Home About Browse Search
Svenska


Borén, Erik and Johansson, Tove, 2019. Grönskans betydelse för mental hälsa : restorativa tillägg i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I och med dagens globala befolkningsökning ser vi en kraftig urbanisering. Urbaniseringen skapar ett ökat tryck på städernas ytor, ofta med bostadsbrist som följd. För att mätta bostadsbristen sker i många fall förtätning, inte sällan på bekostnad av grönytor. Grönytor har länge visat sig ha positiva effekter på mental hälsa och i takt med att grönytorna bortprioriteras ökar den psykiska ohälsan i samhället. Denna uppsats undersöker grönskans betydelse för mental hälsa. Utifrån en litteraturgenomgång utvecklas designprinciper som kan tillämpas för att skapa restorativa miljöer i ofördelaktigt förtätade områden. Undersökningen visar att det med relativt enkla medel går att göra förtätade miljöer mer restorativa. Däremot kan de restorativa tilläggen vanligen inte ersätta större grönytors kvaliteter. Studien visar också att tillgång och nåbarhet till grönska, både fysiskt och visuellt, har en positiv effekt på mental hälsa. Även simulerad grönska, som exempelvis ljud och konst med naturkaraktär, samt vissa färger har gynnsamma effekter.

,

With today’s population growth we are seeing an increasing urbanization in society. This urbanization creates increased pressure on the city spaces, which normally causes a shortage of housing. To face this problem densification is often used as a method. The densification is frequently done at the expense of green areas. Greenery and its spaces has for a long time been proved as an element that has positive effects on mental health. While green areas are decreasing, the mental illness in society are increasing. This bachelor thesis investigates greenery’s importance for mental health and compiles, based on a literature review, design principles that can be applied to make environments more restorative. The study shows that, with relatively simple means, it is possible to make densified environments more restorative. Regardless of that, the supplements that are constructed cannot usually replace the benefits of larger green spaces that have been lost during densification. The study also shows that simulated greenery, such as naturalistic sounds and art, and some colours has positive effects on mental health.

Main title:Grönskans betydelse för mental hälsa
Subtitle:restorativa tillägg i urban miljö
Authors:Borén, Erik and Johansson, Tove
Supervisor:Dovlén, Sylvia and Prytz, Cristina
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mental hälsa, urban miljö, grönska, förtätning, restorativa tillägg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10714
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10714
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2019 10:36
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics