött, men ungefär 70 procent av köttet importeras. Trots att det på flera platser i Sverige finns goda förutsättningar för lammproduktion ökar inte produktionen nämnvärt. Att tillväxten uteblir för lammproducenter – som agerar på en marknad med hög och ökande efterfrågan i konsumentledet – kan studeras med hjälp av Barths (2001) modell över tillväxthinder. Att förstå varför en verksamhet inte växer är viktigt, då tillväxt är centralt för både enskilda företag och samhället som stort. En fallstudie, inom vilken tre lammproducenter verksamma längs med den östgötska kusten intervjuas, ger att tillväxten hindras av en rad olika faktorer. Bland dessa märks regler, allmänhetens inställning och företagarens vilja till fasta inkomster. Mest framträdande tillväxthinder är dock tillgången till kapital, lönsamheten och företagarens attityd. En central aktör i de studerade företagens förädlingskedjor är slakterierna.

,

The Swedish consumer eats more lamb meat than before – but around 70 percent of the meat is imported. This is the situation, even if the Swedish landscape on many places is suitable for sheep farming. The production of lamb meat is not increasing in any larger number either. Barriers of growth for lamb producers in Sweden – that is acting on a market with a high and increasing demand – can be studied using Barth's (2001) model, that categorizes growth barriers. To understand why a certain business do not grow is important, since growth is central for both companies and society as at large. A case study with three lamb producers, active by the coast in south east Sweden, has been conducted. This study show that a variety of factors is playing in – such as legislations, public attitudes and the entrepreneur's own economic preferences. The most important growth barriers are availability of capital, profitability and the entrepreneur's attitude. And key actors in the studied supply-chains are the slaughterhouses.

Main title:Tillväxthinder inom lammproduktion
Subtitle:en fallstudie vid Östgötakusten
Authors:Hollertz, Edvard
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1215
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tillväxthinder, lammproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10850
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10850
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2019 05:44
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page