Home About Browse Search
Svenska


Jonson, Ida, 2019. Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
483kB

Abstract

Användning av terapidjur är vanligt förekommande inom äldrevården. Idag används katter som terapidjur inom både vård och omsorg för att ge mentalt och socialt stöd. Katt är ett av de vanligaste djuren som bor på äldreboenden och dess närvaro har visat sig bidra med stora hälsoeffekter hos de äldre som t.ex. bättre allmänhälsa, minskade stressnivåer och ökade sociala interaktioner.

Undersökningar visar alltså att katter på äldreboenden bidrar med påtagliga hälsoeffekter men få studier har gjorts med fokus på kattens välbefinnande. I detta examensarbete har 18 katters välbefinnande på 13 äldreboenden i Västra Götaland, Stockholm och Uppsala län undersökts genom intervjuer, kliniska undersökningar av katterna samt observationsstudier av hälften av dem.

Sammanfattningsvis verkar de flesta katter på äldreboenden relativt friska utan större tecken på allvarliga hälsoproblem. En önskvärd förbättring kan göras gällande fetma och munhygien. Av katterna i studien var 35 % överviktiga och 63 % hade måttligt till kraftigt med tandsten. Att ha en eller ett par personer som har yttersta ansvaret för katten hade kunnat bidra till bättre rutiner både gällande skötsel och eventuell veterinärvård. Trots flera personer i rörelse upplevdes katterna trygga i sin miljö och ingen katt visade rädsla eller aggression under beteendestudien. I princip alla katter levde i en sådan miljö att det fanns möjlighet för dem att utföra ett naturligt beteende.

För att få en uppfattning om katters hälsostatus på äldreboenden i hela Sverige hade ett större antal katter behövts i studien från alla delar av Sverige. Det hade även varit önskvärt att göra beteendestudier på katter som bor i de boendes lägenheter.

,

The use of animals for therapeutic benefits is common in the elderly care. Today, cats are used in different areas of human health for mental and social therapeutic treatment. Cats are one of the most common animals in nursing homes for the elderly and its presence has shown great health effects in the elderly, such as better overall health, lower stress levels and more social interactions.

Studies shows that cats in elderly homes results in big health effects but few studies are focusing on the cats well being. In this master thesis, cats well-being has been investigated by interviews, clinical examinations and behavioural observations in Västra Götaland, Stockholm and Uppsala county. There were 13 nursing homes and 18 cats participated in the study.

To sum up, this thesis shows that most cats in nursing homes seem to be quite healthy, without signs of severe health problems. Desirable improvements could be done to mitigate current obesity and oral health problems, 35% of the cats in this study suffered from overweight and 63% had moderate to severe tartar. Better routines and possible veterinary care can probably be achieved if one or two persons have the ultimate responsibility for the cats. Despite several people living and working in the homes, the cats seemed to be comfortable in the surroundings and no cat showed fear or anger during the behavioural observation. In essence, all cats could accomplish a natural behaviour in their living areas.

However, to get a real estimation about cats well being in the geriatric care in the whole country of Sweden, a bigger amount of cats, from all different parts of Sweden, should be studied. It would also have been good to perform behavioural observations on all cats, even those who lived in the elderly’s own apartments.

Main title:Hälsostatus hos katter på svenska äldreboenden
Authors:Jonson, Ida
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Rehn, Therese
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:feline, katt, terapi, äldreboende, hälsa, psykiskt, beteende, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2019 05:37
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics