Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Angelica and Ottosson, Ida, 2019. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Farmers make challenging and complex decisions almost every day. The focus of this study is farmers’ choice of seed. They can choose to buy certified seed, use seed that they clean from the previous year’s harvest or use a combination. The farmers’ choice of seed is an operational decision, which may have both economic and environmental consequences. They need to consider many factors in their decision, analyse their current situation and future risks.

There is no earlier research about farmers’ choice of seed, which means that the present study contributes to a new dimension of research. The farmers’ choice is complex and includes many factors, such as choice of seed, what soil the farmers have, past harvest and the price for crops. In their choice, the farmers have to consider different types of risks. Their cognitive process affects how they make decisions.

This study aims to clarify farmers’ decision-making regarding the choice between using purchased certified seed or seed from their own preceding year´s harvest. The empirical basis consists of data about how 13 Swedish farmers assess this choice, their sources of information and social networks.

A qualitative method is suited for this study because the study requires deeper answers from the farmers that participated. To get viewpoints that are more varied the data was collected through semi-structured interviews. The theoretical framework is behavioral theories, i.e., decision-making process, social network, trust and collection of information.

The result shows that when farmers choose seed by cleaning the previous year's harvest, this main reason is that they find this cheaper. One farmer, however, chose only certified seed, because he considered certified seed to be a high-quality commodity. Other farmers had the opposite opinion, i.e., cleaned harvest from previous year is of higher quality. Some farmers experienced that they were limited as concerns their choice of seed.

The conclusion is that the farmers in this study do not consider the choice of seed to be particularly difficult, because it is an operational decision. They have a habit and experience enough to make these decisions. Furthermore, the farmers’ social network affects the decision making. Not the least, the choice between certified seed and farm-saved seed is influenced by economic factors.

,

Lantbrukare fattar dagligen beslut som kan vara både utmanande och komplexa. Fokus i denna studie är lantbrukarnas val av utsäde. De kan välja mellan att köpa certifierat utsäde, rensa utsäde från föregående års skörd eller använda en kombination av båda metoderna. Lantbrukarnas val av utsäde har både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. De måste väga in många faktorer i beslutet, analysera sin nuvarande situation och framtida risker.

Studier av lantbrukares beteende vid val av utsäde har aldrig tidigare gjorts, vilket betyder att studien bidrar med en ny dimension till forskning. Studiens problem är att lantbrukarnas val är komplexa och inkluderar många faktorer i beslutsprocessen, till exempel val av sort, vilken jord de har, tidigare skörd och spannmålspriser. I valet måste lantbrukaren även beakta olika risker. Lantbrukarens kognitiva förmåga påverkar besluten.

Syftet med studien är att klargöra lantbrukares beslutsprocess vid val mellan att använda inköpt certifierat utsäde och utsäde från tidigare års skörd. Studien bygger på intervjuer med 13 lantbrukare. Fokus ligger på deras bedömningar och vad som påverkar dessa såsom sociala närverk och informationskällor.

En kvalitativ metod är lämplig, eftersom studien kräver djupare svar från lantbrukarna. Empirin är insamlad genom semi-strukturerade intervjuer för att få flera synvinklar. Studiens teoretiska bas består av beteendevetenskapliga teorier om beslutsfattande, sociala nätverk, tillit och informationsinsamling.

Resultatet visar att när lantbrukarna väljer egen rensat utsäde, är det främst för att detta innebär lägre kostnader. Några lantbrukare upplevde att det fanns begräsningar vad gäller deras val av utsäde. En lantbrukare valde enbart certifierat utsäde, eftersom han ansåg att det var en kvalitetsråvara. Motsatsen uttrycktes av andra lantbrukare, som ansåg att det egna utsädet var en kvalitetsråvara.

Slutsatsen är att lantbrukarna inte upplever val av utsäde som särskilt svårt, eftersom det är ett operationellt beslut, och lantbrukarna har en vana och erfarenhet att fatta sådana beslut. Lantbrukarnas sociala nätverk påverkar deras beslutsprocesser. Valet mellan certifierat och egen rensat utsäde påverkas inte minst av ekonomiska faktorer.

Main title:Farmers’ choice of seed strategy
Subtitle:a case study of farmers’ operational decision making
Authors:Lindkvist, Angelica and Ottosson, Ida
Supervisor:Nilsson, Jerker and Morfi, Chrysoula
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1253
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:decision making, operational decision making, farmers’ decision making, social capital, social network, trust, farmsaved seed, certified seed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Crop husbandry
Language:English
Deposited On:17 Sep 2019 06:00
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics